Święto Niepodległości w Pińczycach

W sobotę w Pińczycach świętowano 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pod obeliskiem upamiętniającym 600 lat Pińczyc zebrali się mieszkańcy, samorządowcy, uczniowie aby wspólnie świętować.  Powiat Myszkowski reprezentował Radny Powiatowy Józef Lazar.

W uroczystości wzięli udział także Radny Gminy Koziegłowy Andrzej Okularczyk i  Kierownik Oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Artur Podlejski.

pinczyce4.jpg
Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar składa kwiaty pod Obeliskiem

pinczyce1.jpg
Poczty sztandarowe

pinczyce2.jpg
Obelisk upamiętniający 600 lat Pińczyc

pinczyce3.jpg
Młodzież z Zespołu Szkół w Pińczycach

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Strażnica w Żarkach Letnisku zmodernizowana

Remiza w Żarkach Letnisku została oficjalnie oddana do użytku po gruntownej termomodernizacji. Oddanie obiektu nastąpiło w ubiegłą sobotę. Strażnica została zmodernizowana w ramach pakietu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Poraj. Podczas uroczystości byli obecni Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo i Radny Powiatowy Krzysztof Klimek.

zarki2.jpg
Przecięcie wstęgi

Wybudowana w latach 80-tych strażnica w Żarkach Letnisku w ostatnich siedmiu latach przeszła prawdziwą metamorfozę. Gmina gruntownie wyremontowała zaplecze służące strażakom oraz garaże. Zakupiono nowy wóz bojowy Mercedes ATEGO 1329 oraz niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, we współpracy z samorządem województwa Śląskiego i władzami wojewódzkimi ZOSP RP. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Letnisku została także włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W uroczystościach przecięcia wstęgi uczestniczyli: Wicestarosta Myszkowski AnnaSocha-Korendo, wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie bryg. Sergiusz Wiśniewski, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP woj. śląskiego w Myszkowie dh. Zdzisław Ucieklak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh. Mariusz Karkocha, radny powiatowy Krzysztof Klimek, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, radny gminny Tomasz Klimek, proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku ks. Maciej Klekowski, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji UG Poraj dh. Andrzej Kozłowski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: koordynator ppoż Urzędu Gminy Poraj dh. Anna Trąbska, główna księgowa UG Poraj dh. Monika Sosnowicz, , dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego i Żłobka w Żarkach Letnisku Joanna Sawicka, sołtys Żarek Letniska Andrzej Kamiński, prezes PZERiI „Klubu Seniora Czarka” Józef Zimoląg, członek zarządu TPŻL Mirosław Lisiecki, strażacy ze wszystkich jednostek OSP w Gminie Poraj wraz z rodzinami oraz mieszkańcy.

zarki3.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo razem z Radnym Powiatowym Krzysztofem Klimkiem przekazują okolicznościowy dyplom

zarki4.jpg
Uczestnicy uroczystości

zarki6.jpg
Strażnica przed…

zarki5.jpg
Strażnica po…

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Obchody Święta Niepodległości w Dębowcu

W dniu 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości mieszkańcy Dębowca i Choronia, jak co roku modlili się w intencji Ojczyzny. Mszę św. z udziałem władz samorządowych gminy, przy Mogile Poległych, odprawił ks. proboszcz Jan Lisiecki. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo

debowiec.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo złożyła kwiaty przy Mogile Poległych w Dębowcu

Jak co roku odbyła się także msza św. przy Mogile Poległych w Dębowcu. Mieszkańcy Dębowca i Choronia zgromadzili się na wspólnej modlitwie. Nie inaczej było w trakcie tegorocznego święta. Doroczna Msza święta za Ojczyznę, celebrowana przez ks. proboszcza Jana Lisieckiego, odbyła z udziałem licznie zgromadzonych uczestników m.in. wicestarosty Anny Sochy-Korendo, wójta Łukasza Stachery, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pawłowskiego, sołtysów Edwarda Mizery z Choronia i Anny Ociepki z Dębowca. Po mszy świętej, w intencji obrońców Ojczyzny, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze, emeryci, harcerze i społeczność lokalna złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze na mogile poległych.

debowiec6.jpg
debowiec3.jpgdebowiec4.jpgdebowiec5.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Obchody Święta Niepodległości w Poraju

W gminnych obchodach Święta Niepodległości w Poraju, Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo. Na całość uroczystości złożyły się msza święta, przemarsz ulicami Poraja, złożenie kwiatów i część artystyczna, która odbyła się pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.

swietoniepodleglosci.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo składa kwiaty pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Poraju

Kwiaty tradycyjnie złożyli m.in. Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Wójt Łukasz Stachera, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, Skarbnik Jadwiga Zasik i ks. Zdzisław Zgrzebny.

Obchody Święta Niepodległości w Poraju rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, celebrowaną przez ks. dziekana dra Zdzisława Zgrzebnego. Po przejściu ulicami miejscowości druga część oficjalnych uroczystości odbyła się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. mieszkańcy, kombatanci, harcerze, żołnierze rezerwy Wojska Polskiego, społeczność szkolna, strażacy ochotnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, politycznych oraz przedstawiciele firm i instytucji, wicestarosta myszkowska Anna Socha-Korendo, wójt Gminy Poraj ŁukaszStachera, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, liczne poczty sztandarowe z terenu gminy. Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Poraja. Część artystyczna odbyła się również pod Pomnikiem Marszałka, w której uczestnicy wysłuchali występów Zespołu Śpiewaczego „Malwy” i Zespołu „Plus Minus”.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali przed przemarszem kolorowe kotyliony w polskich barwach narodowych, wykonane przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Poraju.

swietoniepodl.jpg
Przemarsz ulicami Poraja

nowe1.jpg
nowe.jpg
1.jpg2.jpg3.jpg5.jpg6.jpg4.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Poświęcenie kaplicy

W  niedziele w Parafii N.M.P Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu odbyło się poświęcenie kaplicy p.w. Matki Bożej Bolesnej oraz Sakrament Bierzmowania. W uroczystościach wzięła udział Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo.

kaplica.jpg
Na zdjęciu od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha, Ks. Marek Latos, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo, Ks. Dr Andrzej Przybylski Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej i Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera

Na zaproszenie Proboszcza Parafii N.M.P Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu ks. MarkaLatosa poświęcenia kaplicy oraz Sakramentu bierzmowania 13 dzieci dokonał Jego Ekscelencja Ks. Dr Andrzej Przybylski Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej. W uroczystościach uczestniczyli również Wójt Gminy Poraj ŁukaszStachera i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha.

kapliiica.jpg
Poświęcenie kaplicy

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Koniec sezonu żeglarskiego

Wicestarosta Anna Socha-Korendo uczestniczyła w uroczystym zakończeniu sezonu żeglarskiego Zefir Drakkar w Poraju.

sezon1.jpg
Uczestnicy regat i zaproszeni goście tuż po zakończeniu regat – w środku Wicestarosta Anna Socha-Korendo
Silny wiatr towarzyszył uczestnikom regat na zakończenie sezonu, które odbyły się na zbiorniku w Poraju. Pogoda była więc znakomita dla tego rodzaju zmagań, a przecież trzeba pamiętać, że prawdziwi żeglarze nie obawiają się silnych podmuchów.
Jeszcze przed południem jachty wyruszyły do wyścigów.

Rozegrano zawody w klasie Optimist i Laser.

sezon2.jpg
Wicestarosta wręcza puchar zdobywcy Mistrzosta Polski Stowarzyszenia Optimist Piotrowi Grabskiemu

Po południu jachty stawiły się w porcie i nadszedł moment ogłoszenia wyników. Jednak tym razem uroczystość miała jeszcze jeden wymiar: podsumowanie całego sezonu.
Gości powitał Komandor Tomasz Brymora, który wspólnie z Wicekomandorem Ireneuszem Zębikiem podziękował za całoroczny trud żeglarski zarówno młodszym, jak i starszym żeglarzom, a także osobom i instytucjom, które wspierają działalność Klubu Zefir Drakkar.
Kończy się kolejny sezon żeglarski, kolejny sezon sukcesów sekcji regatowej Zefir Drakkar. Możemy o nich mówić dzięki ogromnemu wysiłkowi zawodników i ich trenerów. Jednak w dzisiejszym świecie rozwiniętych technologii trzeba inwestować nie tylko w rozwój fizyczny i umiejętności, ale również w sprzęt. Ważna jest też wymiana doświadczeń, której nie da się prowadzić bez udziału licznych regat. Wyjazdy ekipy regatowej zobowiązują do organizacji imprezy takiego samego formatu na własnym akwenie – powiedział Tomasz Brymora, dziękując za wsparcie.
Wicestarosta Anna Socha-Korendo, jako honorowy gość kończących regat zawodów, pogratulowała wszystkim uczestnikom.

sezon3.jpg
Laureaci regat w klasie Optimist

- Dziękuję za całoroczną działalność, która ma wielkie znaczenie dla Powiatu Myszkowskiego nie tylko w sferze jego promocji podczas różnych zawodów na terenie całego kraju, ale jest także działaniem rozwijającym zainteresowania i pasje naszej młodzieży w dziedzinie sportów żeglarskich. W imieniu własnym, a także Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, całego Zarządu i Rady Powiatu pragnę złożyć gratulacje wszystkim młodym żeglarzom, działaczom, trenerom i wszystkim osobom zaangażowanym w działalność klubu- powiedziała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.
sezon4.jpg
Laureaci regat w klasie Laser
Wicestarosta przekazała na ręce Komandora Tomasza Brymory pamiątkowy dyplom drewniany. Specjalną okazją do wyróżnienia okazało się zdobycie mistrzostwa Polski Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist, które zdobył Piotr Grabski. Jak podkreślają żeglarze z Zefira, jest to pierwszy przypadek, kiedy osoba z województwa śląskiego zdobywa takie laury. Sukces jest więc wyjątkowy. Mistrz otrzymał z rąk Wicestarosty pamiątkową statuetkę.
sezon5.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo z Komandorem Tomaszem Brymorą i Wicekomandorem Ireneuszem Zębikiem po złożeniu gratulacji Piotrowi Grabskiemu

Wyniki regat w klasie Optimist:
1. Piotr Grabski
2. Alicja Sobota
3. Tomasz Sobota
4. Dominik Masłoń
Wyniki regat w klasie Laser:
1. Maria Grabska
2. Maciej Brymora
3. Jakub Zębik
4. Damian Sobota
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Pamięć o poległych

Wicestarosta Myszkowski Anna Socha – Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Andrzej Jastrzębski uczcili pamięć osób, które poświęciły życie dla Ojczyzny, udając się na mogiły w Myszkowie-Mrzygłodzie, Żarkach i Niegowie.

groby2.jpg
Delegacja Samorządowców w Mrzygłodzie przy mogile poległych w powstaniu styczniowym w 1863

Wicestarosta Anna Socha – Korendo i Przewodniczący Andrzej Jastrzębskiwspólnie z samorządowcami z kilku gmin oraz reprezentantami służb mundurowych odwiedzili miejsca pamięci, gdzie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili symboliczne znicze.

Podczas odwiedzania mogił poległych na terenie Powiatu Myszkowskiego obecni byli również Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka,  Zastępca Burmistrza Myszkowa Iwona Franelak, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Sekretarz Gminy Niegowa Jerzy Tatarek, Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie JacekKurdybelski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, mjr Andrzej Kowalski z WKU w Częstochowie.

groby1.jpg
Wicestarosta Anna Socha – Korendo i Przewodniczący Andrzej Jastrzębski składają wieniec i zapalają znicze przy mogile poległych w powstaniu styczniowym

Najpierw delegacje udały się do Mrzygłodu, gdzie oddały hołd poległym w powstaniu styczniowym w 1863 r., następnie odwiedziły cmentarz w Żarkach, gdzie zapalili znicze na grobach powstańców styczniowych, żołnierzy Wojska Polskiego i przy mogile katyńskiej. Na koniec samorządowcy przybyli do Niegowy, gdzie upamiętnili poległych w bitwie pod Melchowem 30 września 1863 r., których szczątki spoczywają w krypcie kaplicy na terenie cmentarza. Znicze zapłonęły również na grobie i zbiorowej mogile żołnierzy poległych w I wojnie światowej.

Żarki:
groby3.jpg
groby4.jpg

Niegowa:

groby7.jpg

groby6.jpg

groby8.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Nagrody dla nauczycieli

Wyróżniający się nauczyciele i dydaktycy otrzymali nagrody z rąk Starosty Myszkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu i Członków Zarządu Powiatu.

Każdego roku Powiat Myszkowski wręcza nagrody nauczycielom, którzy swoją pracą i profesjonalizmem dowodzą najwyższych kwalifikacji. Dzięki swojemu zaangażowaniu w proces dydaktyczny, przyczyniają się do rozwoju intelektualnego i osobowego swoich podopiecznych.

nauczy1.jpg
Nagrodzeni nauczyciele Piotr Kos, Irena Kapuśniak, Jolanta Zamora, Bronisław Bajor i przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członkowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński, Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Angnieszka Żmudzka; na zdjęciu nie ma nagrodzonego również Roberta Pawlika

Nagrody wyróżnionym wręczali: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członkowie Zarządu Jakub GrabowskiRafał KępskiSebastian Ruciński.

Nagrodzeni w tym roku nauczyciele i pedagodzy prowadzą zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myszkowskiego i jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe.
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Piotr Kos – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, Robert Pawlik – Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie, Irena Kapuśniak – nauczyciel w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Jolanta Zamora – nauczyciel w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, Bronisław Bajor – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sucharskiego w Myszkowie.
Uhonorowano doświadczone osoby o znakomitej opinii, mające na swoim koncie wiele osiągnięć dydaktycznych.
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień Seniora i Dzień Białej Laski

Koło Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących zorganizowało coroczny Dzień Białej Laski i Dzień Seniora. Powiat Myszkowski podczas uroczystości reprezentowali Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Andrzej Jastrzębski.

Każdego roku Myszkowskie Koło Związku organizuje spotkanie, podczas którego członkowie, a także osoby wspierające działalność środowisk seniorskich, mogą wspólnie podsumować całoroczne funkcjonowanie organizacji.

blmys2.jpg

Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski wręczyli w asyście Prezesa Leszka Mroza nagrody zasłużonym seniorom

Uroczystości te gromadzą blisko setkę osób, i tak właśnie było i tym razem. Gości przywitał Przewodniczący Leszek Mróz. Do sali bankietowej, gdzie miała miejsce uroczystość, przybyli zaproszeni goście, m.in.: Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Andrzej Jastrzębski,Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wiceburmistrz Myszkowa Iwona Franelak, Przewodnicząca Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego Zofia Jakubczyk, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie Aleksandra Pindych.

Goście z Powiatu nie przybyli z pustymi rękoma. Jak co roku, decyzją Zarządu Powiatu uhonorowano zasłużonych seniorów. Wicestarosta Anna Socha-Korendoi Przewodniczący Andrzej Jastrzębski wręczyli wyróżnionym osobom specjalne podarunki.
Wicestarosta podziękowała za zaproszenie i w imieniu Starosty Dariusza Laseckiego i Przewodniczącego Rady Andrzeja Jastrzębskiego złożyła gratulacje, życząc wszystkim dużo zdrowia, ale i codziennej aktywności w Związku. Podkreśliła, że tego typu działalność ma bardzo wielkie znaczenie dla osób, które potrzebują tego rodzaju wsparcia.
Biorąc pod uwagę liczbę uczestników uroczystości, można bez wątpienia powiedzieć, że organizacja jest aktywna i świetnie sobie radzi z integracją osób niewidzących, niedowidzących i starszych.

blmys1.jpg
Myszkowskie Koło Związku Niewidomych i Słabowidzących

Wicestarosta i Przewodniczący wręczyli podarunki wyróżnionym osobom: Danieli GrzegorczykJaninie KobieBarbarze Garncarek, Mariannie Zimnej, Antoniemu Dudzie, Augustynowi Budniokowi, Zygmuntowi Wieczorkowi, Marianowi Woźniakowi.
Ponadto Zarząd Związku przyznał srebrne i brązowe odznaki honorowe osobom zasłużonym w działalności myszkowskiego Koła.
Srebrne odznaki otrzymały: Genowefa Urbańczyk, Stanisława Kowacka.
Brązowe odznaki otrzymali: Alina Kimel, Małgorzata Liszczyk, Marian Knysak, Stefan Borek. 

blmys3.jpg
Wspólne zdjęcie uhonorowanych srebrnymi i brązowymi odznakami w zaproszonymi gośćmi

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Święto Seniora w Poraju

Z okazji Międzynarodowego dnia Białej Laski i Dnia Seniora w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju odbyła się uroczystość dla wszystkich seniorów. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

Porajski GOK, w którym tradycję traktuje się z wielkim szacunkiem, jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje wyjątkowe miejsce i wyjątkową rolę, ponieważ w bardzo aktywny sposób współpracują zarówno na płaszczyźnie kulturalnej jaki i społecznej.
Licznie przybyłych zaproszonych gości przywitał kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji – Andrzej Kozłowski.

senior333.jpg
Uroczysty Dzień Seniora w Kinie Bajka w Poraju; nagrodzone osoby reprezentujące i działające na rzecz środowisk seniorskich na wspólnym zdjęciu z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo, Wójtem Poraja Łukaszem Stacherą, Wicewótj Katarzyną Kaźmierczak, Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Pawłowskim

Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. Wicestarosta Myszkowski – Anna Socha – Korendo, Wicewójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Pawłowski, Skarbnik Gminy Poraj - Jadwiga Zasik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Anna Wągrowska – Kumor, Kierownik GOPS – Celina Giermala, Kierownik ZEAS – Anna Kukla, Kierownik SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju – dr. Agnieszka Wójcik, dr. Lidia Szczagiel, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Poraju – Ewelina Drzewiecka, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myszkowie – Genowefa Lasecka.

Osoby reprezentujące poszczególne środowiska seniorskie lub współpracujące z nimi otrzymały tego dnia z rąk władz gminy i powiatu, dyplomy oraz kwiaty wykonane przez uczestników warsztatu artystycznego Centrum Integracji Społecznej w Poraju.
Gratulacje seniorom składali: Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Łukasz Stachera, Wicewójt - Katarzyna Kaźmierczak i Przewodniczący Rady Gminy Poraj – Andrzej Pawłowski oraz Dyrektor GOK w Poraju – Magdalena Ryziuk – Wilk.

senior3.jpg
Wręczanie nagród; tu: Wicewójt Katarzyna Kaźmierczak przekazuje gratulacje, Wicestarosta Anna Socha-Korendo za chwilę wręczy ngrodę

Specjalne wyróżnienia za twórcze zaangażowanie w rozwój kultury w Gminie Poraj i społeczne działanie na rzecz środowiska Seniorów otrzymali:
Genowefa Lasecka – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów iInwalidóww Myszkowie, Halina Podlejska – Przewodnicząca KGW „Malwy”,
Henryka Klimek – Przewodnicząca KGW „Choronianki”, Teodora Kostarczyk -przewodnicząca KGW „Kalina” – Kuźnica Stara, Danuta Ryczek – Przewodnicząca KGW „Kalina” – Jastrząb, Zdzisława Pluta - Przewodnicząca KGW „Porajanki”, Irena Jędruszek – Przewodnicząca Klubu „Natalinki”- Masłońskie, Barbara Skóra – przewodnicząca PZERiI – Koło Terenowe w Choroniu, Henryka Celeban – Prezes Koła Terenowego w Poraju Polskiego Związku Niewidomychi Słabowidzących, Elżbieta Jatulewicz – Kierownik Muzyczny Zespołu „Szalona Piątka Plus”, Krystyna Maciejewska-Gniatkowska – artystka, piosenkarka, Dyrektor Artystyczny Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego, Ewa Matuszczyk – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Twórczości J.Gniatkowskiego „Apasjonata”, Henryka Chołdyk – Yałożycielka Teatru Letniskowego „U Hrabiny”, Urszula Grzywacz – Prezes Stowarzyszenia „Marina Poraj”, Krystyna Bodnar-Miler – poetka z Żarek Letniska, pomysłodawca wieczorków poezji i muzyki organizowanych w Żarkach Letnisku, Siostra Estera- Ewa Cegielska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju, Barbara Dobosz-Szmida i Mirosława Romańska – członkowie Grupy „Kolor” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury im. J.Gniatkowskiego w Poraju,
Andrzej Jasiulek – Przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Poraju,
Józef Zimoląg – Przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Żarkach Letnisku, Zdzisław Broncel - Przewodniczący PZERiI – Koło Terenowew Jastrzębiu, Ilona Mrowiec – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej, Mirosław Podlejski – Kierownik muzyczny Jurajskiej Kapeli Biesiadnej w Poraju, kompozytor,
Józef Ślusarz i Kazimierz Noszczyk – członkowie Kapeli Biesiadnej z Choronia,
Wiesław Duda – Prezes Orkiestry Dętej z Choronia, Marek Salamoński – Prezes Orkiestry Dętej z Poraja, Wiesław Popielak – Kierownik Klubu Literacko – Historycznego „Pod Strofą” w Poraju, Ryszard Świerdza – Kierownik Zespołu Wokalno-Instrumentalnego z Żarek Letniska, Józef Gajdzik – Prezes Honorowy Związku Kombatantów, Grzegorz Sawicki – Prezes Związku Żołnierzy Polskich, Konrad Maszczyk – współautor audiobooka „Porajskie Perełki”, osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj, Zdzisław Zasuń –akordeonista z Żarek Letniska, aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym Gminy,
Henryk Zimoński - osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj, Teresa Ociepka – sołtys Kużnicy Starej, Edward Mizera – sołtys Choronia,
Edward Kuc – sołtys Jastrzębia, Barbara Caban – sołtys Poraja, Anna Ociepka –sołtys Dębowca, Jan Podsiadlik – sołtys Gęzyna.

senior5.jpg
Publiczność podczas uroczystości; w środu pierwszego rzęu – reprezentująca Powiat Myszkowski Anna Socha-Korendo z Wicewójt Poraja Katarzyną Kaźmierczak

Ponadto wszyscy zaproszeni goście otrzymali z rąk Wicestarosty– Anny Sochy-Korendo pamiątkowe albumy powiatu myszkowskiego.
Uroczystości towarzyszył także wernisaż obrazów wyszywanych metodą krzyżykową oraz ręcznie wyszywanych serwet autorstwa Pani Elżbiety Miazio. Autorka zamiłowanie do haftu odziedziczyła po swojej babci i mamie, których prace są dla niej nadal inspiracją. Od niedawna swoje prace z sukcesami prezentuje w konkursie rękodzieła, np. podczas Folkloriady Jurajskiej.
III Gminny Dzień Seniora wzbogacony został – jak zawsze – przez atrakcyjny program artystyczny. W tym roku dla naszych szanownych gości recital wykonał kwartet smyczkowy „Dolce Quartet” – złożony z absolwentek Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Przyjaciółki ze szkolnej ławki zdecydowały się by w 2010 roku rozpocząć wspólną, muzyczną przygodę w zespole. „Dolce Quartet” ma na swoim koncie wiele przesłuchań m.in. Makroregionalne Przesłuchania w Rybniku, konkursy oraz koncerty.


senior4.jpg

Kwartet smyczkowy „Dolce Quarter” podczas występu

Nie zabrało również występów samych seniorów. Wiersze własnego autorstwa zaprezentowali miłośnicy poezji z Klubu „Pod Strofą”: Wiesław Popielak, Stanisław Miszczyk, Krystyna Bodnar-Miler, Barbara Nowak oraz Anna Zagroba - członkowie Klubu Literacko – Historycznego „Pod Strofą” działającego przy GOK w Poraju, którzy tego dnia stworzyli program słowno-muzyczny wraz z gościnnym udziałem uczennic oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Poraju: Katarzyny Łabuś, Julii Kaźmierczak, Nikoli Sygut, Pauliny Jakubczak, Anny Górskej.

Znane przeboje dla wszystkich gości wyśpiewała także Kapela Biesiadna z Choronia. Kilkuletnia aktywność Kapeli skupia się na promowaniu swego repertuaru podczas występów artystycznych na różnych imprezach i uroczystościach na szczeblu gminnym oraz poza gminnym. Natomiast balladę ukraińską „Czaty”Adama Mickiewicza zadeklamował, jak zawsze niesamowity, Konrad Maszczyk z Poraja.
Zwieńczeniem tego miłego spotkania był słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich gości.

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe