Absolutorium dla Zarządu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni przyjęli uchwałę o absolutorium dla Zarządu za wykonanie budżetu w roku 2016. Bardzo dobry wynik finansowy, a także szeroki zakres przeprowadzonych inwestycji potwierdzają właściwe kierunki działań Zarządu i coraz lepszą kondycję Powiatu.

abs2.jpg
Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium Rady; na fot.: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Sebastian Ruciński

W najważniejszym punkcie sesji Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przedstawił zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu, następnie radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) oraz opiniami komisji Rady Powiatu, z których wszystkie także pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu.
W czasie minionego roku Powiat Myszkowski uzyskał dochody w wysokości 61.816.589 zł, co stanowi 105,89% planu budżetowego. W zestawieniu z dochodami, ciekawie prezentuje się wysokość poniesionych wydatków, które wyniosły 54.757.08 zł, co stanowi 93,32% planu.

Starosta Dariusz Lasecki podkreślił, że w roku 2016 Powiat Myszkowski uzyskał nadwyżkę budżetową, która wyniosła 7.059.778 zł, a wynik finansowy, który dodatkowo uwzględnia przychody i rozchody ukształtował się na poziomie 9.531.195 zł.
O bardzo dobrym stanie finansów powiatowych świadczy także niski poziom zadłużenia, który na koniec ubiegłego roku wyniósł 14.477.905 zł, czyli 23,42% wykonanych dochodów. Trzeba dodać, że kolejny raz Powiat zanotował zmniejszenie zadłużenia.

abs1.jpg
Starosta przedstawia sprawozdanie finansowe za 2016 rok; za stołem prezydialnym – Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski i oboje Wiceprzewodniczący – Grażyna Kolasa-Gotkowska i Jan Kieras

Wyniki te są bardzo dobre i dowodzą sprawnego zarządzania Powiatem w sferze finansowej. Zarząd Powiatu w składzie - Dariusz Lasecki – Przewodniczący, Anna Socha-Korendo – Wiceprzewodniczący, Członkowie - Jakub Grabowski, Rafał KępskiMariusz Morawiec (w 2017 r. zastąpił go Sebastian Ruciński) – wykonał szereg ważnych inwestycji i podejmował decyzje mające wpływ na poprawę życia mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.

Na przestrzeni całego 2016 roku nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej, była zachowana płynność finansowa. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań. Żadne sprawozdanie Powiatu Myszkowskiego z wykonania budżetu nie zostało negatywnie zaopiniowane przez składy orzekające RIO, a w wydanych opiniach nie wskazano zdarzeń, które mogłyby skutkować zagrożeniem wykonania zadań publicznych przez Powiat -mówił na sesji Starosta Dariusz Lasecki, który podziękował za współpracę Radzie Powiatu, całemu Zarządowi i pracownikom jednostek organizacyjnych.

Dowodem dobrego zarządzania jest kreatywność w sferze inwestycyjnej. Dzięki decyzjom Zarządu zrealizowano wiele inwestycji w zakresie drogownictwa, ochrony zdrowia i szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku miało miejsce otwarcie wyremontowanego Oddziału Dziecięcego w myszkowskim Szpitalu (wartość 1,5 mln zł). Zarząd kontynuował kolejne prace w starej części szpitala, przeznaczając na przebudowę Interny I piętro, Endoskopii, Apteki i korytarza kolejne środki. Obecnie remontowane jest miejsce starej Izby Przyjęć, gdzie będzie działać m.in. poradnia gastroenterologiczna z pracowniami gastroskopii i kolonoskopii, gabinety POZ, poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej. Remontowane są także sale po starym Oddziale Dziecięcym, gdzie powstanie Oddział Chorób Wewnętrznych.

Ponadto Zarząd podjął decyzje o ważnych inwestycjach w drogownictwie, które znacznie poprawiły stan dróg powiatowych. Wybudowano lub wyremontowano m.in.: chodnik w Trzebniowie, drogę Wojsławice-Cynków, chodniki w Pińczycach, Winownie i Żarkach, drogę Lgota Górna-Lgota Mokrzesz-Kuźnica Nowa oraz Niegowa-Ogorzelnik. W działaniach tych uczestniczyły także gminy Niegowa, Żarki, Koziegłowy.

Działania inwestycyjne dowodzą bardzo dobrej kondycji Powiatu Myszkowskiego. Należy do tego dodać prężną działalność w sferze realizacji programów dla osób bezrobotnych oraz z zakresu pomocy społecznej oraz szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Wobec tych faktów i pozytywnych opinii RIO i komisji Rady większość radnych nie miała wątpliwości, co do przyjęcia absolutorium dla Zarządu.

abs33.jpg
Głosowanie za absolutorium; Członkowie Zarządu i radni Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar, Mariusz Morawiec, Michał Trojakowski, Krzysztof Klimek

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Dni Poraja 2017

Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Członek Zarządu Rafał Kępski reprezentowali Powiat Myszkowski podczas tegorocznych Dni Poraja. Kilkudniowa impreza zgromadziła tłumy gości z całego Powiatu i wiele gwiazd.

dnipora.jpgWicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Członek Zarządu Rafał Kępski, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Zastępcą wójta Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Andrzej Kozłowski z wokalistą zespołu VOX i Krzysztofem Skibą

Rozmach, oprawa, pomysłowość i znakomita organizacja – tak można podsumować Dni Poraja, które przygotował Gminny Ośrodek Kultury. Obchody trwały już od minionego piątku i zakończyły się finałową galą w niedzielny wieczór.

Już w piątek na ogromnej scenie zaprezentowały się zespoły szantowe. Sobota stała pod znakiem znanych postaci. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent zgromadził tłumy pod sceną.  Swój recital miał Maciej Miecznikowski, który tego dnia prowadził imprezę. Natomiast gwiazdą tegorocznych Dni Poraja był zespół Wilki.

Nie zabrakło również lokalnych gwiazd. Wcześniej swój recital miała Porajanka Sylwia Majchrzak, wystąpili także laureaci I Powiatowego Festiwalu Muzycznego „Nasz Talent”: Jagoda Bojanek, Katarzyna Łabuś, Katarzyna Ząbkiewicz, Kinga Olszewska,  Zofia Bączyńska, Aleksander Pilarski. Jedną. z atrakcji był występ z zespołu Junior Band z czeskich Pohorelic. Na koniec tradycyjnie odbył się pokaz sztucznych ogni.

W niedzielę prowadzącym był Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc, który tego dnia również popisał się na scenie. Publiczność wyśmienicie bawiła się też przy dźwiękach zespołów VOX i Feel. Uczestnicy Dni Poraja mogli wziąć udział w różnych konkursach oraz spędzić czas w wesołym miasteczku.

dnipo.jpg
Tłumy pod sceną

bigcyc.jpg
Zespół Big Cyc

maciek.jpg
Maciej Miecznikowski

zenek.jpg
Zenon Martyniuk

dniporaj.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenek im. Janusza Gniatkowskiego

Za nami VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego, który odbył się w dniach 09-11 czerwca br. Było wspaniale. Złożyło się na to kilka elementów. Przede wszystkim utalentowani uczestnicy, doskonale Jury oraz Gwiazdy, które wystąpiły podczas koncertu galowego. Sprzyjała nam również piękna, słoneczna pogoda. Wśród zaproszonych gości znalazła się Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego Anna Socha – Korendo. Powiat Myszkowski wsparł organizację imprezy.

festiwal.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo podczas wręczania nagród

W Piątek miał miejsce wernisaż listów fanów Janusza Gniatkowskiego oraz projekcja dwóch filmów: „Oj ni ma jak Lwów”, zrealizowanego przez TVP Katowice w 2017 roku oraz filmu o Januszu Gniatkowskim, który powstał na zlecenie Urzędu Gminy Poraj w 2015 roku.

Wernisaż tym razem odbył się w sali widowiskowo-kinowej „Bajka” w Poraju. Przybyłych gości oraz fanów Janusz Gniatkowskiego  przywitała dyrektor GOK w Poraju – Magdalena Ryziuk-Wilk, która również poprowadziła to piątkowe wydarzenie. Wśród zaproszonych gości można było zobaczyć: żonę Janusza Gniatkowskiego – piosenkarkę Krystynę Maciejewską, sekretarz Gminy Poraj – Marię Magdalenę Gurbałę, oraz Czesława Majewskiego – jurora sobotnich przesłuchań.

Podczas wernisażu zaprezentowano fotokopie wybranych z ogromnego zbioru listów od wielbicieli wielkiego artysty – Janusza Gniatkowskiego.
Dla przybyłych gości został przygotowany słodki poczęstunek.

Sobota należała do uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski, aby zaprezentować w swoim wykonaniu wybrane przez siebie piosenki Wielkiego Gniadego. Występujących oceniało profesjonalne Jury w składzie:
-Kazimierz Kowalski - śpiewak operowy, a także wieloletni Dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, a także dziennikarz muzyczny telewizyjny i radiowy. W radiowej „Jedynce”, swojej cyklicznej audycji z niedzieli na poniedziałek, 11 czerwca 2017 roku można było na żywo usłyszeć jego wywiad z Krystyną Maciejewską.
-Czesław Majewski – kompozytor, dyrygent, pianista oraz aktor – m.in. niezwykle popularnego Kabaretu Olgii Lipińskiej.
-Edward Spyrka  – kompozytor, dyrygent, dziennikarz muzyczny, wieloletni kierownik muzyczny i juror festiwalu piosenki w Opolu. Od samego początku dobry duch i juror Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Werdykt naszego niezwykle profesjonalnego Jury rodził się w bólach bowiem wykonawcy prezentowali wysoki, a zarazem wyrównany poziom.

festiwalgnia.jpg
Nagród ciąg dalszy…

Niedziela to Koncert Laureatów i Gwiazd, który odbył się w amfiteatrze przy boisku „Orlik” w Poraju. W imieniu Organizatorów,  przybyłych gości przywitał  uhonorowany w tym roku statuetką,Przyjaciel Gminy Poraj - Ryszard Rembiszewski. W gronie Gości znaleźli się:
Krystyna Maciejewska-Gniatkowską dyrektor artystyczna Festiwalu, Honorowego Obywatel Gminy Poraj, Wicestarosta Myszkowski –  Anna Socha- Korendo, zastępca wójta Gminy Poraj –  Katarzyna Kaźmierczak, radna powiatu myszkowskiego –  Danuta Służałek- Jaworska, przewodniczący  Rady Gminy Poraj –  Andrzej Pawłowski, Jadwiga Zasik – Skarbnik Gminy Poraj, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju – Magdalena Ryziuk-Wilk, kierownik Referatu promocji Urzędu Gminy Poraj – Andrzej Kozłowski, prezes Stowarzyszenia „Apasjonata” - Ewa Matuszczyk wraz z członkami Stowarzyszenia, Janusz Świąder– autor książek o Januszu Gniatkowskim,Rada Sołecka Poraja na czele sołtys – Barbara CabanHalina Borowiec wraz z mężem – największa fanka Janusza Gniatkowskiego, od początku  związaną z Festiwalem. Prowadzący wymienił także sponsorów Festiwalu, współorganizatorów, patronów medialnych, przywitał także fanów Janusza Gniatkowskiego,  laureatów Festiwalu, artystów  i wszystkich zgromadzonych.

Oficjalnego otwarcia trzeciego dnia Festiwalu dokonał wójt Gminy Poraj -  Łukasz Stachera, który objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem.
Cieszę się, że już kolejny raz możemy spotkać się w Poraju, by uczcić pamięć o Januszu Gniatkowskim – wybitnym artyście, honorowym obywatelu Gminy Poraj. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Szczególnie gorąco dziękuję pani Krystynie Maciejewskiej, która jest dobrym duchem tego Festiwalu, dziękuję za jej zaangażowanie i czas jaki poświęca w realizację i promocje tego festiwalu. Dziękuję również członkom Stowarzyszenia „Apasjonata” i Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Janusza Gniatkowskiego. Dziękuję współorganizatorom, sponsorom i patronom medialnym.  Na koniec gratuluję uczestnikom Festiwalu, którzy już za chwilę zaprezentują się przed państwem i dziękuję Artystom, którzy wystąpią w Koncercie Gwiazd. Dziękuję Ryszardowi Rembiszewskiemu – Przyjacielowi Gminy Poraj – że po raz kolejny zgodził się poprowadzić nasz Koncert.

Na scenie zagościli laureaci sobotnich przesłuchań, a po nich następujące gwiazdy: Sylwia Majchrzak – ubiegłoroczna laureatka nagrody GRAND PRIX Festiwalu, Krystyna Maciejewska-Gniatkowska,  Wojciech Dąbrowski, Andrzej Dyszak, Roman Gerczak oraz gość specjalny Orest Tsymbala ze Lwowa.  W czasie trwania Koncertu laureatom zostały wręczone nagrody, a wręczali je: wójt Łukasz Stachera, wicestarosta myszkowski – Anna Socha- Korendo, zastępca wójta – Katarzyna Kaźmierczak,  w imieniu poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej nagrodę GRAND PRIX wręczała - Danuta Służałek -Jaworska, przewodniczący Rady Gminy Poraj – Andrzej Pawłowski, skarbnik Gminy Poraj – Jadwiga Zasik, wiceprezes Stowarzyszenia „Apasjonata” - Wacław Cesarz, sołtys Poraja – Barbara Caban oraz w imieniu ZASP-u – Ryszard Rembiszewski.

Laureaci VIII Festiwali otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne, a zdobywca GRAND PRIX – dodatkowo nagrodę główną – wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez poseł do europarlamentu – Jadwigę Wiśniewską. Dodatkowo Związek Artystów Scen Polskich uchoronował nagrodą Mirosława Podlejskiego – kompozytora piosenek o Januszu Gniatkowskim do słów Marka Gaszyńskiego i Haliny Borowiec.

gniatkowskiii.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo podczas koncertu razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą, Zastępcą Wójta Katarzyną Kaźmierczak i Przewodniczącym Rady Gminy Poraj Andrzejem Pawłowskim

LAUREACI VIII FESTIWALU PIOSENEK JANUSZA GNIATKOWSKIEGO W PORAJU:
Kategoria I do 7 lat
WYRÓŻNIENIE
Karolina SIUDYKA z Dąbrowy Górniczej
I MIEJSCE
Sandra GRABOWSKA z Kielc

Kategoria II 8-13 lat
II MIEJSCE
Anna MAJCHRZAK – GOK Wręczyca Wielka
I MIEJSCE
Natalia OCHMAŃSKA z Kłobucka
I MIEJSCE
SWEET VOICES z Poręby

Kategoria III 14-18 lat
III MIEJSCE
Weronika DZIEŻA z Myszkowa
II MIEJSCE
Roksana SAPOTA z Osin
II MIEJSCE
Natalia NOWOTNA z Częstochowy
I MIEJSCE
Weronika SZCZEPANIAK ze Zborów

Kategoria IV powyżej 19 lat
WYRÓŻNIENIA:
Nagroda ZASP-u za kompozycje – Mirosław PODLEJSKI z Poraja
Maciej KLOCIŃSKI z Warszawy
II MIEJSCE
Radomszczańska Kapela Podwórkowa z Radomska
GRAND PRIX
Julian LESIŃSKI z Białegostoku
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Piknik Rodzinny w Żarkach Letnisku

W sobotę w Przedszkolu i Żłobku w Żarkach Letnisku odbył się doroczny Piknik Rodzinny. Wśród zaproszonych gości znalazła się Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego Anna Socha-Korendo.

zarki.jpg
Rodzice w tym roku wystawili bajkę pt. „Kopciuszek”

Każda grupa we własnym zakresie przygotowała coś smacznego: pieczonki, grilla, ciasta i ciasteczka oraz napoje. Rodzice tradycyjnie już wystawili bajkę dla wszystkich pociech – w tym roku był to „Kopciuszek”. Dzieci odwdzięczyły się pokazem aikido, zumby oraz tańca. Rozstrzygnięto także liczne konkursy przedszkolne, a na wszystkich chętnych czekała loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Niespodzianką okazała się wizyta druhów z OSP w Żarkach Letnisku, którzy zorganizowali dzieciom zawody w strzelaniu z węża strażackiego do celu. Jak zawsze była wspaniała zabawa i mnóstwo atrakcji.

zarkifestyn.jpg
Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Przedszkola Joanna Sawicka i Wicestarosta Anna Socha-Korendo z mężem i córką

zarkifes.jpg
Pokaz aikido w wykonaniu przedszkolaków

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Akademia Gotowania Przedszkolaków – Kulinarnie Zdrowi

„Kulinarnie zdrowi” to przedsięwzięcie profilaktyczno – zdrowotne w ramach Akademii Gotowania Przedszkolaka. Warsztaty odbyły się w poniedziałek w Samorządowym Publicznym Przedszkolu Leśne Skrzaty w Poraju. Poprowadzone zostały przez aktorkę Monikę Mrozowską, która od wielu lat proponuje zdrowe i smaczne potrawy widzom programu ,,Dzień Dobry TVN” oraz jest autorką książek kulinarnych takich jak: ,,Uczta dla dwojga” , ,,Fajna babka”, ,,Słodko, zdrowo świątecznie”. W warsztatach wzięła udział m. in. Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo.


przed.jpg
Uczestnicy warsztatów

Na uroczystość zaproszono również Rodziców Przedszkolaków i przedstawicieli samorządów – Zastępcę Wójta Katarzynę Kaźmierczak, Sekretarza Gminy Poraj Marię Magdalenę Gubałę oraz Kierownika ZEAS Annę Kuklę.

Monika Mrozowska to pasjonatka zdrowego żywienia, która pokazuje jak przygotowywać maluchom zdrowe i smaczne posiłki. Przedszkolaki przywitały gościa inscenizacją o walorach smakowych i odżywczych owoców i warzyw. Nie mogło także zabraknąć piosenki o ,,Ogórku”. Nauczycielki koordynujące spotkanie Joanna Górniak oraz Justyna Morgała przedstawiły krótko w prezentacji multimedialnej Rodzicom i Dzieciom fakty i ciekawostki z życia Moniki Mrozowskiej.

Następnie Pod czujnym okiem naszego gościa Rodzice i Przedszkolaki rozpoczęli wspólne gotowanie. Aktorka zaproponowała potrawy z jednej ze swoich książek kulinarnych. Atmosfera spotkania była fantastyczna. Monika Mrozowska to przemiła i ciepła osoba, a jej optymizm i serdeczny uśmiech udzielał się wszystkim. Szybko nawiązała z przedszkolakami serdeczny kontakt przez co dzieci nie odstępowały jej na krok i asystowały we wszystkich działaniach. Z radością rozdawała autografy i pozowała do wspólnych zdjęć .Bardzo ważne jest to, że dzieliła się swoim doświadczeniem podczas wspólnych rozmów z rodzicami, udzielała rad, wskazówek cierpliwie odpowiadała na wszystkie pytania

Warsztaty zakończyła wspólna degustacja przyrządzonych dań. Goście byli zaskoczeni jak szybko i łatwo można przyrządzić zdrowy posiłek.
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd dróg powiatowych

Komisja Rozwoju i Rolnictwa Rady Powiatu w ramach działań terenowych objechała szereg dróg powiatowych, sprawdzając ich aktualny stan. 

Drogi powiatowe w naszym Powiecie są w dobrym stanie. Regularne bieżące remonty i przebudowy sprawiają, że jeździ się po nich coraz lepiej.
Zarząd i Rada Powiatu w Myszkowie rokrocznie przeznaczają duże środki na prace drogowe. W ostatnich dniach członkowie Komisji Rozwoju i Rolnictwa dokonali przeglądu dróg, a przede wszystkim tych odcinków, które aktualnie są poddawane remontom, a także odcinków planowanych do remontów.

W objazd udali się Wicestarosta Anna Socha-KorendoJózef Lazar (przewodniczący Komisji), Członkowie Zarządu Rafał Kępski i Jakub Grabowski, Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras, Radne Powiatu Jolanta Koral, Wiesława Machura, a także Radni Krzysztof Klimek i Mariusz Morawiec. Radnym towarzyszyli Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniew Cesarz i Kierownik Obwodu Drogowego Marek Ociepka.

Komisja wizytowała ul. Siewierską w Pińczycach, zauważając, że jej stan wymaga prac (jest propozycja, aby przeprowadzić remont ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -772 m, natomiast 1 km drogi jest zgłoszony do konkursu w ramach środków popowodziowych). W Winownie na ul. Opolskiej radni sprawdzili stan chodnika, remontowanego w ubiegłym roku, którego II etap jest aktualnie projektowany.
Komisja obejrzała również stan drogi Cynków-Wojsławice, chodnik w Siedlcu Dużym (projektowany jest II etap budowy).

objazddrog.jpg
Na drodz w Siedlcu Dużym: Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Zarządu Rafał Kępski i Jakub Grabowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kieras, Radni Rady Powiatu Józef Lazar (przewodniczący Komisji), Jolanta Koral, Wiesława Machura, Krzysztof Klimek, Mariusz Morawiec, Dyrektor PZD Zbigniew Cesarz

Sprawdzono także wykonanie chodnika w Jastrzębiu (projektowany jest II etap robót).
Komisja pozytywnie oceniła realizację inwestycji na drogach Poraj-Choroń oraz Zaborze-Przybynów, jak również w Sokolnikach (wykonanie tej drogi miało miejsce w 2015 wraz z chodnikiem).
Dokonano także przeglądu wykonania chodnika w Żarkach na ul. Częstochowskiej.
Następnie radni udali się do Kotowic, gdzie obejrzeli odcinki na których projektowane są chodniki.
W Trzebniowie radni weryfikowali wykonanie chodnika, które miało miejsce w ubiegłym roku.
Sprawdzili także odcinki, na których projektowany jest chodnik między Niegową a Postaszowicami.
Odwiedzili także Ludwinów, gdzie powstanie nowy chodnik.

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień strażaka w Gminie Poraj

Coroczny Gminny Dzień Strażaka tego roku miał miejsce w Choroniu. Z tej okazji na uroczystości zjawiła się Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, a także Radny Powiatu Krzysztof Klimek, którzy reprezentowali Powiat Myszkowski. Organizatorami były porajski Zarząd Gminny Związku OSP i miejscowa jednostka strażaków ochotników. 


stchor2.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo przekazała symboliczne statuetki na ręce przedstawicieli każdej jednostki OSP w Gminie Poraj

Początek uroczystości wyznaczyła msza św. przy kaplicy św. Floriana w Choroniu. Następnie uczestnicy udali się w kierunku miejscowej remizy. Korowód prowadziła Orkiestra Dęta z Choronia, za którą postępowały poczty sztandarowe jednostek OSP z Gminy Poraj, zaproszeni goście i mieszkańcu.

stchor55.jpg
Przemarsz ulicami Choronia…

Obchody uświetnili znakomici goście, a wśród nich m.in.: Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Wicewójt Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, Radny Powiatu Myszkowskiego Krzysztof Klimek (w podwójnej roli – również jako strażak OSP), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sergiusz Wiśniewski, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Klemens Podlejski (Burmistrz Gminy Żarki), Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP Zdzisław Ucieklak, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Pozyskiwania Środków Adam Zaczkowski.

Po mszy, wszyscy uczestnicy obchodów przeszli przy dźwiękach orkiestry z Choronia, pod miejscową remizę, gdzie na placu przed remizą, odbyła się najważniejsza część uroczystości prowadzona przez prezesa Mariusza Karkochę.

stchor1.jpg

Wicestarosta Anna Socha-Korendo złożyła wszystkim strażakom wyrazy wdzięczności i uznania za ofiarną, pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Poraj, a także w całym Powiecie Myszkowskim. Przedstawicielom każdej jednostki OSP w Gminie przekazała pamiątkowe statuetki, a na ręce Prezesa Mariusza Karkochy list gratulacyjny.

Istotną częścią uroczystości było uhonorowanie strażaków za ich służbę lokalnej społeczności, wręczone zostały także odznaczenia i medalestchor3.jpgstchor4.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Bezpłatne badania zdrowia

W ramach zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych personel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej przeprowadził szereg bezpłatnych badań dla mieszkańców.


piel1.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski odwiedzili pielęgniarki i położne, które prowadziły badania dla mieszkańców w myszkowskim MDK-u; na zdjęciu z personelem medycznym

W miniony piątek pielęgniarki i położne z myszkowskiego szpitala przygotowały specjalne badania w Miejskim Domu Kultury. Każdy, kto tylko miał ochotę, mógł tego dnia zbadać stan swojego zdrowia. Akcja trwała kilka godzin i wiele osób z niej skorzystało.

Wśród nich byli także Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, którzy zrobili niespodziankę organizatorkom i zjawili się na miejscu.
Specjalnie przygotowane punkty badań i stoiska z informacjami na temat profilaktyki zdrowia wypełniły cały główny hol MDK-u.

Wicestarosta podkreśliła, jak trudnym i ważnym społecznie jest zawód pielęgniarki i położnej, który wymaga szczególnych umiejętności interpersonalnych i głębokiej wiedzy medycznej.
Przewodnicząca Związku Pielęgniarek Elżbieta Michalik serdecznie podziękowała przedstawicielom Powiatu za przybycie. Dodała przy tym, że pielęgniarek i położnych jest coraz mniej, a praca staje się trudniejsza.

Przez wiele godzin pielęgniarki i położne badały poziom cukru, ciśnienia, przeprowadzały badanie słuchu, a także udzielały fachowych porad z zakresu zdrowia. Mieszkańcy mogli także zapoznać się z ulotkami i broszurami na temat układu narządów ruchu, profilaktyki badania piersi, problemów związanych z cukrzycą, a także porad dotyczących zdrowego żywienia.

piel2.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo podczas badania cukru we krwi…

piel3.jpg
… i w czasie pomiaru ciśnienia

piel4.jpg
Przewodniczący Andrzej Jastrzębski również przeszedł badanie cukru…

piel5.jpg
…i ciśnienia

piel6.jpg
Ważną rolę w czasie badań odgrywała możliwość zasięgnięcia porady lub zdobycia informacji na temat profilaktyki zdrowia

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

3 Maja w Poraju

Święto Konstytucji 3 Maja odbyło się w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju.     Następnie przemaszerowano pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły kwiaty i odbyła się część artystyczna. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo.

pierwsze.jpg
Wicestarosta składa kwiaty pod Pomnikiem na Skwerze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Obchody 226 rocznicy uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie, rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, którą celebrował ks. dr Zdzisław Zgrzebny, proboszcz parafii.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządów, wśród nich: Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Zastępca Wójta Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, radni gminy, mieszkańcy gminy Poraj, turyści. Licznie stawili się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z pocztami sztandarowymi oraz żołnierze, harcerze z Poraja i Żarek Letniska, strażacy ochotnicy, pracownicy samorządowi, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, partii politycznych.

Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Poraja, pod pomnik na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty.

Wyróżnione zostały osoby, które przyczyniają się do krzewienia tradycji i historii lokalnej. Znaleźli się wśród nich: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdalena Ryziuk-Wilk oraz pasjonaci lokalnej historii – emerytowany nauczyciel Wiesław Popielak i współtwórca audiobooka z historią Poraja Konrad Maszczyk.

pierwszee.jpg

Na zdjęciu od lewej: proboszcz parafii w Poraju Zdzisław Zgrzebny, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, emerytowany nauczyciel Wiesław Popielak, Zastępca Wójta Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo, współtwórca audiobooka z historią Poraja Konrad Maszczyk, Dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk – Wilk i Wójr Gminy Poraj Łukasz Stachera

pierwszeeee.jpg
Przedstawiciele samorządów z harcerzami

pierwszeee.jpg
Poczty Sztandarowe

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Rodziny strażackie w Leśniowie

Kiedy nadchodzi dzień św. Floriana, każdego roku w Leśniowskim Sanktuarium gromadzą się strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych RP z rodzinami. Pielgrzymka do Matki Bożej Leśniowskiej miała miejsce już siedemnasty raz. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego ze Starostą Dariuszem Laseckim na czele, który otrzymał specjalne odznaczenie.

straza3.jpg
Msza św. podczas pielgrzymki rodzin strażackich; Przeor Jacek Toborowicz, Prezes Zarządu OSP RP i Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Komendant Powiatowy Policji Jacek Kurdybelski, Wiceprezes Zarządu OSP RP Zdzisław Ucieklak, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski

Jak zwykle pododdziały zebrały się na placu targowym, skąd niemal 60 jednostek wyruszyło w kierunku klasztoru w Leśniowie. Prowadziła je orkiestra dęta OSP Żarki. Po dotarciu na miejsce rodziny strażackie i goście wzięli udział we mszy św., którą poprowadził przeor Jacek Toborowicz. W spotkaniu uczestniczyli strażacy, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych samorządowych i strażackich, policyjnych.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RO, a zarazem burmistrza Żarek Klemensa Podlejskiego, strażakom towarzyszyli specjalni goście, a wśród nich: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członek Zarządu Powiatu Jakub Grabowski, Wicewójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady Gminy Żarki Stanisława Nowak, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, Komendant Policji w Myszkowie Jacek Kurdybelski.

Po mszy odbyła się uroczystość, podczas której Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki otrzymał Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Starosta otrzymał odznaczenie za długoletnią współpracę, wsparcie i pomoc dla ochotniczego pożarnictwa w Powiecie Myszkowskim. Medal wręczył Staroście Klemens Podlejski – Prezes Zarządu OSP RP.

straza6.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki (w środku) z odznaczniem Złoty Znak Związku, obok Członek Zarządu Powiatu Jakub Grabowski, a także Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Przewodnicząca Rady Gminy Zarki Stanisława Nowak

Na koniec pododdziały wróciły na plac targowy, gdzie miało miejsce zakończenie uroczystości. Starosta podziękował strażakom za ofiarną służbę pogratulował osiągnięć w sferze bezpieczeństwa pożarowego.

straza1.jpg
Pododdziały na błoniach klasztoru

straza7.jpg
Na placu targowym w Żarkach, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wicewójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski z jednostkami z Gminy Poraj

straza5.jpg
Na placu targowym Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodnicząry Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wicewójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak, Członek Zarządu Powiatu Jakub Grabowski, Kierownik Promocji w Gminie Poraj Andrzej Kozłowski

straza4.jpg
Przemarsz jednostek…

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe