Bal Mecenasa Kultury w Poraju

W ubiegłą sobotę uhonorowani zostali mecenasowie kultury. Doroczna gala to forma podziękowania dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w najbardziej angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych i promocyjnych gminę Poraj.

bal2.jpg
Nominowani w kategorii „Donator” (od lewej): Starosta Myszkowski  Dariusz Lasecki, Przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, Wicestarosta Anna Socha-KorendoDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Marek Węgrzynowicz, Zastępca wójta Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków UG Poraj Adam Zaczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha, Członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego Rafał Kępski

Zaproszenia na bal przyjęli Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego AndrzejJastrzębski, Członkowie Zarządu Powiatu Myszkowskiego Sebastian RucińskiRafał Kępski i Jakub Grabowski, Radni Powiatu Myszkowskiego Dorota Kaim-Hagar oraz Krzysztof Klimek.

bal4.jpg

Tegoroczna uroczystość odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Poraj” w Jastrzębiu, a towarzyszyła jej scenografia inspirowana „Alicją w Krainie Czarów” przygotowana przez warsztat artystyczny Centrum Integracji Społecznej w Poraju.

W tym roku wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: zastępca wójta Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowskiwraz z radnymi, skarbnik Gminy Poraj Jadwiga Zasik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Marek Węgrzynowicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Myszkowie Khalid Hagar, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poraj, sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz wielu zacnych gości wśród nich przedstawiciele świata biznesu, artyści, przewodniczący i prezesi Stowarzyszeń, jednostek OSP, Kół Emerytów, WOPR-u oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

bal5.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą i Dyrektor GOK w Poraju Magdaleną Ryziuk-Wilk

W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2017” w kategorii „Donator” przyznała Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego Stanisławowi Dąbrowie. W jego imieniu nagrodę odebrała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

Werdykt Honorowej Kapituły w kategorii „Sponsor” odczytał starosta myszkowskiDariusz Lasecki, który wraz  z wójtem Łukaszem Stacherą, wręczał statuetki oraz obrazy Laureatom.

bal1.jpg
Prewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski 

bal3.jpg
Konkurs na najbardziej oryginalne przebranie

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy sprzęt Straży Pożarnej w Poraju

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo dołożyli starań aby OSP Poraj otrzymało sprzęt przeznaczony do działań w zakresie  bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.

porajstraz1.jpgWicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Karkochą i Pracownikiem Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Pawłem Krzyczmonikiem

Powiat Myszkowski podpisał umowę ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dzięki czemu do OSP Poraj trafiła łódź płaskodenna aluminiowa na przyczepie podłodziowej o wartości 52.714 zł.

porajstraz2.jpgporajstraz3.jpg

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy sprzęt zwiększa bezpieczeństwo publiczne

Dzięki staraniu Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego i Wicestarosty Anny Sochy-Korendo mienie Powiatu Myszkowskiego powiększyło się o sprzęt przeznaczony do działań w zakresie  bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.

straz1.jpg
Na zdjęciu (od lewej): Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski i Wicestarosta Anna Socha-Korendo

Staranie Starosty i Wicestarosty w efekcie przyniosło bezpłatne przekazanie majątku ruchomego, który do tej pory znajdował się na stanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpożarowego.

Powiat Myszkowski podpisał umowę ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dzięki czemu do Powiatu Myszkowskiego trafiły następujące urządzenia:
- Zespół prądotwórczy typu SMG-110JC (wartość 64.944 zł) – otrzymała Państwowa Straż Pożarna w Myszkowie

- Kosiarka i pług śnieżny (wartość 10.000 zł) – otrzymała Państwowa Straż Pożarna w Myszkowie
- Agregat prądotwórczy (wartość 2.447,7 zł) – otrzymał Urząd Gminy Żarki
- Łódź płaskodenna aluminiowa na przyczepie podłodziowej (wartość 52.714 zł) – otrzymał Urząd Gminy Poraj

straaz2.jpg
Kosiarka i pług śnieżny

Ponadto do urzędów w Żarkach i Poraj oraz PSP trafiły mniejsze akcesoria, tj. termos, ubrania drelichowe robocze, plandeka, drabina rozporowa, bury rybackie.
Powiat zobowiązał się do użytkowania wyżej wymienionego mienia, jego utrzymania w stanie technicznym, gwarantującym skuteczne podejmowanie działań ratowniczych.

straz3.jpg
Zespół prądotwórczy typu SMG-110JC
Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie emerytów

Emeryci z Koła w Jastrzębiu zorganizowali okolicznościowe spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyło wielu gości. Jednym z zaproszonych była Wicestarosta Anna Socha-Korendo.


emeryci11.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo na wspólnym zdjęciu z goścmi spotkania Koła Emerytów 
Koło w Jastrzębiu działa na rzecz społeczności emeryckiej w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Praca koła nie ogranicza się wyłącznie do macierzystej miejscowości, stąd podczas spotkania, na którym uhonorowano najstarszych członków koła, było wiele osób z innych wsi. Jedną z zaproszonych była także szefowa powiatowych struktur PZERiI Genowefa Lasecka.
Gości przywitała Prezes Bogusława Chwist, która podziękowała za liczne przybycie. Szczególnym momentem było wręczenie okolicznościowych upominków najstarszym seniorom.
Wicestarosta Anna Socha-Korendo podziękowała wszystkim członkom za owocną działalność i współpracę na terenie całego Powiatu Myszkowskiego.

emeryci2.jpg

Żródło – Starostwo Powiatowe Myszków

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Remont w Przychodni na ul. Partyzantów

W Przychodni na ul. Partyzantów, wchodzącej w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, trwają właśnie prace remontowe. Ich przebieg obserwowali w minioną środę członkowie Zarządu Powiatu.

przychodnia1.jpg
Zarząd – Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Zarządu Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Radny Powiatu Michał Trojakowski razem z Dyrektorem SP ZOZ Khalidem Hagarem w przychodni  na ul. Partyzantów

Żródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Jasełka w DPS

We wtorek w Sali widowiskowo-kinowej w Poraju odbyły się jasełka pt. „Miejsce przy stole”. Organizatorem był Zespół „Radość” działający przy Domu Pomocy Społecznej w Poraju. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo.

jaselka.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo po występie zespołu „Radość”

Żródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Powiatowy Konkurs Kolęd

Konkurs kolęd od lat organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu, która promuje wśród młodych ludzi tradycje śpiewanie kolęd i pastorałek. Powiat Myszkowski jak co roku jest współorganizatorem konkursu. Podczas finałowej gali nagrody wręczała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo.

koledy1.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Zastepca Wójta Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Maria Magdalena Gurbała, Magdalena Ryziuk – Wilk i Paweł Krzyczmonik razem z uczestnikami Konkursu Kolęd

W konkursie uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VII. Wszystkie  prezentacje charakteryzowały się pomysłowością, a spora część z nich oryginalnością. Niektóre z kolęd młodzi artyści wykonywali ze swoim własnym akompaniamentem muzycznym. Bożonarodzeniowe tradycje muzyczne były dla dzieci wspaniałą okazją do zaprezentowania umiejętności wokalnych i aktorskich.

Komisja konkursowa w składzie: Maria Magdalena GurbałaMagdalena Ryziuk – Wilk i Paweł Krzyczmonik biorąc pod uwagę dobór repertuaru, poprawność wykonania linii melodyczno-rytmicznej, intonację i całokształt występu, po wysłuchaniu wszystkich uczestników i trudnych naradach, wskazała następujących zwycięzców:

Kat. kl. I-III

I m. Oliwia Będkowska z  SP nr 1 w Myszkowie
II m. Zuzanna Marchewka z Lgoty Górnej
III m. Milena Czernecka z Poraja

Wyróżnienia: Roksana Dyrka z Koziegłów,  Kinga Kawecka z SP nr 3 w Myszkowie oraz Natasza Jurczyk z Poraja. Wyróżnienie specjalne zdobyła Róża Mroczko z SP nr1 w Myszkowie.

W kat. kl. IV-VI

I m. Katarzyna Łabuś z Poraja oraz Natalia Kot z Niegowej
II m. Wiktoria Cesarz z Winowna oraz Paulina Urbańczyk z Cynkowa
III m. Igor Jerz z Cynkowa oraz Julia Habrzyk z Koziegłów

Wyróżnienia: Weronika Konieczniak z SP nr 2 w Myszkowie, Karolina Garleja z Lgoty Górnej, Nadia Morawiec z Niegowej,  Zofia Wnuk z Choronia oraz Patryk Nowak z Koziegłówek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy dodatkowo odebrali puchary oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Starostę Powiatu Myszkowskiego Dariusza Laseckiego i Wójta Gminy Poraj Łukasza Stacherę. Nagrody wręczyła Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo. Koordynatorami wydarzenia byli nauczyciele Marta Łysek i Rafał Polegaj.

Uczestnicy konkursu:
koledy2.jpgkoledy3.jpgkoledy4.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

26 Finał WOSP w Poraju

Podobnie jak przed rokiem i w latach poprzednich, mieszkańcy gminy Poraj okazali się hojni i pokazali, że to społeczność ludzi o dobrych, otwartych sercach, życzliwych dla akcji pomocy najbardziej potrzebującym – maluchom. Do puszek wolontariuszy trafiło w sumie ponad 30.000 zł! Dzięki temu mieszkańcy Gminy Poraj znowu pobili rekord!!! Powiat Myszkowski podczas WOŚP w Poraju reprezentowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

poraj1.jpg
Wicestasrosta Myszkowski Anna Socha-Korendo razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą, Zastępcą Wójta Katarzyną Kaźmierczak, Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Pawłowskim i Kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Andrzejem Kozłowskim podczas 26 Finał WOŚP w Poraju

Po raz 12 Koordynatorem Sztabu w Poraju było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ASPERA na czele z Zastępcą Wójta Katarzyną Kaźmierczak. W całej gminie kwestowało aż 54 wolontariuszy a kolejnych 30 pomagało w organizacji. Siedzibą sztabu była Sala kinowo-widowiskowa „Bajka” w Poraju, gdzie wolontariusze mogli się posilić, ogrzać i oczywiście dobrze bawić przez całą niedzielę.

wospporaj1.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Zastępca Wójta Katarzyna Kaźmierczak i Dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk na scenie razem z zespołem „Chłop Polski”

Kwota uzyskana podczas licytacji przyczyniła się do ogólnego wyniku sztabu. W sumie zebrano 30.097,72 zł (ponad 5 tysięcy zł więcej niż w roku ubiegłym). Do puszek trafiło także: 19,56 euro, 7 USD 33 korony norweskie, 1 funt i 6 pensów GB, 1 lira turecka, 2 korony czeskie, 3 kuny chorwackie.

Zaproszenie na scenę przyjęli w tym roku: Nastolatki, Studio Piosenki Marleny Labocha, The Gallahads (uczniowie zaprzyjaźnionego LO im. Traugutta w Częstochowie), Plus Minus oraz trzy zespoły z Myszkowa: Grejfrut, Chłop Polski (jako Gwiazda Wieczoru) i John Meyer Songs.

porajwosp2.jpgporajwosp.jpgporajwosp4.jpgporajwosp3.jpg
poraj2.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Ludowcy wspominają zmarłych.

Ta galeria zawiera 6 zdjęć.

Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień. Także my, członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, wspominamy naszych kolegów, którzy odeszli. W niedzielę 5 listopada 2017 roku przedstawiciele Zarządu Powiatowego PSL w Myszkowie odwiedzili groby dawnych członków PSL pochowanych na cmentarzach w … Czytaj dalej

Więcej galerii | Komentowanie nie jest możliwe

W Starostwie zapłonęło Światełko Betlejemskie

Harcerze z Myszkowskiego Hufca Ziemi Myszkowskiej przekazali na ręce Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego „Światełko Betlejemskie”, któremu w tym roku przyświeca hasło „W Tobie jest pokój”.

swiatlo2.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo  i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski razem z harcerzami

Jak co roku harcerze tworzą akcję niesienia Światełka Betlejemskiego, które dociera do instytucji publicznych w całym kraju. 20 grudnia trafiło do gabinetu Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, który odebrał je w asyście Wicestarosty Anny Sochy-Korendo  i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiegood komendanta Hufca Mateusza Dudka i myszkowskich harcerzy.

Starosta Dariusz Lasecki podkreślił wagę pracy harcerzy w kształtowaniu obywatelskich postaw młodych osób i podziękował za gotowość do wspólnych działań. Światełko Betlejemskie zapłonęło w gabinecie Starosty.

Tradycja związana ze Światełkiem trwa od 1986 roku, kiedy to dzieci austriackie przywiozły Światło Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Od tej pory przypomina ono o idei braterstwa i pokoju, o nadziei i miłości, jakie przynosi Dzieciątko Jezus.

Płomień z Betlejem trafia najpierw do Wiednia, gdzie jest przekazywany delegacjom skautowym z rozmaitych krajów Europy.

swiatlo1.jpg
Komendant Hufca Mateusz Dudek przekazuje Światełko

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe