IV Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych w Niegowie

W Niegowie odbył się IV Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych. Na stołach znaleźć można było pyszne potrawy i piękne dekoracje bożonarodzeniowe. Powiat Myszkowski reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar. 

niegowa1.jpg
Na zdjęciu od lewej: Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar, Przewodnicząca Rady Krajowej KGW Bernadetta Niemczyk i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski

Co roku w Niegowie wystawców jest coraz więcej. Cudownie pachnące dania oraz pięknie przystrojone stoły przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Niegowy, Gorzkowa Nowego, Trzebniowa, Dąbrowna, Ludwinowa, Tomiszowic, Postaszowic, Mzurowa, Łutowca, KGW Wysokie Obcasy z Bliżyc, Kobiety bez Tandety z Ludwinowa, Stowarzyszenie Berhmans i Radni Gminy Niegowa. Stoiska z rękodziełem wystawiły: Rada Rodziców Przedszkola w Niegowie, Szkoła Ludwinów, Warsztaty Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Ogorzelnika, „Aneta i Marta” oraz Ewelina Przybylak. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy wiejskiej przystroiły scenę oraz choinki, własnoręcznie wypiekanymi pierniczkami.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Wojewoda Śląski Mariusz Trepka, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wójt Gminy Niegowa Dorota Hajto-Mazur, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar, Przewodnicząca Rady Krajowej KGW Bernadetta Niemczyk, Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich  AdamMarkowski Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PPSP w Myszkowie MariuszSzczepański, Kierownik ODR Myszków Józef Ślusarz, Radni Gminy Niegowa na czele z Przewodniczącym Mariuszem Dzieżą, Sołtysi Gminy Niegowa i licznie zebrani odwiedzający.

niegowa2.jpg

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i  Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar razem z Wojewodą Śląskim Mariuszem Trepką, Wójtem Gminy Niegowa Dorotą Hajto-Mazur, Przewodniczącym Rady Miasta Myszkowa Jerzym Woszczykiem, Przewodniczącą Rady Krajowej KGW Bernadettą Niemczyk i Przewodniczącym Gminy Niegowa Mariuszem Dzieżą
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Z Mikołajkową wizytą

Przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego wizytowali Oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego i Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie z okazji Mikołaja. Dzieci zostały obdarowane słodkościami i maskotkami.

mik.jpg
Przedstawiciele Samorządu na oddziale dziecięcym w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie

Dzieci, które w dzień przybycia św. Mikołaja muszą spędzać w szpitalu, bardzo tęsknią za domem i z niecierpliwością czekają na prezenty. Kiedy pojawili się goście: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członkowie Zarządu Powiatu Jakub GrabowskiRafał Kępski i Sebastian Ruciński i Radny Michał Trojanowski na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, ponieważ dostały piękne, kolorowe misie.

miko.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo wręcza misia młodej pacjentce

mikola.jpg
mi.jpg
mikol.jpg

W Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie gości powitała Urszula Michniewiczrazem z dziećmi. Obecnie w Domu Dziecka przebywa 7 dzieci. Przedstawiciele Powiatu przywieźli ze sobą kosz pełen słodkości.

mikolaj.jpg
Wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Podziękowania za ul. Siewierską

Mieszkańcy Pińczyc złożyli na ręce Starosty Myszkowskiego podziękowania za pomoc w przebudowie drogi powiatowej nr 3803 S (ul. Siewierska) w Pińczycach.

lazar2.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Radny Józef Lazar razem z Adamem Będkowskim i Janem Szmalem

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu przedstawiciele społeczności Pińczyc wyrazili wdzięczność dla Powiatu Myszkowskiego za przeprowadzenie tej inwestycji.

Chcieliśmy podziękować całemu Zarządowi Powiatu Myszkowskiego za przychylność przy realizacji tego zadania i za wsparcie dla tej inwestycji, która została zrealizowana po tylu latach starań- w takich słowach podziękowania wyrazili reprezentujący mieszkańców Pińczyc Adam Będkowski i Jan Szmal.

Podziękowania odebrali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Anna Socha-Korendo.

Warto zaznaczyć, że droga powiatowa odgrywa ważną rolę dla całej społeczności. Przede wszystkim łączy Pińczyce z Żelisławicami i tworzy skrót do Siewierza, jak również pozwala omijać niebezpieczne skrzyżowanie w Zabijaku podczas jazdy w kierunku Katowic.

Starania mieszkańcy podejmowali od dawna. Radny Józef Lazar, jeszcze jako sołtys w latach 90-tych zabiegał o przebudowę.

Dziś zarówno mieszkańcy Pińczyc, jak i osoby przejeżdżające przez Pińczyce mogą korzystać z wygodnego połączenia.

Przebudowę drogi powiatowej Nr 3803 S ul. Siewierska w Pińczycach odc. podzielono na dwa odcinki: od skrzyżowania z DP 3804S (szkoła) do nowej nawierzchni o łącznej długości 1772 m.

lazar1.jpg
Adam Będkowski i Jan Szmal dziękują Staroście i Wicestaroście

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Wicemarszałek w Starostwie

Na obrady listopadowej sesji Rady Powiatu przyjechał Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który m.in. przekazał interesujące wiadomości na temat budowy wiaduktu w Nowej Wsi.

wicem3.jpg
Podziękowania dla Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy w imieniu radnych i mieszkańców przekazali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Grażyna Kolasa-Gotkowska i Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras

Wicemarszałek od wielu lat wspiera rozwój Powiatu Myszkowskiego. W zakresie jego obowiązków znajdują się sprawy związane z transportem, kolejnictwem, terenami wiejskimi i gospodarką nieruchomościami.
Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa przyjechał na zaproszenie Starosty Dariusza Laseckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego.
wicem1.jpg
Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa

Warto zaznaczyć, że wizyta Stanisława Dąbrowy zbiegła się z czasem przebudowy drogi wojewódzkiej Myszków-Żarki, o którą Wicemarszałek mocno zabiegał.

Stanisław Dąbrowa przywitał wszystkich radnych, zaproszonych gości i mieszkańców i odniósł się do kilku bieżących działań na szczeblu wojewódzkim, które mają znaczenie dla Powiatu Myszkowskiego.
W tej chwili prowadzimy rozmowy z Polskimi Liniami Kolejowymi, jest podpisany list intencyjny odnośnie wykonania w pierwszej kolejności wiaduktu na drodze 791 w Myszkowie Nowej Wsi. Część wykonają Polskie Linie Kolejowe, a część będzie robił Urząd Marszałkowski. Realizacja tej inwestycji to jest rok ok. 2021 – mówił Wicemarszałek.
Należy podkreślić, że ta inwestycja ma duże znaczenie w kontekście remontu wiaduktu w Myszkowie. Jak wskazuje Wicemarszałek, aby wyremontować wiadukt należy przygotować objazdy w trakcie remontu, więc inwestycja realizowana wspólnie z PLK w Nowej Wsi ma pod tym względem wielkie znaczenie.
Wicemarszałek odniósł się także do idei wspierania przez województwa inwestycji na drogach lokalnych ze środków unijnych.

wicem2.jpg

Starosta Dariusz Lasecki składa podziękowania Wicemarszałkowi

Jeśli chodzi o drogi, realizujemy tutaj kilka inwestycji, odcinki, które są w najgorszym stanie zostały już zrealizowane. Obecnie trwają negocjacje ze stroną unijną dotyczące realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych i gminnych. Myślę, że mogą zakończyć się sukcesem. Zdjęlibyśmy część środków finansowych ze strony unijnej na drogi wojewódzkie, aby zyskać środki na realizację zadań gminnych i powiatowych. Przymierzamy kwotę ok. 60 mln zł, więc szereg inwestycji na drogach lokalnych moglibyśmy wspomóc jako województwo.
Ponadto doprowadziliśmy do tego, że 80 proc. wszystkich środków w ramach perspektywy 2014-2020 jest w trakcie konkursu. Prawie 40 proc. wszystkich środków jest już zakontraktowanych. Jeśli chodzi o realizację, to jest kwota ok. 7 proc., ale wiadomo, że teraz to będzie przyspieszać. Z mojej wiedzy i determinacji Zarządu wynika, że praktycznie w 2018 roku wszystkie konkursy powinny być rozstrzygnięte. 
Prowadzimy też rozmowy z UE, że chcemy wygospodarować część środków finansowych na realizację dopłat do zakupu paliwa opałowego w ramach walki ze smogiem. To z myślą o mieszkańcach, którzy mogliby z tego korzystać. Jeszcze nie ma rozstrzygnięć co do formy realizacji. Zależy nam na tym, żeby Unia zgodziła się na to, aby dostępne środki zaproponowane przez Zarząd Województwa będą przeznaczone na wspieranie zakupu paliwa. Do połowy 2018 roku te negocjacje powinny być zakończone]- powiedział Wicemarszałek.
Jak widać, Wicemarszałek przywiózł do Myszkowa sporo dobrych wieści. Remonty dróg gminnych i powiatowych w ramach wsparcia województwa pozwoliłoby znacznie poprawić infrastrukturę drogową w Powiecie Myszkowskim, a wsparcie na zakupu opału to istotna pomoc dla mieszkańców.
Starosta Dariusz Lasecki podziękował Wicemarszałkowi, wyliczając już realizowane inwestycje wojewódzkie, które dla naszych mieszkańców są bardzo ważne.
- Panie Marszałku, w imieniu Zarządu, Radnych i wszystkich mieszkańców Powiatu Myszkowskiego pragnę panu Marszałkowi serdecznie podziękować. Wszyscy wiemy doskonale, jakie zadania wykonuje Urząd Marszałkowski na terenie Powiatu Myszkowskiego. Wiemy o budowie obwodnicy Myszkowa, która ma być zakończona pod koniec przyszłego roku. Wiemy o rozpoczętym zadaniu przebudowy drogi wojewódzkiej Myszków-Żarki z ciągiem pieszo-rowerowym, wiemy o remoncie drogi wojewódzkiej od Nowej Wsi do Żarek, a także z Żarek do Niegowy, jak również o wykonaniu ciągi drogi wojewódzkiej od Żarek do Kroczyc w czasie ostatnich dwóch lat. To jest kwota ok. 180 mln zł. Dziś słyszeliśmy, że są nadzieje na budowę wiaduktu w Nowej Wsi, który jest bardzo potrzebny z uwagi na wykonywaną obwodnicę, która biegnie od Mrzygłodu do Myszkowa i wychodzi za Leśniczanką na obrzeżach Myszkowa. Ten ruch będzie skierowany w stronę Żarek, a obecny przejazd mógłby ten ruch lokalny i nielokalny w dużej mierze hamować. W związku z tym w imieniu własnym, radnych i mieszkańców – serdecznie dziękujemy za tak wysokie dofinansowanie naszego Powiatu- powiedział Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.
wicem4.jpg
Wspólne zdjęcie Radnych Powiatu Myszkowskiego z Wicemarszałkiem; na zdjęciu:Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Jan Kieras, Członkowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński, Radni Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar, Krzysztof Klimek, Mariusz Morawiec

Do podziękowań przyłączyła się Wicestarosta Anna Socha-Korendo, która wspólnie ze Starostą przekazała Wicemarszałkowi pamiątkowe wieczne pióro.
Chciałam prosić, żeby to pióro nigdy się nie wypisało i żeby pan pamiętał o Powiecie Myszkowskim tak, jak pamiętał pan w ostatnich latach - powiedziała Wicestarosta.
Wizyta Wicemarszałka Stanisława Dąbrowy świadczy o tym, że Powiat Myszkowski jest ważnym elementem polityki finansowej Urzędu Marszałkowskiego. Realizowane obecnie i planowane inwestycje, o których mówił Wicemarszałek napawają optymizmem na przyszłe lata.
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Święto Niepodległości w Pińczycach

W sobotę w Pińczycach świętowano 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pod obeliskiem upamiętniającym 600 lat Pińczyc zebrali się mieszkańcy, samorządowcy, uczniowie aby wspólnie świętować.  Powiat Myszkowski reprezentował Radny Powiatowy Józef Lazar.

W uroczystości wzięli udział także Radny Gminy Koziegłowy Andrzej Okularczyk i  Kierownik Oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Artur Podlejski.

pinczyce4.jpg
Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar składa kwiaty pod Obeliskiem

pinczyce1.jpg
Poczty sztandarowe

pinczyce2.jpg
Obelisk upamiętniający 600 lat Pińczyc

pinczyce3.jpg
Młodzież z Zespołu Szkół w Pińczycach

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Strażnica w Żarkach Letnisku zmodernizowana

Remiza w Żarkach Letnisku została oficjalnie oddana do użytku po gruntownej termomodernizacji. Oddanie obiektu nastąpiło w ubiegłą sobotę. Strażnica została zmodernizowana w ramach pakietu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Poraj. Podczas uroczystości byli obecni Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo i Radny Powiatowy Krzysztof Klimek.

zarki2.jpg
Przecięcie wstęgi

Wybudowana w latach 80-tych strażnica w Żarkach Letnisku w ostatnich siedmiu latach przeszła prawdziwą metamorfozę. Gmina gruntownie wyremontowała zaplecze służące strażakom oraz garaże. Zakupiono nowy wóz bojowy Mercedes ATEGO 1329 oraz niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, we współpracy z samorządem województwa Śląskiego i władzami wojewódzkimi ZOSP RP. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Letnisku została także włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W uroczystościach przecięcia wstęgi uczestniczyli: Wicestarosta Myszkowski AnnaSocha-Korendo, wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie bryg. Sergiusz Wiśniewski, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP woj. śląskiego w Myszkowie dh. Zdzisław Ucieklak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh. Mariusz Karkocha, radny powiatowy Krzysztof Klimek, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, radny gminny Tomasz Klimek, proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku ks. Maciej Klekowski, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji UG Poraj dh. Andrzej Kozłowski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: koordynator ppoż Urzędu Gminy Poraj dh. Anna Trąbska, główna księgowa UG Poraj dh. Monika Sosnowicz, , dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego i Żłobka w Żarkach Letnisku Joanna Sawicka, sołtys Żarek Letniska Andrzej Kamiński, prezes PZERiI „Klubu Seniora Czarka” Józef Zimoląg, członek zarządu TPŻL Mirosław Lisiecki, strażacy ze wszystkich jednostek OSP w Gminie Poraj wraz z rodzinami oraz mieszkańcy.

zarki3.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo razem z Radnym Powiatowym Krzysztofem Klimkiem przekazują okolicznościowy dyplom

zarki4.jpg
Uczestnicy uroczystości

zarki6.jpg
Strażnica przed…

zarki5.jpg
Strażnica po…

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Obchody Święta Niepodległości w Dębowcu

W dniu 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości mieszkańcy Dębowca i Choronia, jak co roku modlili się w intencji Ojczyzny. Mszę św. z udziałem władz samorządowych gminy, przy Mogile Poległych, odprawił ks. proboszcz Jan Lisiecki. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo

debowiec.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo złożyła kwiaty przy Mogile Poległych w Dębowcu

Jak co roku odbyła się także msza św. przy Mogile Poległych w Dębowcu. Mieszkańcy Dębowca i Choronia zgromadzili się na wspólnej modlitwie. Nie inaczej było w trakcie tegorocznego święta. Doroczna Msza święta za Ojczyznę, celebrowana przez ks. proboszcza Jana Lisieckiego, odbyła z udziałem licznie zgromadzonych uczestników m.in. wicestarosty Anny Sochy-Korendo, wójta Łukasza Stachery, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pawłowskiego, sołtysów Edwarda Mizery z Choronia i Anny Ociepki z Dębowca. Po mszy świętej, w intencji obrońców Ojczyzny, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze, emeryci, harcerze i społeczność lokalna złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze na mogile poległych.

debowiec6.jpg
debowiec3.jpgdebowiec4.jpgdebowiec5.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Obchody Święta Niepodległości w Poraju

W gminnych obchodach Święta Niepodległości w Poraju, Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo. Na całość uroczystości złożyły się msza święta, przemarsz ulicami Poraja, złożenie kwiatów i część artystyczna, która odbyła się pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.

swietoniepodleglosci.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo składa kwiaty pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Poraju

Kwiaty tradycyjnie złożyli m.in. Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Wójt Łukasz Stachera, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, Skarbnik Jadwiga Zasik i ks. Zdzisław Zgrzebny.

Obchody Święta Niepodległości w Poraju rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, celebrowaną przez ks. dziekana dra Zdzisława Zgrzebnego. Po przejściu ulicami miejscowości druga część oficjalnych uroczystości odbyła się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. mieszkańcy, kombatanci, harcerze, żołnierze rezerwy Wojska Polskiego, społeczność szkolna, strażacy ochotnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, politycznych oraz przedstawiciele firm i instytucji, wicestarosta myszkowska Anna Socha-Korendo, wójt Gminy Poraj ŁukaszStachera, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, liczne poczty sztandarowe z terenu gminy. Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Poraja. Część artystyczna odbyła się również pod Pomnikiem Marszałka, w której uczestnicy wysłuchali występów Zespołu Śpiewaczego „Malwy” i Zespołu „Plus Minus”.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali przed przemarszem kolorowe kotyliony w polskich barwach narodowych, wykonane przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Poraju.

swietoniepodl.jpg
Przemarsz ulicami Poraja

nowe1.jpg
nowe.jpg
1.jpg2.jpg3.jpg5.jpg6.jpg4.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Poświęcenie kaplicy

W  niedziele w Parafii N.M.P Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu odbyło się poświęcenie kaplicy p.w. Matki Bożej Bolesnej oraz Sakrament Bierzmowania. W uroczystościach wzięła udział Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo.

kaplica.jpg
Na zdjęciu od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha, Ks. Marek Latos, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo, Ks. Dr Andrzej Przybylski Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej i Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera

Na zaproszenie Proboszcza Parafii N.M.P Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu ks. MarkaLatosa poświęcenia kaplicy oraz Sakramentu bierzmowania 13 dzieci dokonał Jego Ekscelencja Ks. Dr Andrzej Przybylski Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej. W uroczystościach uczestniczyli również Wójt Gminy Poraj ŁukaszStachera i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha.

kapliiica.jpg
Poświęcenie kaplicy

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Koniec sezonu żeglarskiego

Wicestarosta Anna Socha-Korendo uczestniczyła w uroczystym zakończeniu sezonu żeglarskiego Zefir Drakkar w Poraju.

sezon1.jpg
Uczestnicy regat i zaproszeni goście tuż po zakończeniu regat – w środku Wicestarosta Anna Socha-Korendo
Silny wiatr towarzyszył uczestnikom regat na zakończenie sezonu, które odbyły się na zbiorniku w Poraju. Pogoda była więc znakomita dla tego rodzaju zmagań, a przecież trzeba pamiętać, że prawdziwi żeglarze nie obawiają się silnych podmuchów.
Jeszcze przed południem jachty wyruszyły do wyścigów.

Rozegrano zawody w klasie Optimist i Laser.

sezon2.jpg
Wicestarosta wręcza puchar zdobywcy Mistrzosta Polski Stowarzyszenia Optimist Piotrowi Grabskiemu

Po południu jachty stawiły się w porcie i nadszedł moment ogłoszenia wyników. Jednak tym razem uroczystość miała jeszcze jeden wymiar: podsumowanie całego sezonu.
Gości powitał Komandor Tomasz Brymora, który wspólnie z Wicekomandorem Ireneuszem Zębikiem podziękował za całoroczny trud żeglarski zarówno młodszym, jak i starszym żeglarzom, a także osobom i instytucjom, które wspierają działalność Klubu Zefir Drakkar.
Kończy się kolejny sezon żeglarski, kolejny sezon sukcesów sekcji regatowej Zefir Drakkar. Możemy o nich mówić dzięki ogromnemu wysiłkowi zawodników i ich trenerów. Jednak w dzisiejszym świecie rozwiniętych technologii trzeba inwestować nie tylko w rozwój fizyczny i umiejętności, ale również w sprzęt. Ważna jest też wymiana doświadczeń, której nie da się prowadzić bez udziału licznych regat. Wyjazdy ekipy regatowej zobowiązują do organizacji imprezy takiego samego formatu na własnym akwenie – powiedział Tomasz Brymora, dziękując za wsparcie.
Wicestarosta Anna Socha-Korendo, jako honorowy gość kończących regat zawodów, pogratulowała wszystkim uczestnikom.

sezon3.jpg
Laureaci regat w klasie Optimist

- Dziękuję za całoroczną działalność, która ma wielkie znaczenie dla Powiatu Myszkowskiego nie tylko w sferze jego promocji podczas różnych zawodów na terenie całego kraju, ale jest także działaniem rozwijającym zainteresowania i pasje naszej młodzieży w dziedzinie sportów żeglarskich. W imieniu własnym, a także Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, całego Zarządu i Rady Powiatu pragnę złożyć gratulacje wszystkim młodym żeglarzom, działaczom, trenerom i wszystkim osobom zaangażowanym w działalność klubu- powiedziała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.
sezon4.jpg
Laureaci regat w klasie Laser
Wicestarosta przekazała na ręce Komandora Tomasza Brymory pamiątkowy dyplom drewniany. Specjalną okazją do wyróżnienia okazało się zdobycie mistrzostwa Polski Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist, które zdobył Piotr Grabski. Jak podkreślają żeglarze z Zefira, jest to pierwszy przypadek, kiedy osoba z województwa śląskiego zdobywa takie laury. Sukces jest więc wyjątkowy. Mistrz otrzymał z rąk Wicestarosty pamiątkową statuetkę.
sezon5.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo z Komandorem Tomaszem Brymorą i Wicekomandorem Ireneuszem Zębikiem po złożeniu gratulacji Piotrowi Grabskiemu

Wyniki regat w klasie Optimist:
1. Piotr Grabski
2. Alicja Sobota
3. Tomasz Sobota
4. Dominik Masłoń
Wyniki regat w klasie Laser:
1. Maria Grabska
2. Maciej Brymora
3. Jakub Zębik
4. Damian Sobota
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe