Najlepsze gospodarstwo rolne i zakład przetwórstwa w Powiecie Myszkowskim

Firma „Złoty Bażant” i gospodarstwo rolne Szymona Ćwika zostały wyróżnione w konkursie na najlepsze gospodarstwo rolne i zakład przetwórstwa rolno-spożywczego Regionu Częstochowskiego. Zarząd Powiatu Myszkowskiego, oprócz udziału w typowaniu podmiotów, ufundował nagrody dla naszych laureatów.


rolnik2.jpg
Komisja wraz z przedstawicielami Powiatu Myszkowskiego – Wicestarostą Anną-Sochą Korendo, Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim, Radnym Powiatu Józefem Lazarem na terenie gospodarstwa rolnego Szymona Ćwika, który przedstawia szczegóły prowadzenia gospodarstwa
Jak co roku podczas Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie i Dożynek Jasnogórskich ma miejsce uroczysta gala finałowa konkursu. Przedsiębiorcy i rolnicy z Powiatu Myszkowskiego już niejednokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia za swoją działalność. Dożynki połączone z konkursem od lat cieszą się wielką popularnością, promując rolnictwo poprzez prezentacje rolne oraz nobilitacje wyróżniających się rolników i osób zaangażowanych w przetwórstwo rolne.

rolnik3.jpg

Komisja przed drugim ciągnikiem
Przed kilkoma dniami specjalna komisja, złożona z przedstawicieli Powiatu Myszkowskiego, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Częstochowie i Urzędu Miasta Częstochowy, przeprowadziła wizytację zarówno wytypowanego gospodarstwa rolnego, jak i zakładu przetwórstwa. Powiat Myszkowski reprezentował Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Radny Rady Powiatu Józef Lazar.
W kategorii Najlepsze Gospodarstwo Rolne – w konkursie bierze udział gospodarstwo Szymona Ćwika z Gniazdowa. Obecny właściciel prowadzi gospodarstwo o powierzchni ponad 60 ha od 2010 roku, które przejął po rodzicach.
Głównym kierunkiem działalności jest produkcja roślinna: uprawa zbóż: głównie pszenica, pszenżyto, a także zasiewy rzepaku, soi, kukurydzy.

rolnik4.jpg

Rolnik posiada nowoczesny park maszynowy

Nowoczesny park maszynowy sprzyja poprawie wydajności pracy i wysokości uzyskiwanych plonów. Przyczynia się także do zmniejszenia kosztów jednostkowych.

Modernizacja gospodarstwa była możliwa dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Unijnych. Komisja stwierdziła wysoki poziom zaangażowania rolnika w całokształt prac i czynności związanych z nowoczesnym i wydajnym prowadzeniem gospodarstwa.

rolnik5.jpg

W kategorii Najlepszy Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego wyróżniono Firmę „Złoty Bażant”, która powstała w 2000 r. Zakład prowadzi wypiek chleba pszennego, ciemnego i typowo żytniego. Dzienna produkcja to około 500-600 bochenków, a także wyrób produktów ciastkarskich. Pieczywo jest dobrej klasy z uwagi na fakt, że wypiek odbywa się metodą tradycyjną na zakwasie.

rolnik6.jpg

Komisja w piekarni „Złoty Bażant” – Wicestarosta Anna Socha-Korendo i pozostali członkowie Komisji zapoznali się z tajemnicami procesu wypieków

Firma zatrudnia 7 osób, a oferta produkcyjna spotyka się z dużym zainteresowaniem klientów ze względu na jakość i korzystne ceny zbytu. Piekarnia stara się sprostać potrzebom wszystkich klientów i troszczy się o poprawę wypieków ze względu na jakość stosowanych środków. Zakład rozwozi swoje wyroby do sklepów i innych jednostek zamawiających.

rolnik8.jpg

Komisja przed wejśćiem do piekarni

rolnik7.jpg
Takie bułki powstają piekarni

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Folkloriada Jurajska w Żarkach Letnisku

Folkloriada Jurajska odbyła się już po raz jedenasty. Jedno z największych wydarzeń kulturalnych w Powiecie Myszkowskim zgromadziło, jak co roku, tłumy widzów i wielu wspaniałych artystów z najrozmaitszych dziedzin. Powiat Myszkowski włączył się w organizację całości. Zarząd Powiatu ufundował nagrody dla laureatów konkursów, a Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wójt Poraja Łukasz Stachera objęli imprezę honorowym patronatem.

fol.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Wicewójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk razem z laureatami konkursów

Impreza jak zawsze zachwyciła pomysłowością i różnorodnością atrakcji. Trzeba bowiem podkreślić, że „folklor” jest na tej imprezie pojęciem o bardzo szerokim zastosowaniu. Nie ogranicza się wyłącznie do występów muzycznych bądź tanecznych, ale łączy szeroko rozumianą ludowość w postaci Konkursu Kulinarnego „Jurajskie Smaki” i Konkursu Rękodzieła Artystycznego, które obok Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych stanowią rdzeń imprezy.

folklo.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo wręcza nagrodę

Folkloriada to dwa dni znakomitej zabawy z atrakcjami zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
Pierwszy dzień – sobota – był zarezerwowany dla kapel podwórkowych, które brały udział w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznyh w Kategoriach Zespołów Śpiewaczych i Obrzędowych.  Dla miłośników tego rodzaju muzyki była to prawdziwa gratka. Kilkadziesiąt występów i każdy na bardzo wysokim poziomie. Gwiazdą wieczoru był zespół „Gracja” z Litwy oraz Kabaret Biesiadny „Biesiada Polska”.
W niedzielę głównymi punktami – obok występów artystycznych – były: IV Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, VI Konkurs Kulinarny „Jurajskie Smaki” i XI Konkurs Rękodzieła Artystycznego w którym nagrodą główną był bilet do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego – Jerzego Buzka. Imprezie towarzyszyły Targi Sztuki Ludowej.

Przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego ufundowali także nagrody indywidualnie dla wyróżnionych uczestników konkursu. Podczas Folkloriady Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu AndrzejJastrzębski i Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski wręczyli nagrody.

folkl.jpg

Członek Zarządu Rafał Kępski podczas wręczania nagród

Nagrodzone prace można było oglądać na ulokowanej obok sceny wystawie podczas trwania Folkloriady.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdalena Ryziuk-Wilk podziękowała artystom i pogratulowała laureatom.

Dziesiąta Folkloriada przyciągnęła całe tłumy miłośników ludowego grania, a zabawa trwała do późnej nocy.

folk.jpg
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski na scenie z laureatem konkursu

folklor.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

100 lat OSP w Pińczycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Pińczycach obchodziła jubileusz setnej rocznicy działalności. Z tej okazji odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego – Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Radni Powiatowi Wiesława Machura oraz Józef Lazar.

pinczyce.jpg
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Radny Józef Lazar (w środku) podczas uroczystości

Pododdziały OSP Pińczyce i  zaproszeni goście Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Powiecie Myszkowskim i Burmistrz Żarek w jednej osobie Klemens Podlejski, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski z żoną Zofią Jastrzębską Radną Miasta Myszkowa, Radni Powiatu Myszkowskiego Wiesława Machura i Józef Lazar, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP Zdzisław Ucieklak.

Strażacy i zaproszeni goście zebrali się i przemaszerowali do kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca w Pińczycach gdzie uroczysta mszę Świętą odprawił ks. TadeuszMikołajczyk. Po mszy wszyscy udali się na Plac Szkolny gdzie nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt. Niestety ze względu na pogodę dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP w Pińczycach.

Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego Andrzej Jastrzębski w imieniu Starosty Dariusza Laseckiego i całej Rady Powiatu przekazał okolicznościowy dyplom. Radny i jednocześnie członek OSP w Pińczycach Józef Lazar podziękował strażakom za służbę mieszkańcom nie tylko Pińczyc ale całego Powiatu. W imieniu Starosty wręczył również dyplomy uznania dla trzech gimnazjalistów z Pińczyc, Dominikowi BędkowskiemuKacprowi Strzeleckiemu i Patrykowi Dudzie za nieocenioną pomoc w wyremontowaniu strażnicy.
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Uroczystości w Leśniowie

W sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej Opiekunki Rodzin w Leśniowie miała miejsce uroczystość 50-lecia koronacji Figury Matki Boskiej Leśniowskiej oraz odpust ku czci Matki Boskiej Leśniowskiej. Na obchodach obecni byli Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo. 


Z tej okazji do Leśniowa przybyło wielu gości, a mszę św. poprowadził Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Wśród zaproszonych osób na błoniach klasztornych zasiedli m.in. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, wielu radnych gminnych i powiatowych i tłumy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.
Figurę w 1967 roku koronowali wspólnie Prymas Stefan Wyszyński i Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
Warto przypomnieć, że przed siedmioma laty korony Matki Boskiej skradziono. Wykonano nowe korony, które pobłogosławił papież Benedykt XVI.
Homilię, poświęconą roli rodziny w świecie, wygłosił arcybiskup Wojciech Polak.
Tydzień później odbył się odpust ku czci Matki Boskiej Leśniowskiej.

lesniow.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki podczas uroczystości w Leśniowie

szefowaa.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo podczas uroczystości odpustu ku czci Matki Boskiej Leśniowskiej

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Regaty „Kacper Sailor”

W miniony weekend na wodach Zalewu Porajskiego odbyły się regaty “Kacper Sailor” w klasie „Optimist” i „Laser”. Organizatorem było Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar. Była to już piąta edycja. Powiat reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha -Korendo i Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski.

nowe.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo i Członek Zarządu Rafał Kępski z organizatorami i laureatami regat

Regaty rozegrane zostały w klasach Optimist A i B, Laser 4.7 i Laser Radial. Zaplanowano 7 wyścigów. W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, reprezentujących kilka klubów żeglarskich.

Nagrody wręczyli m.in. Wicestarosta Anna Socha – Korendo i Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski.

Wyniki końcowe V Ogólnopolskich Regat Żeglarskich Kacper Sailor wyglądały następująco:

Optimist A:
1. Hanna Koczar
2. Michał Tokarczyk
3. Michał Gonciarz

Optimist B:
1. Piotr Grabski
2. Maksymilian Kowalczyk
3. Danuta Grudzień

Laser 4.7:
1. Maria Grabska
2. Maciej Jarosz

Laser Radial:
1. Wojciech Chodakowski
2. Maciej Brymora
3. Jędliński Maciej

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Porajskie wodowanie

W niedziele podczas Dni Gminy Poraj miejsce miało trzecie już „Porajskie wodowanie”. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo, która również wręczyła w tym dniu nagrody.

wodo.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą, Zastępcą wójta Katarzyną Kaźmierczak i Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Pawłowskim wręczają nagrody laureatom „Porajskiego wodowania”

Celem „III Porajskiego Wodowania” było promowanie zachowań proekologicznych, bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych oraz pobudzenie kreatywności.

Uczestnicy  zabawy na specjalnie wykonanych obiektach pływających, zmagali się z dystansem, czasem i konstrukcją własnych jednostek. Ocenie jurorów podlegało: ciekawy, innowacyjny pomysł projektu, wykorzystanie materiałów odpadowych, stroje i zachowanie załogi, a także szybkość pokonania wyznaczonego dystansu do przepłynięcia. Uczestnicy do wykonania swoich konstrukcji wykorzystali min. beczki, palety drewniane, butelki PET, worki foliowe, deski drewniane.

Wyniki „Porajskiego wodowania”:

- I miejsce: „Osada nad Wartą” z Zawiercia
- II miejsce: „Ognioodporni” OSP z Poraja
- III miejsce: „Ciacho” z Czarnej Białostockiej.

Nagrody zostały wręczone przez Wicestarostę Myszkowskiego Annę Sochę – Korendo, Wójta Gminy Poraj Łukasza Stacherę, Zastępce wójta KatarzynęKaźmierczak i Przewodniczącego Gminy Poraj Andrzeja Pawłowskiego.

wodow.jpg
Wspólne zdjęcie organizatorów i uczestników „Porajskiego wodowania”

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Absolutorium dla Zarządu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni przyjęli uchwałę o absolutorium dla Zarządu za wykonanie budżetu w roku 2016. Bardzo dobry wynik finansowy, a także szeroki zakres przeprowadzonych inwestycji potwierdzają właściwe kierunki działań Zarządu i coraz lepszą kondycję Powiatu.

abs2.jpg
Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium Rady; na fot.: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Sebastian Ruciński

W najważniejszym punkcie sesji Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przedstawił zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu, następnie radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) oraz opiniami komisji Rady Powiatu, z których wszystkie także pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu.
W czasie minionego roku Powiat Myszkowski uzyskał dochody w wysokości 61.816.589 zł, co stanowi 105,89% planu budżetowego. W zestawieniu z dochodami, ciekawie prezentuje się wysokość poniesionych wydatków, które wyniosły 54.757.08 zł, co stanowi 93,32% planu.

Starosta Dariusz Lasecki podkreślił, że w roku 2016 Powiat Myszkowski uzyskał nadwyżkę budżetową, która wyniosła 7.059.778 zł, a wynik finansowy, który dodatkowo uwzględnia przychody i rozchody ukształtował się na poziomie 9.531.195 zł.
O bardzo dobrym stanie finansów powiatowych świadczy także niski poziom zadłużenia, który na koniec ubiegłego roku wyniósł 14.477.905 zł, czyli 23,42% wykonanych dochodów. Trzeba dodać, że kolejny raz Powiat zanotował zmniejszenie zadłużenia.

abs1.jpg
Starosta przedstawia sprawozdanie finansowe za 2016 rok; za stołem prezydialnym – Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski i oboje Wiceprzewodniczący – Grażyna Kolasa-Gotkowska i Jan Kieras

Wyniki te są bardzo dobre i dowodzą sprawnego zarządzania Powiatem w sferze finansowej. Zarząd Powiatu w składzie - Dariusz Lasecki – Przewodniczący, Anna Socha-Korendo – Wiceprzewodniczący, Członkowie - Jakub Grabowski, Rafał KępskiMariusz Morawiec (w 2017 r. zastąpił go Sebastian Ruciński) – wykonał szereg ważnych inwestycji i podejmował decyzje mające wpływ na poprawę życia mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.

Na przestrzeni całego 2016 roku nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej, była zachowana płynność finansowa. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań. Żadne sprawozdanie Powiatu Myszkowskiego z wykonania budżetu nie zostało negatywnie zaopiniowane przez składy orzekające RIO, a w wydanych opiniach nie wskazano zdarzeń, które mogłyby skutkować zagrożeniem wykonania zadań publicznych przez Powiat -mówił na sesji Starosta Dariusz Lasecki, który podziękował za współpracę Radzie Powiatu, całemu Zarządowi i pracownikom jednostek organizacyjnych.

Dowodem dobrego zarządzania jest kreatywność w sferze inwestycyjnej. Dzięki decyzjom Zarządu zrealizowano wiele inwestycji w zakresie drogownictwa, ochrony zdrowia i szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku miało miejsce otwarcie wyremontowanego Oddziału Dziecięcego w myszkowskim Szpitalu (wartość 1,5 mln zł). Zarząd kontynuował kolejne prace w starej części szpitala, przeznaczając na przebudowę Interny I piętro, Endoskopii, Apteki i korytarza kolejne środki. Obecnie remontowane jest miejsce starej Izby Przyjęć, gdzie będzie działać m.in. poradnia gastroenterologiczna z pracowniami gastroskopii i kolonoskopii, gabinety POZ, poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej. Remontowane są także sale po starym Oddziale Dziecięcym, gdzie powstanie Oddział Chorób Wewnętrznych.

Ponadto Zarząd podjął decyzje o ważnych inwestycjach w drogownictwie, które znacznie poprawiły stan dróg powiatowych. Wybudowano lub wyremontowano m.in.: chodnik w Trzebniowie, drogę Wojsławice-Cynków, chodniki w Pińczycach, Winownie i Żarkach, drogę Lgota Górna-Lgota Mokrzesz-Kuźnica Nowa oraz Niegowa-Ogorzelnik. W działaniach tych uczestniczyły także gminy Niegowa, Żarki, Koziegłowy.

Działania inwestycyjne dowodzą bardzo dobrej kondycji Powiatu Myszkowskiego. Należy do tego dodać prężną działalność w sferze realizacji programów dla osób bezrobotnych oraz z zakresu pomocy społecznej oraz szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Wobec tych faktów i pozytywnych opinii RIO i komisji Rady większość radnych nie miała wątpliwości, co do przyjęcia absolutorium dla Zarządu.

abs33.jpg
Głosowanie za absolutorium; Członkowie Zarządu i radni Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar, Mariusz Morawiec, Michał Trojakowski, Krzysztof Klimek

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Dni Poraja 2017

Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Członek Zarządu Rafał Kępski reprezentowali Powiat Myszkowski podczas tegorocznych Dni Poraja. Kilkudniowa impreza zgromadziła tłumy gości z całego Powiatu i wiele gwiazd.

dnipora.jpgWicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Członek Zarządu Rafał Kępski, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Zastępcą wójta Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Andrzej Kozłowski z wokalistą zespołu VOX i Krzysztofem Skibą

Rozmach, oprawa, pomysłowość i znakomita organizacja – tak można podsumować Dni Poraja, które przygotował Gminny Ośrodek Kultury. Obchody trwały już od minionego piątku i zakończyły się finałową galą w niedzielny wieczór.

Już w piątek na ogromnej scenie zaprezentowały się zespoły szantowe. Sobota stała pod znakiem znanych postaci. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent zgromadził tłumy pod sceną.  Swój recital miał Maciej Miecznikowski, który tego dnia prowadził imprezę. Natomiast gwiazdą tegorocznych Dni Poraja był zespół Wilki.

Nie zabrakło również lokalnych gwiazd. Wcześniej swój recital miała Porajanka Sylwia Majchrzak, wystąpili także laureaci I Powiatowego Festiwalu Muzycznego „Nasz Talent”: Jagoda Bojanek, Katarzyna Łabuś, Katarzyna Ząbkiewicz, Kinga Olszewska,  Zofia Bączyńska, Aleksander Pilarski. Jedną. z atrakcji był występ z zespołu Junior Band z czeskich Pohorelic. Na koniec tradycyjnie odbył się pokaz sztucznych ogni.

W niedzielę prowadzącym był Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc, który tego dnia również popisał się na scenie. Publiczność wyśmienicie bawiła się też przy dźwiękach zespołów VOX i Feel. Uczestnicy Dni Poraja mogli wziąć udział w różnych konkursach oraz spędzić czas w wesołym miasteczku.

dnipo.jpg
Tłumy pod sceną

bigcyc.jpg
Zespół Big Cyc

maciek.jpg
Maciej Miecznikowski

zenek.jpg
Zenon Martyniuk

dniporaj.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenek im. Janusza Gniatkowskiego

Za nami VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego, który odbył się w dniach 09-11 czerwca br. Było wspaniale. Złożyło się na to kilka elementów. Przede wszystkim utalentowani uczestnicy, doskonale Jury oraz Gwiazdy, które wystąpiły podczas koncertu galowego. Sprzyjała nam również piękna, słoneczna pogoda. Wśród zaproszonych gości znalazła się Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego Anna Socha – Korendo. Powiat Myszkowski wsparł organizację imprezy.

festiwal.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo podczas wręczania nagród

W Piątek miał miejsce wernisaż listów fanów Janusza Gniatkowskiego oraz projekcja dwóch filmów: „Oj ni ma jak Lwów”, zrealizowanego przez TVP Katowice w 2017 roku oraz filmu o Januszu Gniatkowskim, który powstał na zlecenie Urzędu Gminy Poraj w 2015 roku.

Wernisaż tym razem odbył się w sali widowiskowo-kinowej „Bajka” w Poraju. Przybyłych gości oraz fanów Janusz Gniatkowskiego  przywitała dyrektor GOK w Poraju – Magdalena Ryziuk-Wilk, która również poprowadziła to piątkowe wydarzenie. Wśród zaproszonych gości można było zobaczyć: żonę Janusza Gniatkowskiego – piosenkarkę Krystynę Maciejewską, sekretarz Gminy Poraj – Marię Magdalenę Gurbałę, oraz Czesława Majewskiego – jurora sobotnich przesłuchań.

Podczas wernisażu zaprezentowano fotokopie wybranych z ogromnego zbioru listów od wielbicieli wielkiego artysty – Janusza Gniatkowskiego.
Dla przybyłych gości został przygotowany słodki poczęstunek.

Sobota należała do uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski, aby zaprezentować w swoim wykonaniu wybrane przez siebie piosenki Wielkiego Gniadego. Występujących oceniało profesjonalne Jury w składzie:
-Kazimierz Kowalski - śpiewak operowy, a także wieloletni Dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, a także dziennikarz muzyczny telewizyjny i radiowy. W radiowej „Jedynce”, swojej cyklicznej audycji z niedzieli na poniedziałek, 11 czerwca 2017 roku można było na żywo usłyszeć jego wywiad z Krystyną Maciejewską.
-Czesław Majewski – kompozytor, dyrygent, pianista oraz aktor – m.in. niezwykle popularnego Kabaretu Olgii Lipińskiej.
-Edward Spyrka  – kompozytor, dyrygent, dziennikarz muzyczny, wieloletni kierownik muzyczny i juror festiwalu piosenki w Opolu. Od samego początku dobry duch i juror Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Werdykt naszego niezwykle profesjonalnego Jury rodził się w bólach bowiem wykonawcy prezentowali wysoki, a zarazem wyrównany poziom.

festiwalgnia.jpg
Nagród ciąg dalszy…

Niedziela to Koncert Laureatów i Gwiazd, który odbył się w amfiteatrze przy boisku „Orlik” w Poraju. W imieniu Organizatorów,  przybyłych gości przywitał  uhonorowany w tym roku statuetką,Przyjaciel Gminy Poraj - Ryszard Rembiszewski. W gronie Gości znaleźli się:
Krystyna Maciejewska-Gniatkowską dyrektor artystyczna Festiwalu, Honorowego Obywatel Gminy Poraj, Wicestarosta Myszkowski –  Anna Socha- Korendo, zastępca wójta Gminy Poraj –  Katarzyna Kaźmierczak, radna powiatu myszkowskiego –  Danuta Służałek- Jaworska, przewodniczący  Rady Gminy Poraj –  Andrzej Pawłowski, Jadwiga Zasik – Skarbnik Gminy Poraj, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju – Magdalena Ryziuk-Wilk, kierownik Referatu promocji Urzędu Gminy Poraj – Andrzej Kozłowski, prezes Stowarzyszenia „Apasjonata” - Ewa Matuszczyk wraz z członkami Stowarzyszenia, Janusz Świąder– autor książek o Januszu Gniatkowskim,Rada Sołecka Poraja na czele sołtys – Barbara CabanHalina Borowiec wraz z mężem – największa fanka Janusza Gniatkowskiego, od początku  związaną z Festiwalem. Prowadzący wymienił także sponsorów Festiwalu, współorganizatorów, patronów medialnych, przywitał także fanów Janusza Gniatkowskiego,  laureatów Festiwalu, artystów  i wszystkich zgromadzonych.

Oficjalnego otwarcia trzeciego dnia Festiwalu dokonał wójt Gminy Poraj -  Łukasz Stachera, który objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem.
Cieszę się, że już kolejny raz możemy spotkać się w Poraju, by uczcić pamięć o Januszu Gniatkowskim – wybitnym artyście, honorowym obywatelu Gminy Poraj. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Szczególnie gorąco dziękuję pani Krystynie Maciejewskiej, która jest dobrym duchem tego Festiwalu, dziękuję za jej zaangażowanie i czas jaki poświęca w realizację i promocje tego festiwalu. Dziękuję również członkom Stowarzyszenia „Apasjonata” i Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Janusza Gniatkowskiego. Dziękuję współorganizatorom, sponsorom i patronom medialnym.  Na koniec gratuluję uczestnikom Festiwalu, którzy już za chwilę zaprezentują się przed państwem i dziękuję Artystom, którzy wystąpią w Koncercie Gwiazd. Dziękuję Ryszardowi Rembiszewskiemu – Przyjacielowi Gminy Poraj – że po raz kolejny zgodził się poprowadzić nasz Koncert.

Na scenie zagościli laureaci sobotnich przesłuchań, a po nich następujące gwiazdy: Sylwia Majchrzak – ubiegłoroczna laureatka nagrody GRAND PRIX Festiwalu, Krystyna Maciejewska-Gniatkowska,  Wojciech Dąbrowski, Andrzej Dyszak, Roman Gerczak oraz gość specjalny Orest Tsymbala ze Lwowa.  W czasie trwania Koncertu laureatom zostały wręczone nagrody, a wręczali je: wójt Łukasz Stachera, wicestarosta myszkowski – Anna Socha- Korendo, zastępca wójta – Katarzyna Kaźmierczak,  w imieniu poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej nagrodę GRAND PRIX wręczała - Danuta Służałek -Jaworska, przewodniczący Rady Gminy Poraj – Andrzej Pawłowski, skarbnik Gminy Poraj – Jadwiga Zasik, wiceprezes Stowarzyszenia „Apasjonata” - Wacław Cesarz, sołtys Poraja – Barbara Caban oraz w imieniu ZASP-u – Ryszard Rembiszewski.

Laureaci VIII Festiwali otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne, a zdobywca GRAND PRIX – dodatkowo nagrodę główną – wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez poseł do europarlamentu – Jadwigę Wiśniewską. Dodatkowo Związek Artystów Scen Polskich uchoronował nagrodą Mirosława Podlejskiego – kompozytora piosenek o Januszu Gniatkowskim do słów Marka Gaszyńskiego i Haliny Borowiec.

gniatkowskiii.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo podczas koncertu razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą, Zastępcą Wójta Katarzyną Kaźmierczak i Przewodniczącym Rady Gminy Poraj Andrzejem Pawłowskim

LAUREACI VIII FESTIWALU PIOSENEK JANUSZA GNIATKOWSKIEGO W PORAJU:
Kategoria I do 7 lat
WYRÓŻNIENIE
Karolina SIUDYKA z Dąbrowy Górniczej
I MIEJSCE
Sandra GRABOWSKA z Kielc

Kategoria II 8-13 lat
II MIEJSCE
Anna MAJCHRZAK – GOK Wręczyca Wielka
I MIEJSCE
Natalia OCHMAŃSKA z Kłobucka
I MIEJSCE
SWEET VOICES z Poręby

Kategoria III 14-18 lat
III MIEJSCE
Weronika DZIEŻA z Myszkowa
II MIEJSCE
Roksana SAPOTA z Osin
II MIEJSCE
Natalia NOWOTNA z Częstochowy
I MIEJSCE
Weronika SZCZEPANIAK ze Zborów

Kategoria IV powyżej 19 lat
WYRÓŻNIENIA:
Nagroda ZASP-u za kompozycje – Mirosław PODLEJSKI z Poraja
Maciej KLOCIŃSKI z Warszawy
II MIEJSCE
Radomszczańska Kapela Podwórkowa z Radomska
GRAND PRIX
Julian LESIŃSKI z Białegostoku
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Piknik Rodzinny w Żarkach Letnisku

W sobotę w Przedszkolu i Żłobku w Żarkach Letnisku odbył się doroczny Piknik Rodzinny. Wśród zaproszonych gości znalazła się Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego Anna Socha-Korendo.

zarki.jpg
Rodzice w tym roku wystawili bajkę pt. „Kopciuszek”

Każda grupa we własnym zakresie przygotowała coś smacznego: pieczonki, grilla, ciasta i ciasteczka oraz napoje. Rodzice tradycyjnie już wystawili bajkę dla wszystkich pociech – w tym roku był to „Kopciuszek”. Dzieci odwdzięczyły się pokazem aikido, zumby oraz tańca. Rozstrzygnięto także liczne konkursy przedszkolne, a na wszystkich chętnych czekała loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Niespodzianką okazała się wizyta druhów z OSP w Żarkach Letnisku, którzy zorganizowali dzieciom zawody w strzelaniu z węża strażackiego do celu. Jak zawsze była wspaniała zabawa i mnóstwo atrakcji.

zarkifestyn.jpg
Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Przedszkola Joanna Sawicka i Wicestarosta Anna Socha-Korendo z mężem i córką

zarkifes.jpg
Pokaz aikido w wykonaniu przedszkolaków

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe