Dzień Edukacji Narodowej

W Szkołach ponadgimnazjalnych Z terenu Powiatu Myszkowskiego odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który jest świętem nauczycieli i pracowników oświaty.

dz.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej  Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras razem z Dyrektorem LO w Myszkowie Jackiem Tryndą

Myszkowskie LO przygotowało uroczystą akademię w hali sportowej. Część oficjalną otworzył Dyrektor szkoły Jacek Trynda, witając przybyłych pracowników oświaty i uczniów oraz zaproszonych gości, a wśród nich – Wicestarostę Annę Sochę-Korendo, Przewodniczącego Rady Andrzeja Jastrzębskiego i Wiceprzewodniczącego Jana Kierasa.

- Chciałam serdecznie podziękować dyrekcji i wszystkim państwu za zaproszenie, że mogliśmy dziś znaleźć się tutaj podczas tej uroczystości. Na ręce pana dyrektora pragniemy złożyć życzenia – dużo zdrowia, wytrwałości i zadowolenia z uczniów. Życząc satysfakcji z wykonywanej pracy pedagogicznej, dziękujemy państwu za trud włożony w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży Powiatu Myszkowskiego – mówiła Wicestarosta Anna Socha-Korendo w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie, zaznaczając, że rola społeczna, jaką pełnią osoby pracujące w szkołach, jest jedną z najważniejszych, ponieważ każde pokolenie wkraczające w świat dorosłych, ogromną ilość wiedzy i doświadczenia czerpie właśnie od swoich wychowawców i nauczycieli.

dzi.jpg
Zaproszeni goście podczas akademii z okazji Dania Edukacji Narodowej

dziene.jpg
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie

dzie.jpg
LO w Myszkowie

dzien.jpg

Sala gimnastyczna ZS w Żarkach została pięknie przystrojona z okazji corocznego święta. Na honorowych miejscach zasiedli reprezentujący Powiat – Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Andrzej Jastrzębski. Gości powitała Dyrektor placówki Mariola Piątek.

Uczenie się to dobrowolne, samodzielne zdobywanie wiedzy, w związku z tym, życzę państwu, aby takie zasady panowały w tej placówce, jak również we wszystkich szkołach. Uczniowie samodzielnie pogłębiają wiedzę, a nauczyciele pełnią niezmiernie ważną rolę przewodników, tworzą swego rodzaju drabinę wiedzy, po której młodzi ludzie mogą wspinać się po osiągnięcia intelektualne i zawodowe.
Chciałbym dodać, że organ prowadzący zawsze bardzo ciepło odnosi się do tej placówki, czego dowodem są środki przeznaczane na remonty. Efekt ostatnich prac z pewnością będzie znakomity, sądzę, że szkoła ta po tylu latach zasługiwała na pomoc – powiedział Przewodniczący Andrzej Jastrzębski podczas uroczystości w ZS w Żarkach.

dziened.jpg
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Żarkach im. T. Kosciuszki

Dzień Edukacji Narodowej zastąpił tradycyjny Dzień Nauczyciela i jest obchodzony w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości państw na świecie. W niektórych krajach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy.

dzieneduk.jpg
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Zakończenie sezonu żeglarskiego

W minioną sobotę nad Zalewem Porajskim odbyło się uroczyste opuszczenie bandery i tym samym zakończenie sezonu żeglarskiego 2017. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo.

sezon.jpg
Wicestarosta Anna Socha – Korendo wręcza nagrodę

W tym dniu również wręczone zostały nagrody dla uczestników regat o „Błękitną Wstęgę Poraja”, nagrody dla najlepszego sternika w tym sezonie w dwóch klasach: kabinowe i otwartopokładowe oraz nagrody w konkursie organizowanym przez Informację Turystyczną CIT Poraj „Wschody i zachody słońca nad Zalewem Porajskim”.

Wiceprezes Mariny Poraj Adam Zaczkowski przywitał uczestników regat, ich rodziny, przyjaciół oraz pozostałych gości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Wicewójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Prezes Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Janusz Kołodziejczuk oraz Prezes Mariny Poraj Urszula Grzywacz.

sezonuu.jpg

zeg.jpg

zeglarskiii.jpg
Prace konkursowe „Wschody i zachody słońca nad Zalewem Porajskim”

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Podziękowania dla Wicewojewody

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu przekazali na ręce Wicewojewody Mariusza Trepki okolicznościowy dyplom, wyrażając wdzięczność za wsparcie dla powiększenia taboru samochodowego SP ZOZ.

trepka.jpg
Podziękowania dla Wicewojewody; na zdjęciu od lewej Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wicewojewoda Mariusz Trepka, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodniczący  Jan Kieras i Wiceprzewodnicząca Grażyna Kolasa-Gotkowska

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej otrzymał wsparcie Powiatu Myszkowskiego, a także Województwa Śląskiego. Tabór samochodowy powiększył się o dwie nowe karetki. Koszt obu wyniósł ok. 900 tys. zł. Jeden z pojazdów został zakupiony na wniosek Zarządu Powiatu z budżetu Powiatu Myszkowskiego – za 500 tys. zł, drugi ze środków Województwa Śląskiego – za 400 tys. zł.

Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się w grudniu ubiegłego roku. Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka mocno zaangażował się w działania na rzecz przekazania wojewódzkich środków w celu zakupu nowej karetki dla myszkowskiego szpitala. Dzięki pomocy Wicewojewody możliwości ratownictwa medycznego w Powiecie Myszkowskim znacznie wzrosły.Podczas ostatniej sesji Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, oboje Wiceprzewodniczący Grażyna Kolasa-Gotkowska i Jan Kieras – skorzystali z okazji, ze Wicewojewoda Mariusz Trepka przybył na sesję i mu serdeczne podziękowania oraz wręczyli mu pamiątkowy dyplom drewniany.

Wicewojewoda podziękował za pamięć i życzył wszystkim radnym owocnej pracy na rzecz rozwoju publicznej służby zdrowia w Powiecie Myszkowskim.

Przypomnijmy, że zarówno karetka ze środków wojewódzkich, jaki ta z powiatowych – to nowoczesne pojazdy. Są to samochody marki Mercedes Sprinter posiadają bardzo dobre i ponadstandardowe wyposażenie. Na pokładzie mają m.in. respiratory i specjalne fotele dla zespołu ratunkowego lub pacjenta, posiadające wbudowany system umożliwiający transport dzieci.W samochodach znajduje się krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, który pozwala na transport pacjenta po schodach np. z górnych pięter.

W jednej z karetek znajduje się defibrylator. Samochody mają także ssaki przenośne i plecaki ratownicze, z których można korzystać w trakcie jazdy, oraz nowoczesne i wielozadaniowe nosze, umożliwiające transport w pozycji drenażowej. Samochody posiadają mocne silniki wysokoprężne i automatyczną skrzynię biegów.

karetki6.jpg
Symboliczne przecięcie wstęgi, od tej pory karetki już oficjalnie mogą wypełniać swoje zadanie; wstęgę przecinają: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Dyrektor SP ZOZ Khalid Hagar, Kierownik Działu Pomocy Doraźnej lek. med. Jerzy Waligóra

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Poraj Art Session

W Galerii Sztuki Współczesnej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, odbyła się pierwsza edycja „Poraj Art Session”. Zostało połączone z oficjalnym otwarciem nowych pomieszczeń w GOK-u. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo. 

1.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą i Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Pawłowskim

„Poraj Art Session” to platforma integracyjna różnych środowisk twórczych, artystów zawodowych i tych nieprofesjonalnych, miks różnych rodzajów sztuki, które tego dnia wzajemnie się przenikały i inspirowały. Organizatorem „Poraj Art Session” był GOK w Poraju, ale to sami twórcy stworzyli ten projekt. Podczas imprezy zaprezentowały się zespoły: „Sąsiedzi”„Dzika Plaża” i „Set The Point”.

2.jpg
Przecięcie wstęgi; na zdjęciu od lewej: Dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk, Wicewójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Jolanta Kozak

W Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju nastąpiło również uroczyste otwarcie sali tanecznej i sali muzycznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk, oraz honorowi goście:, Wicewójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowskioraz Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Jolanta Kozak.

Podczas „Poraj Art Session” odbył się także wernisaż wystawy Grupy „Kolor”. Podziwialiśmy prace: Zofii Chwastek, Eweliny Kustra, Marty Jędrzejewskiej, Mirosławy Romańskiej, Marty Raźniewskej, Barbary Dobosz-Szmidy, Klaudii Zalegi, Bogusława Chwastka, Andrzeja Dyji, Jakuba Jadczyka, Janusza Marcisza oraz Zygmunta Makucha.

Swoje „pięć minut” mieli również członkowie klubu literacko-historycznego „Pod Strofą” działającego przy GOK, którzy zaprezentowali swoje wiersze. Wysłuchaliśmy prezentacji: Wiesława Popielaka, Anny Zagroby, Krystyny Bodnar-Miler, Barbary Nowak oraz Staszka Miszczyka.

3.jpg
4.jpg
5.jpg
Członkowie klubu literacko-historycznego „Pod Strofą”

6.jpg
Zespół „Sąsiedzi”

7.jpg
Zespół Set The Point

8.jpg
Zespół Dzika Plaża

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Regaty o Puchar Starosty Myszkowskiego

Zakończyły się II Regaty o Puchar Starosty Myszkowskiego w klasie Optymist i Laser 4,7. Organizatorem było Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar. Uczestnicy zebrali się w Jastrzębiu. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo.

reg.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo razem z organizatorami i uczestnikami regat

Pogoda tego dnia dopisywała. Tuż przed południem jachty ruszyły do wyścigów.
Łącznie rozegranych zostało po 5 wyścigów w dwóch klasach – Optymist i Laser 4,7. W regatach wzięli udział zawodnicy z Powiatu Myszkowskiego: Yach Club Zefir Drakkar z Poraja, Harcerski Ośrodek Żeglarski z Poraja i Powiatu Częstochowskiego: UKS MORKA z Częstochowy i Blachowni. Sędziami zawodów zostali Ireneusz Zębik (sędzia główny) oraz Katarzyna Grabska.

Po południu wszystkie jachty stawiły się w porcie i nadszedł moment ogłoszenia wyników. Nagrody i puchary dla najlepszych załóg wręczali Wicestarosta Anna Socha-Korendo,  Wicekomandor Klubu Zefir Drakkar Ireneusz Zębik,  Skarbnik Klubu Katarzyna Grabska i Członek Zarządu Klubu Zygmunt Wachowicz.

Na koniec Wicestarosta  Anna Socha-Korendo pogratulowała uczestnikom i oficjalnie zakończyła Regaty.

Wyniki Regat:

Klasa: LASER 4,7
1 miejsce Maciej Jarosz – KLUB YC ZEFIR-DRAKKAR
2 miejsce Jakub Zębik -  KLUB YC ZEFIR-DRAKKAR
3 miejsce Maciej Brymora – KLUB YC ZEFIR-DRAKKAR

Klasa: OPTYMIST
Dziewczyny:
1 miejsce Wiktoria Sajdak – KLUB YC ZEFIR-DRAKKAR
2 miejsce Alicja Sobota – KLUB YC ZEFIR-DRAKKAR

Chłopcy:
1 miejsce Piotr Grabski – KLUB YC ZEFIR-DRAKKAR
2 miejsce Tomasz Sobota – KLUB YC ZEFIR-DRAKKAR
3 miejsce  Przemysław Grabowski – KLUB YC ZEFIR-DRAKKAR

rega.jpg
Wręczenie nagród

regatyy.jpg

regatyyy.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Dożynki Parafialne w Jastrzębiu

Jastrząb uhonorował tegoroczny trud rolników. W minioną niedzielę odbyły się uroczystości dożynkowe. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo.

jastrzabd.jpg
Wicestarosta Anna Socha – Korendo razem z córeczką Hanią, Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą i ks. Markiem Latosem

Dożynki są ukłonem w stronę wszystkich rolników, którzy po zakończonych żniwach podsumowują swoją roczną pracę. Uroczystości sięgają kilkaset lat w przeszłość i choć ich forma nieco się zmieniła, to jednak ich historyczna i obyczajowa wartość trwa nadal w postaci hucznych obchodów.

Początek uroczystości wyznaczyła msza święta w intencji rolników, koncelebrowana w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.
Następnie rozpoczęła się oficjalna uroczystość dożynkowa. Jej centralnym punktem było przekazanie chleba dożynkowego przez starostów dożynek Państwa Chachulskich na ręce Wicestarosty Anny Sochy-Korendo i Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery, którym następnie częstowano wszystkich gości dożynek.
W części artystycznej zaprezentowały się m.in. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Poraj”, Orkiestra Dęta z Porajauczniowie z Publicznej Szkoły Muzycznej w MyszkowieKapela Biesiadna z ChoroniaAmanda Kosętka w tańcu i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. Odbyła się także loteria fantowa, które dochód zostanie przeznaczony na tutejszy kościół.

jastrzabdozy.jpg
Wicestarosta Anna Socha – Korendo z córką Hanią odbierają wylicytowany gobelin

Spore zainteresowanie wzbudziły prezentacja Krzysztofa Witkowskiego, dyrektora Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie oraz pokaz magii iluzji w wykonaniu Wojciecha Napory. Odbyła się także loteria fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na tutejszy kościół. Wiele pozytywnych emocji wywołała licytacja, w której mógł uczestniczyć każdy. Wśród przedmiotów na licytacji znalazła się m.in. koszulka z autografem Jakuba Błaszczykowskiego. Wicestarosta Anna Socha-Korendo wylicytowała wspaniały gobelin wg. obrazu Ivany Kobylcy „Lato”. Po zakończeniu loterii losowano także cztery główne nagrody. Dożynki trwały do późnego wieczora.

jastrzabdo.jpg

jastrzabdoz.jpg

jastrzabdozynki.jpg

ja.jpg

jas.jpgjastrzab.jpg

jast.jpg

jastr.jpg

jastrz.jpg

jastrza.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Imieniny u Hrabiny

Tradycyjnie już w pierwszą sobotę września całe Żarki Letnisko hucznie świętują Imieniny Hrabiny. Jak zawsze był barwny korowód, parada koni, życzenia i podziękowania, koncerty, pokazy, recitale oraz wspaniała zabawa. Pomimo niesprzyjającej pogody impreza ściągnęła liczną widownię, zarówno mieszkańców miejscowości, jak i całego Powiatu, a także gości i turystów. Powiat Myszkowski reprezentowali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Radni Krzysztof Klimek oraz Danuta Służałek-Jaworska.

3.jpg
Początek Imienin u Hrabiny, w środku, w pierwszym rzędzie Wicestarosta Anna Socha-Korendo

Imieniny Hrabiny to plenerowe widowisko z historią w tle. Ma za zadanie przedstawić wszystkim losy założycielki najpopularniejszego w Gminie Poraj miasta-ogrodu, a także barwną historię samych Żarek Letniska, wypoczynkowej miejscowości położonej wśród lasów sosnowych. Dodatkowo ma także wprowadzić gości w klimat Dwudziestolecia Międzywojennego. Organizatorami wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hrabiny Stefanii Raczyńskiej wraz z Urzędem Gminy Poraj i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poraju.
Tego roku w rolę hrabiny Stefanii Raczyńskiej wcieliła się Joanna Dobosz, natomiast hrabią został wójt Łukasz Stachera.
Imieniny Hrabiny poprowadziła mieszkanka Żarek Letniska i śpiewająca artystka Elżbieta Jatulewicz.
Całe wydarzenie tradycyjnie rozpoczynał kolorowy korowód mieszkańców, przebranych w stroje z epoki lat. 20. i 30., podróżujących zabytkowymi pojazdami, a także konno, bryczkami i powozami, który udał się pod zabytkową Willę Nałęcz, by tam powitać Hrabinę i Hrabiego. Po krótkim wstępie wszyscy razem udali się w malowniczym pochodzie do Amfiteatru Leśnego, gdzie czekało na nich imieninowe przyjęcie. Prowadziła ich wspaniała Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po drodze uczestnicy pochodu zrobili krótki przystanek, by w Parku przy obelisku ku czci Hrabiostwa Raczyńskich złożyć wiązankę kwiatów.
Zgromadzeni już od początku, niestety w strugach deszczu, mieli okazję wysłuchać kilka wspaniałych utworów w wykonaniu Orkiestry Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz obejrzeć paradę koni z lokalnych stadnin.
W międzyczasie zaprezentowany został publiczności łazik marsjański MODERNITY, który zajął w tym roku II miejsce w międzynarodowym konkursie NASA w pustynnej bazie Mars Desert Research Station w Utah w USA.
Jednak pierwszym punktem uroczystej części imprezy był wywiad z Hrabiną, który przeprowadziła dziennikarka rodem z II Rzeczypospolitej. Reporterka, w rolę której wcieliła się Aldona Łapajska, wcześniej rozdała publiczności najświeższy numer „Kuriera Częstochowskiego”, w którym można było poczytać o ówczesnych wydarzeniach. Po wywiadzie zabrał głos Hrabia, czyli wójt Gminy Poraj ŁukaszStachera, który powitał wszystkich i zachęcił do wspólnej zabawy.
Następnie Hrabina wraz z Hrabią i prezesem TPŻL Iloną Mrowiec, wręczyli VICTORIĘ ŻARECKĄ, czyli specjalną nagrodę dla zasłużonych mieszkańców Żarek Letniska. Pierwszą uhonorowaną została dr Lidia Osika Szczagiel, która od wielu lat angażuje się w rozwój miejscowości, a także walczyła o powstanie gazociągu, wodociągu oraz infrastruktury technicznej, a także o zorganizowanie wywozu śmieci w początkowych latach istnienia Żarek Letniska.
Kolejną statuetkę otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Żarek Letniska, która zawsze wspiera mieszkańców w potrzebie, a Towarzystwu Przyjaciół Żarek Letniska rok rocznie chętnie pomaga przy organizacji Imienin Hrabiny. Nagrodę wraz z listem gratulacyjnym odebrał prezes OSP w Żarkach Letnisku Jarosław Słabosz.
Artystycznym gwoździem programu był koncert przebojów z lat 20-30. XX wieku w wykonaniu aktorki Olgi Bończyk. Artystka ujęła publiczność wspaniałą interpretacją utworów, ciekawymi anegdotami oraz czarującą osobowością.
Kolejnym wydarzeniem podczas Imienin Hrabiny były całkiem współczesne pokazy lotnicze, które miały miejsce nad basenem na rzece Czarka. Na pierwszy ogień poszły modele samolotów, które w powietrzu imitowały walki wojenne przy dźwiękach „Cwału Walkirii” Ryszarda Wagnera, znanego z filmu Francisa Forda Coppoli „Czas Apokalipsy”.
Po powrocie pod scenę widzowie mieli przyjemność obejrzeć pokazy taneczne Ogniska Baletowego z Żarek. Para taneczna Dominika Babiarz i Łukasz Zasikzaprezentowała koncert baletowy oraz burleskę taneczną. Z kolei ich uczennice zatańczyły wspaniałe „Bolero” Maurica Ravela.

Zaraz po pokazach tanecznych na scenie wystąpiła Hrabina, która żegnając się z publicznością zaśpiewała wszystkim finałową piosenkę. Schodząc ze sceny zapowiedziała także występ zespołu „Szalona Piątka Plus”, który wykonał największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej.
Na zakończenie wieczoru wystąpił zespół „Tedi Band”, który serwował wszystkim przeboje muzyki rozrywkowej, dzięki czemu szampańska zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

2.jpg4.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Dyrektor ZDW w Starostwie Powiatowym

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu obecni byli Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor i Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, którzy przyjechali w związku z przebudową drogi DW 793 Żarki – Myszków. 

3.jpg
Na zdjęciu: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor, Burmisdtrz Żarek Klemens Podlejski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodnicząca Grażyna Kolasa-Gotkowska, Wiceprzewodniczący Jan Kieras, Członek Zarządu Powiatu Jakub Grabowski i Radny Józef Lazar 

Przypomnijmy, że Powiat Myszkowski i samorządy Myszkowa i Żarek intensywnie zabiegały o realizację inwestycji. Rozmowy w tej sprawie prowadzili Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Burmistrzowie Włodzimierz Żak i Klemens Podlejski. Ogromne wsparcie dla przebudowy drogi od początku deklarowali Marszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa i Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor. Dzięki działaniom tych osób droga zostanie całkowicie przebudowana.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu zjawił się Dyrektor ZDW, który zapoznał radnych o technicznych detalach budowy. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki w imieniu Zarządu Powiatu i Burmistrz Żarek Klemens Podlejski podziękowali Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewowi Taborowi za ogromne wsparcie dla tej przebudowy. Starosta wręczył dyrektorowi specjalnie przygotowane pióro oraz gadżety Powiatu Myszkowskiego
Inwestycja na odcinku Myszków-Żarki jest ogromnie ważna dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego

2.jpg
Starosta Dariusz Lasecki wręcza Dyrektorowi Zbigniewowi Taborowi specjalnie przygotowany prezent

Przypomnijmy, że w lipcu podpisana została umowa z wykonawcą na Przebudowę DW 793 Żarki – Myszków. Łączny koszt wynosi 36,4 mln zł, w tym ponad 30,8 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Powiat Myszkowski, samorządy Myszkowa i Żarek intensywnie zabiegały o realizację tego przedsięwzięcia. Jest to ważna inwestycja na terenie Powiatu Myszkowskiego, która usprawni komunikację. Od Żarek do Myszkowa zostanie całkowicie rozebrana i wybudowana od nowa. Powstanie nowa konstrukcja drogi, odwodnienie, ścieżka pieszo-rowerowa. Odbudowane będą istniejące zjazdy do posesji.

Na odcinku liczącym 5,4 km od Żarek do Myszkowa droga zostanie całkowicie rozebrana i wybudowana od nowa. Powstanie jej nowa konstrukcja, odwodnienie, ścieżka pieszo-rowerowa. Odbudowane będą istniejące zjazdy do posesji.
Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą 30,8 mln zł. Ok. 6 mln zł pochodzi z budżetu województwa śląskiego.

Dyrektor Zbigniew Tabor już wcześniej wyjaśniał szczegóły wykorzystania technologii, które są zupełną nowością w Polsce. Zastosowany zostanie specjalny asfalt wysokomodyfikowalny, który zawiera ponad 50% polimeru. Te parametry sprawiają, że znacznie wzrasta temperatura, w której asfalt zaczyna mięknąć – sięga ona aż 80 stopni C. Podobnie temperatura, przy której mogą wystąpić spęknienia to minus 32 stopnie C. Do tej pory w kraju nie stosowano asfaltu mającego tak wyśrubowane właściwości. Co więcej, zastosowana będzie także specjalna warstwa ścieralna o obniżonym poziomie hałasu. Wszystko to w oparciu o nową metodę układania nawierzchni za pośrednictwem specjalnego podajnika.

1.jpg
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Remont Szpitala i nowa karetka

Członkowie Zarządu Powiatu w Myszkowie udali się do Szpitala Powiatowego w Myszkowie, aby obejrzeć postęp prac remontowych oraz wynik tych, które już zostały zakończone. Zapoznali się także ze specyfikacją nowej karetki.

szpital1.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski i Przewodniczący Rady w wyremontowanej dzięki środkokm Powiatu Myszkowskiego pracowni endoskopii, asystent Dyrektora SP ZOZ Michał Trojakowski. Dyrektor SP ZOZ Khalid Hagar objaśnia zasaday działania przyrządów

Remont Szpitala ciągle trwa, aktualnie realizowane są kolejne etapy. Z miesiąca na miesiąc placówka prezentuje się coraz lepiej.
Tym razem Zarząd – Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie – Jakub GrabowskiRafał KępskiSebastian Ruciński – wraz z Przewodniczącym Rady Andrzejem Jastrzębskim – najpierw oglądali finałowy efekt remontu pracowni endoskopii, gdzie wykonywane są badania z zakresu gastroskopii i kolonoskopii. Następnie Dyrektor Szpitala Khalid Hagar i asystent Dyrektora Michał Trojakowski pokazali, jak po zakończeniu remontu wygląda pomieszczenie rejestracji i główny hol.

szpital3.jpg

Kolejne pomieszczenie pracowni endoskopii – wyposażenie jest bardzo dobre

Goście mogli także zobaczyć postęp prac w pomieszczeniu, które zostanie zaadoptowane na szpitalną aptekę. Można zaznaczyć, że planuje się w kolejnym etapie remontów przeznaczyć starą aptekę na centralne archiwum Szpitala.
Na pierwszym piętrze przebiega obecnie finalny remont oddziału wewnętrznego, który już niedługo będzie wyglądał zupełnie inaczej.

szpital2.jpg
Zarząd Powiatu zapoznaje się z funkcjami kolejnych urządzeń

Koszt wymienionych prac, które są realizowane w ramach III i częściowo VI etapu remontu szpitala, wynosi ok. 2,9 mln zł. Planowany czas zakończenia to listopad 2017 r.
Warto dodać, że następnie planuje się V etap prac, czyli remont chirurgii ogólnej i oddziału położniczo-ginekologicznego.

szpital11.jpg

Na oddziale wewnętrznym trwają intensywne prace
Ponadto Dyrektor zaprezentował Zarządowi nową karetkę, kupioną ze środków Powiatu Myszkowskiego. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku przekazano dla Szpitala dwie karetki, z których jedną nabyto ze środków Powiatu Myszkowskiego, a druga pochodziła z dotacji Województwa Śląskiego.
Tym samym tabor myszkowskiego Szpitala stał się znacznie bardziej nowoczesny.

szpital5.jpg
Nowa karetka dla Szpitala. Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim po raz pierwszy zobaczyli nowy pojazd. Na zdjęciu z Dyrektorem SP ZOZ Khalidem Hagarem i jego asystentem Michałem Trojakowskim

Nowy pojazd to Mercedes Sprinter, posiadający bardzo dobre i ponadstandardowe wyposażenie. Na pokładzie ma m.in. respiratory i specjalne fotele dla zespołu ratunkowego lub pacjenta, posiadające wbudowany system umożliwiający transport dzieci.

szpital4.jpg
Karetkę można było obejrzeć równiez od środka

W samochodzie znajduje się krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, który pozwala na transport pacjenta po schodach np. z górnych pięter.
Samochód ma także ssaki przenośne i plecaki ratownicze, z których można korzystać w trakcie jazdy, oraz nowoczesne i wielozadaniowe nosze, umożliwiające transport w pozycji drenażowej.
Karetka posiada mocny silnik wysokoprężny i automatyczną skrzynię biegów.

szpital6.jpg
Dyrektor objaśnia detale wyposażenia

szpital7.jpg
Członek Zarządu Sebastian Ruciński ogląda oprzyrządowanie karetki

szpital8.jpg
Tak pojazd prezentuje się w środku

Poniżej prezentujemy zdjęcia z prac remontowych na oddziale wewnętrznym i pomieszczeniach, które zostaną zaadoptowane na aptekę szpitalną

szpital12.jpgszpital13.jpgszpital14.jpgszpital9.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

40 lat Koła Pszczelarskiego w Poraju

Porajskie Koło Pszczelarskie obchodziło piękny jubileusz. To jedno z najprężniejszych tego typu organizacji działających w Powiecie Myszkowskim.

pszczelarze1.jpg
Uroczystości oficjalne – członkowie Koła i zaproszeni goście, w środku – Wicestarosta Anna Socha-Korendo z Prezesem Koła Pszczelarzy Waldemarem Sitkiem, obok Radna Powiatu Danuta Służałek-Jaworska, Sekretarz Gminy Poraj Danuta Gurbała
Pszczelarze najlepiej wiedzą, jak ważną rolę w naszym życiu spełniają pszczoły. Ich praca, a zarazem pasja, ugruntowuje powszechne przekonanie, że wpływ tych małych stworzeń jest w odróżnieniu od ich rozmiarów – olbrzymi. To przecież nie tylko miód, ale i naturalna funkcja, jaką jest zapylanie roślin, w tym dużych upraw np. rzepaku.
Hodowla pszczół to całoroczna praca, ale efekty są znakomite – świetnej jakości miód z zaufanej pasieki.
Pszczelarze z Koła w Poraju od lat dali się poznać jako profesjonaliści w swoim fachu, wytwarzający bardzo dobrej jakości produkty pszczele.
Nic dziwnego, że na czterdziestą rocznicę istnienia Koła przybyło wielu gości i przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół.

Uroczystość zainaugurowała msza św. w Kościele Parafialnym w Poraju, odprawiona przez ks. proboszcza Zdzisława Zgrzebnego wintencji Koła. Zaraz później jubilacji i zaproszeni goście udali się do Restauracji Jaś i Małgosia, gdzie rozpoczęły się uroczystości oficjalne.

Gości przywitał i poprowadził uroczystość Prezes Koła Waldemar Sitek, dziękując wszystkim za przybycie.

pszczelarze2.jpg
Wicestarosta przekazuje gratulacje

Zebrani mogli zapoznać się z  historią Koła i jego działalnością.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Radna Rady Powiatu Danuta Służałek-Jaworska, Wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie Andrzej Zaskórski, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej Andrzej Broniewski, Sekretarz Gminy Poraj Magdalena Gurbała.

Obchody stały się okazją do spotkania zaprzyjaźnionych kół pszczelarskich, których przedstawiciele licznie dopisali.

Wicestarosta Anna Socha-Korendo serdecznie gratulowała wszystkim członkom koła, życząc wielu sukcesów i udanych zbiorów oraz przekazała na ręce Prezesa okolicznościowy upominek.
Ważnym elementem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych pszczelarzy. Złotą Odznakę PZP otrzymał Tadeusz Cesarz, Srebrna Odznaka PZP trafiła do Bogusława Nity, a Brązową Odznakę PZP otrzymali Stanisław Tylkowski i Zdzisław Landecki.

pszczelarze3.jpg
Wicestarosta i Sekretarz Gminy Poraj z wyróżnionymi członkami Koła Pszczelarzy w Poraju

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe