W powiecie myślą o małych gospodarstwach rolnych

Z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie Jana Kierasa odbyło się w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym spotkanie wójtów, burmistrzów z udziałem Wicemarszałka województwa śląskiego  Stanisława Dąbrowy, dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Jerzego Motłocha, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie Józefa Ślusarza.

spotkanie.jpg

Tematem wiodącym był program rolny dla małych gospodarstw rolnych oraz działek przyzagrodowych, którego autorem jest Wiceprzewodniczący Jan Kieras, a który planuje się realizować w najbliższych latach na terenie naszego powiatu. Marszałek Dąbrowa przedstawił również zaawansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich.

Pan Jan Kieras uzasadnił potrzebą pomocy celowo finansowej dla gospodarstw rolnych o powierzchni 0.5 ha do około 3 ha użytków rolnych, a także działkach przyzagrodowych poniżej 0.5 ha, w których zanikła na przestrzeni kilkunastu lat produkcja zwierzęca.
Niejednokrotnie wiele z nich nie prowadzi produkcji rolniczej albo ogranicza się do skoszenia użytku zielonego jeden raz w roku bez zbierania zielonej masy, gdyż brakuje im pomysłu, a może małego bodźca finansowego zachęcającego do wprowadzenia produkcji zwierzęcej lub ogrodniczej na potrzeby własne,  a nadwyżkę sprzedawać sąsiadom. Produkcja zwierzęca oparta byłaby na paszach własnych, a więc żywionych tradycyjnie bez dodatków chemicznych. Mięso pochodzące od tak żywionych sztuk jest droższe od żywionych w systemie przemysłowym, ale posiada najwyższe parametry jakościowe i przede wszystkim zdrowotne dla ludzi.  Cieszy się wśród mieszkańców miast wielkim zainteresowaniem z uwagi na jego doskonały smak. Wędliny z takiego mięsa smakują zupełnie inaczej aniżeli te, które kupujemy w sklepach sieciowych wielkopowierzchniowych.

Te małe gospodarstwa nie są w stanie spełnić kryteriów, aby otrzymać pomoc finansową ze środków unijnych, czy krajowych i dlatego naszym obowiązkiem jako samorządowców jest udzielenie im pomocy, aby nie poczuli się opuszczeni  przez władze państwowe i samorządowe- powiedział Jan Kieras.

Nie chodzi tu o to, żeby z tej małej produkcji rolnej mogli utrzymać się, ale żeby to był dodatkowy dochód w bilansie domowym, a jednocześnie by mogli zdrowo odżywiać się.
Program ten adresowany jest przede wszystkim do osób, które uzyskują małe dochody z pracy pozarolniczej, tzw. dwuzawodowców, ale mają energię, zapał i zdrowie, aby czas po przyjściu z pracy etatowej poświęcić na dodatkowe zajęcia w gospodarstwie własnym.

Nie możemy być bierni na to co mówią mieszkańcy wsi i dzielnic peryferyjnych w miasteczkach naszego powiatu: nastąpiło wielkie rozwarstwienie w dochodach gospodarstw rolnych wielkoobszarowych do których płyną duże dotacje rolne w stosunku do większości pozostałych gospodarstw rolnych, które nie posiadają takiej możliwości.  Starsi mieszkańcy, którzy pamiętają czasy przedwojenne na wsiach mówią, że  zmierzamy do okresu gdzie byli wielcy posiadacze ziemscy i cała reszta wiejskiej biedoty, która żyła w nędzy i niedostatku.

Program rolny będzie dotyczył aktywizacji ludności z małych gospodarstw  rolnych i działek przyzagrodowych oraz promocji produkcji zdrowej żywności.

W tym programie będą działania:
1.    „Winnica+” jest w trakcie realizacji. Osoby spełniające kryteria otrzymują bezpłatnie po 50 stuk sadzonek winorośli oraz bezpłatną opiekę merytoryczną przez okres 3 lat, czyli do okresu wejścia w pełne owocowanie winnicy.
2.    „Drób 700+”. Dotyczy finansowania zakupu 10-u sztuk piskląt indyków rasy mięsnej, 20-u sztuk piskląt kaczek rasy mięsnej, 10-u sztuk piskląt gęsi oraz 100kg paszy treściwej na odchowanie drobiu przez okres 1 miesiąca. Potem przechodzimy na żywienie wyłącznie paszami własnymi (zboża, ziemniaki, zielonka).
3.    „Wędzarnia 300+”. Dotyczy finansowania wykonania we własnym zakresie wędzarni z drewna za 300 zł. i nauczenia wytwarzania wędlin na potrzeby własne  i najbliższej rodziny.
4.    „Prosięta 300+”. Dotyczy finansowania zakupu dwóch sztuk prosiąt za 300 zł i odchów na paszach własnych do tuczników o wadze do 120 kg każdy.
5.    „Biohumus 500+”. Dotyczy finansowania wykonania  biokompostownika z desek+ zakup słupków metalowych zabetonowanych, zakup dżdżownic kalifornijskich w ilości 1000 sztuk.
Wartość całego tego działania będzie wynosić 500 zł.

W  jednym gospodarstwie rolnym lub działce przyzagrodowej dopuszczalne będzie prowadzenie więcej niż jedno działanie.

Środki finansowe dla beneficjentów, czyli osób które będą realizować program,  zostaną przekazane za pośrednictwem Stowarzyszenia. W każdym roku będą wprowadzane na terenie całego powiatu 1-2 działań w zależności od ilości osób zainteresowanych programem. Zasada będzie taka,  że w pierwszym roku każde działanie będzie finansowane pilotażowo najpierw przez powiat, w następnym roku to samo działanie będzie finansowanie i powielane przez Gminy w innych gospodarstwach.

Wicemarszałek Dąbrowa stwierdził, że jest to bardzo ambitny program dla gospodarstw małych i ma znamiona programu ogólnopolskiego, trzeba go wprowadzać w sposób bardzo przemyślany aby efekt był widoczny i korzystny dla całego powiatu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kieras poinformował, że każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do programu będzie przeszkolona przez doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie w zakresie określonego tematu. Nie będzie więc przypadków, że pomoc finansowa i doradcza pójdzie do osób przypadkowych.

Patronat nad programem rolnym autorstwa Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie Jana Kierasa objął Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa i Starosta Dariusz Lasecki.
W naszym wspólnym interesie jako samorządowców jest takie działanie, aby ilość odłogów na naszym terenie zmniejszała się, a ścieżki pieszo-rowerowe przebiegały w sąsiedztwie zagospodarowanych pól, a nie wśród ostów, rdestów, ognichy i zakrzaczeń- podsumował Starosta Dariusz Lasecki.

Drugą część spotkania prowadziła Wicestarosta Anna Socha Korendo.

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Policjanci z myszkowskiej komendy przeprowadzili w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie powiatowe eliminacje do „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Najlepszym nagrody wręczyli Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski.

turni.jpg
Zwycięzcy otrzymali puchary oraz rowery

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

20 lat ZERiI w Choroniu

Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choroniu obchodzi 20 rocznicę działalności. Ten piękny jubileusz uświetniła uroczystość, która stała się okazją do podsumowania wielu lat aktywności. Wśród gości zaproszonych była Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

seniorzy4.jpg
Część oficjalna uroczystości: Przewodnicząca Koła ZERiI w Choroniu z zaproszonymi gośćmi: Wicestarostą Anną Sochą-Korendo, Wójtem Gminy Poraj Łukszem Stacherą, Przewodniczącym Rady Gminy w Poraju Andrzejem Pawłowskim, Przewodniczącą ZERiI w Myszkowie Genowefą Lasecką, Dyrektor GOK w Poraju Magdaleną Ryziuk-Wilk
Emeryci z Choronia potrafią się znakomicie zorganizować i przede wszystkim – prężnie działać na rzecz środowiska emeryckiego. Od lat inicjują akcje wyjazdowe, koncerty dla seniorów, uroczystości i zabawy okolicznościowe. Dla osób starszych istnienie takiego Koła to znakomita okazja do rozwijania znajomości, zainteresowań i pasji. Okazuje się, że jesień życia może być pełna wielu ciekawych wydarzeń i możliwości przeżycia prawdziwej „drugiej młodości”.
Nic dziwnego, że na uroczystość z okazji 20-lecia Koła, która odbyła się w strażnicy OSP w Choroniu przybyło wielu gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, Przewodnicząca myszkowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Genowefa Lasecka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk, księża z parafii w Choroniu Marian Duda i Jan Lisiecki.
Uroczystość poprowadził Andrzej Kozłowski z urzędu w Poraju.seniorzy1.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo wręczyła na ręce Przewodniczącej Barbary Skóry pamiątkowy list gratulacyjny, a także specjalne upominki dla wszystkich członków Koła

Część oficjalna obchodów była szczególnie miła. Przewodnicząca ZERiI w Choroniu Barbara Skóra w imieniu wszystkich członków Koła odebrała m.in. medale wręczone przez Wójta Łukasza Stacherę oraz specjalne podarunki od Wicestarosty Anny Sochy-Konrendo dla wszystkich seniorów.
Wicestarosta podziękowała wszystkim członkom za owocną działalność i wiele sukcesów, życząc przy tym co najmniej kolejnych 20 lat nieprzerwanej pracy, która jest tak ważna dla seniorów.
Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Gościom przygrywała Kapela Biesiadna z Choronia. Oprawa muzyczna była konieczna, bowiem po części oficjalnej przyszedł czas na chwilę oddechu i zabawę przy dźwiękach popularnych melodii tanecznych.
seniorzy2.jpg
Rozdanie pamiątkowych medali dla seniorówseniorzy3.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo z Przewodniczącymi Genowefą Lasecką i Barbarą Skórą

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym  odbyło  się  pierwsze posiedzenie nowo powołanej  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczyła Wicestarosta Anna Socha – Korendo.

komisja1.jpg
Spotkaniu przewodniczyła Wicestarosta Anna Socha – Korendo

Do prac komisji Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki zaprosił również Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu myszkowskiego. W pracach Komisji uczestniczył również Pan Krystian Kudela Prokurator Rejonowy w Myszkowie wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Częstochowie.

W skład komisji jako członkowie zostali powołani:

1)    mł. insp. Jacek Kurdybelski – Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie.
2)    podinsp. Henryk Szewczyk – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
3)    Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
4)    Pan Marek Węgrzynowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.
5)    bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski – Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Myszkowie.
6)    Pani Dorota Kaim Hagar – Radna Powiatu Myszkowskiego.
7)    Pan Jakub Grabowski – Radny Powiatu Myszkowskiego.

Ponadto do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołano:
1)    Panią Małgorzatę Pawlik-Karcz - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
2)    Pana Roberta Pawlika – Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie.
3)    Pana Zbigniewa Cesarza - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.
4)    Pana Khalida Hagara - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
5)    Pana Marka Olenderka - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie.
6)    Pana Adama Srokę - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie.
7)    Pana Zbigniewa Drążkiewicza – Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myszkowie.
8)    Panią Anetę Skrzypkowską - Inspektora Starostwa Powiatowego w Myszkowie

komisja3.jpg
mł. insp. Jacek Kurdybelski Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie otrzymuje powołanie z rąk Wicestarosty

Uczestnicy spotkania przyjęli:
1.    Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za  rok 2017
2.    Ocenię stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
3.    Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok na drogach powiatowych
4.    Informację o sytuacji sanitarno –epidemiologicznej na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2017
5.    Informację o podsumowaniu działań „BEZPIECZNE FERIE 2018” – monitorowanie i kontrolowanie miejsc i obiektów  zimowego wypoczynku
6.    Informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu w 2017 r.

komisja2.jpg

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Uroczysty Dzień Kobiet na Będuszu

W remizie strażackiej OSP na Będuszu odbyła się uroczystość poświęcona Dniu Kobiet, którą zorganizował Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kieras. Wśród gości zaproszonych znaleźli się przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego.
Warto zaznaczyć, że przybyły panie nie tylko z samego Będusza, ale również z okolicznych miejscowości. Uczestniczyli również zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Zastępca Burmistrza Iwona Franelak, Starostę reprezentował Marcin Pilis z Biura Promocji, Kultury i Sportu, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Woszczyk, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Dyrektor ZS Nr 1 i radny Rady Miejskiej Eugeniusz Bugaj, Dyrektor LO w Myszkowie i Radny Rady Miejskiej Jacek Trynda, Dyrektor ZS Nr 2 w Myszkowie Jerzy Bryś. Zaszczycili również swoją obecnością radni Rady Miejskiej: Dominik Lech, który obsługiwał własne nagłośnienie, Krzysztof Kłosowicz. Nie mogło zabraknąć Dyrektora MDK w Myszkowie Pani Aleksandry Podgórskiej, Przewodniczącego stowarzyszenia ,,Dom Ludowy” z Będusza Pana Alfreda Konopki, Głównego Specjalisty ARiMR z Częstochowy Pana Andrzeja Włodarczyka, Przewodniczącej KGW w Będuszu Pani Danieli Jakóbczyk.

jk2.jpg

W imprezie uczestniczyło ponad 140 osób, sala wypełniona była po brzegi. Uroczystość rozpoczęto w sposób bardzo podniosły poprzez zapalenie świec oraz wulkanów na stołach. Po całej remizie roznosił się wspaniały zapach ciast domowych, aromatycznej kawy i herbaty oraz pysznego żurku będuskiego. W części artystycznej jako pierwsi na scenę wyszli młodzi artyści zespołu instrumentalnego ze Szkoły Muzycznej I stopnia z Myszkowa, którzy wystąpili w 19-o osobowym składzie w wieku 10-16 lat. Podczas występu uczniowie wykonali: Marsza Big Four, HELLO DOLLY, Serduszko puka w rytmie cza-cza, GUANTANAMERA, TIJUANA TAXI, Wiązankę trzech piosenek The Beatles. Przygotowaniem zespołu zajął się Rafał Zięba, a dyrygował Dyrektor szkoły Andrzej Nowak.

jk4.jpg

Koncert zespołu wywołał euforię wśród publiczności, młodzi muzycy bisowali wielokrotnie. Takiego koncertu w Będuszu jeszcze nie było. Znawcy tematu muzycznego  wymieniali między sobą uwagi, że słuchając koncertu uczniów ze Szkoły Muzycznej mają wrażenie, że słuchają słynnej Orkiestry Symfonicznej na corocznym koncercie noworocznym w Wiedniu. Kolejni wykonawcy to uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 im J. Brzechwy z Będusza, którzy uświetnili uroczystość swoimi występami. Były wiersze przeplatane piosenkami, popis gry na skrzypcach oraz scenka dramowa ,,Kobiety dawniej i dziś”. Występ przygotowali uczniowie klasy IV-VII pod opieką nauczycielki języka polskiego Alicji Skalik. Występ dzieci bardzo podobał się Paniom, były gromkie brawa dla wszystkich występujących uczniów Szkoły.

Uczniowie wystąpili w składzie:
Kinga Kołacz, Daria Starzyńska, Kamila Kowalczyk, Grzegorz Cesek, Daniel Rosikoń, Wiktoria Żelezik, Zuzanna Dworak, Kamila Kurzak, Dominika Błaszczyk, Tobiasz Barczewski, Bartłomiej Jęderko.

jk1.jpg

Następnie wystąpiło Studio Muzyki i Piosenki MDK w Myszkowie pod Kierunkiem Tomasza Motylewskiego. Majka Jagieła i Dominik Zenderowski wykonali piosenkę ,,Nie kłam, że kochasz mnie” grając na gitarze i śpiewając. Anna Czapiewska wspólnie z zespołem wokalnym zaśpiewała ,,Porady na zdrady”. Kinga Majkrzyk wspólnie z zespołem wokalnym zaśpiewała ,,Biegnij przed siebie”, natomiast Daria Rapczon z zespołem wokalnym ,, Nie mów nie”. Wiktoria i Ola Grzywna z zespołu Golden zaśpiewały ,,Serduszko puka” oraz przygrywały na klarnecie i flecie poprzecznym wspaniale poruszając się na scenie. Swoim występem wywołały owacje publiczności. Dodatkowo zaśpiewały na bis z zespołem Golden- ,,Czekoladę”. Wielkie brawa dla wszystkich artystów z MDK w Myszkowie. Pani Dyrektor Podgórska z MDK  zebrała wiele gratulacji za wspaniały występ młodych artystów.
Zespół Regionalny ,, Złoty Kłos” ze Starej Huty, który wystąpił w 15-o osobowym składzie zaśpiewał wspaniałe piosenki zasłyszane od swoich mam, babć, dziadków, sąsiadek i przyjaciółek, wywołał wielką nostalgię na sali i miłe wspomnienia z przeszłości. Zespół tworzy również własne teksty do piosenek, które bardzo szybko wpadają w ucho i podobają się publiczności. W tym Roku zespół będzie obchodzić jubileusz 80-o lecia działalności. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Pani Alfreda Woźniczka. Zespół działa pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji i Kultury w Koziegłowach.
Po występach artystycznych wniesiono wino z winnicy rodzinnej Jana Kierasa , a mężczyźni wspólnie z zespołem ,,Złoty Kłos” zaśpiewali na stojąco ,,Sto lat” dla Pań, następnie złożono życzenia z okazji ,,Dnia Kobiet”. Potem Wiceprzewodniczący Jan Kieras ogłosił wyniki konkursu aforyzmów o kobietach. Największym wzięciem cieszył się aforyzm u Pań: ,,Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów” autorstwa Pierre de Brantome.  Wylosowanym Paniom mężczyźni- zaproszeni goście wręczyli 14 bombonierek .Na końcu imprezy Wiceprzewodniczący Rady Powiatu wspólnie z Burmistrzem Włodzimierzem Żakiem wręczyli wszystkim Paniom czekolady.
Uroczystość zakończono korowodem wokół stołów biesiadnych, który poprowadził zespół ,,Zloty Kłos” .Wielkie słowa uznania należą się Paniom z Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Będusza, za profesjonalne przygotowanie nakrycia stołów i obsługę kulinarną wszystkich uczestników imprezy. Tak trzymać!!! Do zobaczenia na kolejnej imprezie w Będuszu, Pan Kieras planuje w tym roku kolejną.

jk3.jpg

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień Kobiet w Poraju

Wczoraj Panie z Gminy Poraj wspólnie świętowały Międzynarodowy Dzień Kobiet. Każda z nich która przybyła do sali widowiskowo – kinowej „Bajka” w Poraju, przeżyła wieczór pełen niezapomnianych atrakcji. Zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość przyjęła Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo.

to.jpgDyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk – Wilk, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha, Przewodnicząca Rady Społecznej SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia Jolanta Kozak, Zastepca wójta Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski i wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera
Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2018

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych co roku wzbudza duże zainteresowanie wśród wielu młodych rolników jak i uczniów szkół rolniczych. Podczas Finału Powiat Myszkowski reprezentował Radny Józef Lazar.

olimpiada1.jpg
Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar (pierwszy z prawej) razem z laureatami Olimpiady 

Wydarzenie ma na celu popularyzację osiągnięć nauki i praktyki rolniczej, sprawdzenie aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i funduszy unijnych, rozbudzenie w osobach bezpośrednio w niej uczestniczących ambicji do dalszego dokształcania się, a także integrację środowiska producentów.
Kilkudziesięciu zdolnych młodych rolników walczyło w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie o tytuł najlepszego młodego rolnika w województwie śląskim. Uczestnikami byli zarówno uczniowie szkół rolniczych jak również młodzi producenci rolni, posiadający wykształcenie rolnicze i będący właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstw rolnych. Podczas Finału Wojewódzkiego Olimpiady wyłoniono pięciu najlepszych, którzy będą reprezentować nasze województwo na Finale Krajowym w dniach 16-17 marca 2018 r. podczas XXII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.olimpiada2.jpg
Młodzi rolnicy podczas testu

Organizatorem Finału Wojewódzkiego był Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
O godzinie 9:15 odbyło się oficjalne rozpoczęcie Olimpiady. Przybyłych uczestników powitał Prezes Śląskiego Związku Młodzieży Wiejskiej Konrad Kokoszka, a następnie głos zabrał Dyrektor ŚODR w Częstochowie Marek Dziubek.

Pytania w tegorocznej edycji nie należały do łatwych. Uczestnicy jednak bardzo dobrze sobie z nimi poradzili. Tradycyjnie konkurs przebiegał w dwóch etapach.

W pierwszym z nich młodzi rolnicy mieli za zadanie rozwiązać pisemny test składający się z 50 pytań, w którym do zdobycia było 60 punktów. Następnie wszyscy przystępowali do części praktycznej, w której czekały dwa pytania ustne oraz rozpoznawanie nasion roślin uprawnych oceniane na maksymalnie 40 punktów.
W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy Olimpiady wzbogacili swoją wiedzę słuchając wykładu na temat rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego, który przeprowadziła Pani Małgorzata Dawid-Chrzęstek z ODR. Komisję egzaminacyjną stanowili przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w osobach: Małgorzata Dawid-ChrząstekMarzena Kowenia oraz Borys Gruszewski.

O godzinie 14:30 odbyło się oficjalne podsumowanie XXVII Finału Wojewódzkiego OMPR, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, na które przybyli zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się między innymi Bernadetta Niemczyk - Prezes Zarządu Krajowego Kół Gospodyń Wiejskich, Stanisław Gmitruk - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach, Jerzy Motłoch - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski, Cezary Barczyk - Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego oraz Józef Lazar - Radny powiatu myszkowskiego.
Po przemówieniach oraz wręczeniu listu gratulacyjnego za podejmowanie inicjatyw na rzecz młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie przez P. Stanisława Gmitruka – Przewodniczącego Sejmiku Woj. Śląskiego na ręce Prezesa Śląskiego ZMW, nastąpiło wyczekiwane z niecierpliwością ogłoszenie 5 laureatów, którymi w tym roku zostali:

I miejsce - Roman Bathelt – powiat bielski
II miejsce Paweł Kociok – powiat gliwicki
III miejsce Ronald Morys – powiat gliwicki
IV miejsce Mariusz Adamus – powiat lubliniecki
V miejsce Łukasz Szczepanik – powiat częstochowski

Uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci narzędzi i elektronarzędzi mających zastosowanie w gospodarstwie. Sponsorami XXVII Finału Wojewódzkiego OMPR w woj. śląskim byli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Powiat Częstochowski, Powiat Zawierciański, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski.
Najlepszej piątce serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas Finału Krajowego.
Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Bal Mecenasa Kultury w Poraju

W ubiegłą sobotę uhonorowani zostali mecenasowie kultury. Doroczna gala to forma podziękowania dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w najbardziej angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych i promocyjnych gminę Poraj.

bal2.jpg
Nominowani w kategorii „Donator” (od lewej): Starosta Myszkowski  Dariusz Lasecki, Przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, Wicestarosta Anna Socha-KorendoDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Marek Węgrzynowicz, Zastępca wójta Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków UG Poraj Adam Zaczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha, Członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego Rafał Kępski

Zaproszenia na bal przyjęli Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego AndrzejJastrzębski, Członkowie Zarządu Powiatu Myszkowskiego Sebastian RucińskiRafał Kępski i Jakub Grabowski, Radni Powiatu Myszkowskiego Dorota Kaim-Hagar oraz Krzysztof Klimek.

bal4.jpg

Tegoroczna uroczystość odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Poraj” w Jastrzębiu, a towarzyszyła jej scenografia inspirowana „Alicją w Krainie Czarów” przygotowana przez warsztat artystyczny Centrum Integracji Społecznej w Poraju.

W tym roku wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: zastępca wójta Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowskiwraz z radnymi, skarbnik Gminy Poraj Jadwiga Zasik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Marek Węgrzynowicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Myszkowie Khalid Hagar, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poraj, sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz wielu zacnych gości wśród nich przedstawiciele świata biznesu, artyści, przewodniczący i prezesi Stowarzyszeń, jednostek OSP, Kół Emerytów, WOPR-u oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

bal5.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą i Dyrektor GOK w Poraju Magdaleną Ryziuk-Wilk

W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2017” w kategorii „Donator” przyznała Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego Stanisławowi Dąbrowie. W jego imieniu nagrodę odebrała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

Werdykt Honorowej Kapituły w kategorii „Sponsor” odczytał starosta myszkowskiDariusz Lasecki, który wraz  z wójtem Łukaszem Stacherą, wręczał statuetki oraz obrazy Laureatom.

bal1.jpg
Prewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski 

bal3.jpg
Konkurs na najbardziej oryginalne przebranie

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy sprzęt Straży Pożarnej w Poraju

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo dołożyli starań aby OSP Poraj otrzymało sprzęt przeznaczony do działań w zakresie  bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.

porajstraz1.jpgWicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo razem z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Karkochą i Pracownikiem Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Pawłem Krzyczmonikiem

Powiat Myszkowski podpisał umowę ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dzięki czemu do OSP Poraj trafiła łódź płaskodenna aluminiowa na przyczepie podłodziowej o wartości 52.714 zł.

porajstraz2.jpgporajstraz3.jpg

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy sprzęt zwiększa bezpieczeństwo publiczne

Dzięki staraniu Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego i Wicestarosty Anny Sochy-Korendo mienie Powiatu Myszkowskiego powiększyło się o sprzęt przeznaczony do działań w zakresie  bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.

straz1.jpg
Na zdjęciu (od lewej): Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski i Wicestarosta Anna Socha-Korendo

Staranie Starosty i Wicestarosty w efekcie przyniosło bezpłatne przekazanie majątku ruchomego, który do tej pory znajdował się na stanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpożarowego.

Powiat Myszkowski podpisał umowę ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dzięki czemu do Powiatu Myszkowskiego trafiły następujące urządzenia:
- Zespół prądotwórczy typu SMG-110JC (wartość 64.944 zł) – otrzymała Państwowa Straż Pożarna w Myszkowie

- Kosiarka i pług śnieżny (wartość 10.000 zł) – otrzymała Państwowa Straż Pożarna w Myszkowie
- Agregat prądotwórczy (wartość 2.447,7 zł) – otrzymał Urząd Gminy Żarki
- Łódź płaskodenna aluminiowa na przyczepie podłodziowej (wartość 52.714 zł) – otrzymał Urząd Gminy Poraj

straaz2.jpg
Kosiarka i pług śnieżny

Ponadto do urzędów w Żarkach i Poraj oraz PSP trafiły mniejsze akcesoria, tj. termos, ubrania drelichowe robocze, plandeka, drabina rozporowa, bury rybackie.
Powiat zobowiązał się do użytkowania wyżej wymienionego mienia, jego utrzymania w stanie technicznym, gwarantującym skuteczne podejmowanie działań ratowniczych.

straz3.jpg
Zespół prądotwórczy typu SMG-110JC
Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe