70 lat KGW Choronianki

W piątek 11 maja Koło Gospodyń Wiejskich Choronianki w Choroniu obchodziło 70-lecie swojej działalności. Jubileusz był okazją nie tylko do świętowania, uhonorowania koła, ale i do podsumowania długoletniej działalności organizacji. Powiat Myszkowski na tym wydarzeniu reprezentowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

Na piękny jubileusz Koła przybyło wielu gości, którzy darzą wielką estymą działalność kultywującą tradycje lokalne. Nic dziwnego, że podczas uroczystości, na które złożyły się część oficjalna – poświęcona uhonorowaniu długiej działalności Koła oraz część artystyczna. Goście mieli możliwość wysłuchania szeregu znanych pieśni ludowych w wykonaniu solenizantek.

choron2.jpg
KGW Choronianki z zaproszonymi gośćmi; m.in. Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski

Za swoją aktywność i w związku ze wspaniałym jubileuszem, panie z KGW Choronianki otrzymały liczne podziękowania od zaproszonych gości. Na wniosek prezesa Stowarzyszenia Wspólnota „Gaude Mater” Romana Krysta i wiceprezesa Jana Szymy, Sejmik Województwa Śląskiego odznaczył KGW Choroń Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. W imieniu Sejmiku odznakę wręczył przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk. To zaszczytne odznaczenie zostało przyznane za wiele lat pracy na rzecz propagowania tradycji ludowych polskiej wsi, nieustannego szerzenia szeroko pojętej kultury, kultywowania tradycji, za dbałość o wszelkie dziedzictwo kulturowe.

chor5.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo pogratulowała „Choroniankom” długiej i owocnej działalności i wyraziła wdzięczność za kultywowanie tradycji ludowych na terenie Gminy Poraj i w całym regionie

Z tych samych względów wicestarosta myszkowska Anna Socha – Korendo, wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera i przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski nagrodzili panie z KGW „Choronianki” suwenirami, medalami okolicznościowymi i kwiatami.
List przysłała m.i. europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Kolejka osób chcących złożyć życzenia była bardzo długa, wśród nich byli: ks. prof. Marian Duda, ks. Jan Lisiecki, przedstawiciele lokalnej społeczności, strażacy, seniorzy, orkiestra dęta z Choronia, Rada Sołecka, Sołtys Edward Mizera, sekretarz gminy Maria Magdalena Gurbała, przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektor Szkoły Dorota Mizera, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Andrzej Kozłowski, prezes Firmy „Złomotex” Marek Rajczyk, panie z KGW „Malwy” z Jurajską Kapelą Biesiadną, KGW „Kalina”, którzy wystąpili również na scenie ze specjalnymi muzycznymi życzeniami oraz Kapela Biesiadna z Choronia, która tego wieczoru grała do tańca. Nie zabrakło tortu i szampana, który ufundowały Jubilatki.

chor3.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Przewodniczący Rady Gminy Poraj wręczają okolicznościowe upominki

Koło Gospodyń Wiejskich Choronianki
W 1947 roku z inicjatywy Heleny Sędkowskiej z domu Masłoń powstało w Choroniu Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Wici”. W 1948 roku organizacja przyjęła nazwę Koło Gospodyń Wiejskich w Choroniu. Panie zrzeszone w kole zajmowały się rozpowszechnianiem kurcząt i gęsi, pasz dla drobiu. Organizowały kursy kulinarno – żywieniowe „Przez żołądek do serca”. Panie przez wszystkie lata swojego funkcjonowania brały czynny udział w uroczystościach państwowych, samorządowych i kościelnych. W 1975 roku wzięły udział w programie TVP Katowice, gdzie prezentowały tradycje regionu. W tak dużej aktywności, niczym w mgnieniu oka, minęło paniom 70 lat działalności, na przestrzeni których zmieniał się osobowy skład koła. Obecnie działają w składzie: Henryka Klimek (przewodnicząca), Bronisława Zjawińska, Krystyna Białas, Danuta Wójcik, Ewa Prysak, Bożena Kaniewska, Henryka Górecka, Elżbieta Łyszczarz, Halina Waloch, Maryla Ligus, Maria Tomzik, Lidia Bieniek, Stanisława Ziach, Krystyna Skiba, Urszula Grzywacz. Do grona seniorek koła należą: Maria Socha, Maria Opiłka, Janina Kamińska, Zofia Duda, Helena Rajczyk, Stanisława Pluta, Zofia Domińczyk, Zofia Rajczyk, Krystyna Biała, Alfreda Nocuń, Maria Maszczyk. Z zespołem na co dzień pracują instruktor Roman Kryst i Grażyna Łoś – Kryst, autorka tekstów zespołu. Zespół posiada bardzo bogaty, całoroczny repertuar, dzięki czemu bierze czynny udział w licznych występach organizowanych w gminie Poraj, powiecie myszkowskim i województwie śląskim, a nawet poza granicami kraju.

chor4.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski z Przewodniczącą Choronianek Henryką Klimek

chor8.jpg
Jednym z gości zaproszonych był Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego

chor7.jpg
Symboliczny tort został „ośpiewany”

chor6.jpg

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie w sprawie ZS nr 2

W Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji w placówce. Na zaproszenie Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego w rozmowach uczestniczyła Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.

bed2.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski podczas spotkania poświęconemu Zespołowi Szkół nr 2 w Myszkowie
Przypomnijmy: obecnie w ZS nr 2 nie ma zajęć dla uczniów klas młodzieżowych. Szkoła prowadzi jedynie kursy dla osób dorosłych i działa tylko w weekendy co dwa tygodnie, czyli przez 4 dni w miesiącu. W pozostałe dni placówka jest całkowicie pusta. Krótko mówiąc: nie ma w niej uczniów.

bed4.jpg
W spotkaniu uczestniczyło wiele osób, m.in. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kolasa, Członek Zarządu Sebastian Ruciński, Radni Mariusz Morawiec, Jarosław Kumor, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Węgrzynowicz, Dyrektor ZS nr 1 Eugeniusz Bugaj

Rada Powiatu w Myszkowie podjęła uchwałę intencyjną o likwidacji szkoły, która stała się zarzewiem do dyskusji na temat przyszłości jednostki. Wyjaśnijmy, że uchwała nie oznaczała rzeczywistej likwidacji, a jedynie możliwość takiego rozwiązania, będąc jednocześnie przyczynkiem do rzeczowych i merytorycznych rozważań.
Kurator Oświaty negatywnie zaopiniowała uchwałę.
W związku z tym szkoła ogłasza nabór na rok 2018/2019.

W spotkaniu uczestniczyło wiele osób, m.in.: obok Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego i Śląskiego Kurator Oświaty Urszuli Bauer – Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, dwoje Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Grażyna Kolasa-Gotkowska i Jan Kieras, Członkowie Zarządu Powiatu Rafał Kępski i Sebastian Ruciński, Radni Powiatowi Krzysztof Klimek, Mariusz Morawiec, Wiesława Machura, Jolanta Koral, Danuta Służałek-Jaworska, Jarosław Kumor, Tomasz Ośmiałowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicja Janowska, Wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Joanna Grabowska, Wojewódzki Koordynator ds. Kształcenia Zawodowego Zbigniew Martyniak, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Myszkowskim Mariola Piątek Piłat, Dorota Nowak, Eugeniusz Bugaj, Jerzy Bryś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Węgrzynowicz, pracownicy starostwa powiatowego w Myszkowie.
bed5.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przedstawia obszerne wyliczenia i dane statystyczne – sięgające wielu lat wstecz, które ujawniają aktualną sytuację szkoły wynikającą z malejącego z roku na rok zainteresowania uczniów

Podczas spotkania rozważano aktualną sytuację w Zespole Szkół nr 2, analizując zarówno przyczyny braku zainteresowania ze strony gimnazjalistów, jak i możliwości wyprowadzenia szkoły na prostą.

Z obu stron zadeklarowano chęć współpracy i wsparcia dla placówki. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przedstawił szczegółowe wyliczenia i dane statystyczne odnoszące się do sytuacji w szkole, podkreślając, że przez ostatnie 3,5 roku Zarząd Powiatu wspierał szkołę, czego dowodem jest np. przeniesienie dwóch kierunków zawodowych z Zespołu Szkół nr 1 do Zespołu Szkół nr 2. W ten sposób ograniczona została oferta edukacyjna ZS nr 1 na korzyść ZS nr 2. Starosta podkreślił także, że dyrektorzy szkół angażują się promocję kierunków kształcenia w swoich placówkach.

bed3.jpg
Na pierwszym planie: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kieras, Redaktor Naczelny Gazety Myszkowskiej, Dyrektor ZS w Żarkach Mariola Piątek

W opinii Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer szkoła powinna nadal istnieć i należy uczynić wszystko, aby uczniowie znów do niech przychodzili.
Spotkanie zakończyło się konkluzją, w myśl której organ prowadzący, czyli Powiat Myszkowski i Śląskie Kuratorium Oświaty wyraziły wolę wspierania placówki w dążeniu do wznowienia nauczania dla młodzieży kończącej gimnazjum.

bed6.jpg

Zebrani przysłuchują się wystąpieniu Starosty Myszkowskiego, po prawej Radny Rady Powiatu Krzysztof Klimek

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień Zwycięstwa

Początek maja to szereg ważnych dla polskiej historii uroczystości. Minęły 1 i 3 maja, a w kilka dni później delegacja Starostwa Powiatowego, reprezentacje szkół, przedstawiciele organizacji kombatanckich złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską oddając cześć ofiarom oraz poległym za wyzwolenie kraju żołnierzom.

8maj7.jpg
Wspólne zdjęcie pod Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską

Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską, gdzie bohaterów upamiętnili Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras wspólnie z kombatantami i delegacją Miasta Myszków na czele z Burmistrzem Włodzimierzem Żakiem i Wiceburmistrz Iwoną Franelak.

8maj1.jpg
Delegcja Powiatu Myszkowskiego od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras, Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski

Podczas obchodów Prezydium Zarządu  Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego wręczyło Krzyże za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Przewodniczącemu Rady Powiatu Andrzejowi Jastrzębskiemu, Kierownikowi Biura Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Marcinowi Pilisowi i Kierownikowi Referatu Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Myszkowie Małgorzacie Kitali-Miroszewskiej.

8maj6.jpg
Uroczystość uświetnił występ zespołu Eskadra

8maj3.jpg
Poczty sztandarowe

8maj4.jpg
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski otrzymuje Krzyż za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

8maj5.jpg

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Żarkach Letnisku

bchody Gminnego Dnia Strażaka w Żarkach Letnisku

Gospodarzem tegorocznych Gminnych Obchodów Dnia Strażaka była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Letnisku, która obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. W sobotę 5 maja pod tutejszą remizą odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której wójt Łukasz Stachera podziękował strażakom za ich pracę oraz wręczył zasłużonym druhom odznaczenia i medale. Powiat Myszkowski reprezentowali Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski oraz Radny Krzysztof Klimek.

zarki9.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski oraz Radny Krzysztof Klimek przekazują pamiątkowy dyplom oraz prezent

Tegoroczne Obchody Gminnego Dnia Strażaka odbyły się przed remizą OSP w Żarkach Letnisku.

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się zbiórką strażaków ze wszystkich jednostek OSP z Gminy Poraj. Poczty sztandarowe wystawiły: OSP z Poraja, OSP z Choronia, OSP z Jastrzębia, OSP z Gęzyna, OSP z Kuźnicy Starej, a także oczywiście gospodarze, czyli OSP z Żarek Letniska. Zjawiły się także dziecięce oraz młodzieżowe drużyny strażackie.

Wśród przybyłych gości nie zabrakło Wicestarosty Myszkowskiego Anny Sochy-Korendo, Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery wraz z Zastępcą Katarzyną Kaźmierczak, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Sergiusza Wiśniewskiego, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP RP Zdzisława Ucieklaka, Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku ks. dziekana Macieja Klekowskiego, Radnego Rady Powiatu Myszkowskiego Krzysztofa Klimka, Przewodniczącego Rady Gminy Poraj Andrzeja Pawłowskiego, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Pozyskiwania Środków Adama Zaczkowskiego, Kierownika Referatu Promocji Andrzeja Kozłowskiego, Głównej Księgowej UG Poraj Moniki Sosnowicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdaleny Ryziuk-Wilk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Anny Wągrowskiej-Kumor, Kierownik Gminnego Ośrodka KulturyCeliny Giermali, Dyrektor Przedszkola w Żarkach Letnisku Joanny Sawickiej, Sołtysa Żarek Letniska Andrzeja Kamińskiego, Przewodniczącego PZERiI w Żarkach Letnisku Józefa Zimoląga, Prezesa spółki PORECO Rafała Kępskiego, strażaków z zaprzyjaźnionych jednostek OSP, a także mieszkańców Żarek Letniska i okolic.

zarki7.jpg

Uroczystości towarzyszyli muzycy z Orkiestry Dętej w Choroniu pod batutą Wiesława Dudy.

W uroczystym przemarszu wszyscy uczestnicy udali się pod Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku, gdzie odbyła się msza św. w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin odprawiana przez ks. dziekana Macieja Klekowskiego.
Po mszy uroczystość przeniosła się pod remizę OSP w Żarkach Letnisku, gdzie odbyła się część oficjalna. Zebranych gości i druhów powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poraju Mariusz Karkocha, który wraz z prezesem OSP Żarki Letnisko Jarosławem Słaboszem, poprowadził dalsze obchody.

zarki8.jpg
Delegacja Powiatu Myszkowskiego

Po krótkim wstępie Komendant Gminny dh Tomasz Marchewka złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP Zdzisławowi Ucieklakowi.

Następnie zostały wręczone odznaczenia. Doceniając trud i wierną służbę w ratowaniu mienia i życia ludzkiego oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Poraj, medale wraz z legitymacjami otrzymali:

Odznaka „Za Wysługę Lat”:
•    5 lat:
dh Jacek Pasternak
dh Norbert Krok
•    10 lat:
dh Marta Janusiewicz
dh Błażej Janikowski
dh Stanisław Kaniewski

zarki5.jpgzarki.jpg
Poczty sztandarowe

zarki3.jpg
Orkiestra Dęta w Choroniu pod batutą Wiesława Dudy

zarki2.jpgzarki4.jpgzarki6.jpg

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Poraju

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się tradycyjnie w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, a następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki, kwiaty i odbyła się część artystyczna. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo. 

3maja.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo za chwile złoży kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Finał Festiwalu Nasz Talent

Druga odsłona Powiatowego Festiwalu Muzycznego „Nasz Talent” im. Henryka Gmitra okazała się nie mniejszym sukcesem niż ubiegłoroczny finał. Wspaniałe występy, ciepło reagująca publiczność, oprawa dźwiękowa, oświetlenie, piękne aranże utworów, występy gwiazd – wszystko to złożyło się na niezapomniany koncert, którego ukoronowaniem było nagrodzenie wszystkich solistów. Organizatorem Festiwalu był Powiat Myszkowski przy wsparciu ośrodków edukacyjnych i kulturalnych z każdej gminy. W minioną niedzielę wystąpiło 24 finalistów.

nt46.jpg

To już koniec emocji: finał za nami i szczęśliwi wykonawcy na fotografii z organizatorami Festiwalu – przedstawicielami Powiatu Myszkowskiego: Starostą Dariuszem Laseckim, Wicestarostą Anną Sochą-Korendo, Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Grażyną Kolasą-Gotkowską i Janem Kierasem, Radnymi Powiatu – Dorotą Kaim-Hagar, Mariuszem Morawcem, Jurorami: Kubą Sienkiewiczem, Aną Andrzejewską, Michałem Gaszem i Orkiestrą Festiwalową
Festiwal „Nasz Talent” to przedsięwzięcie, które – obok finału powiatowego – obejmuje trwające około miesiąca eliminacje szkolne, a następnie gminne, które wieńczy etap powiatowy w postaci finałowego koncertu. Podobnie jak przed rokiem, do udziału zgłosiło się bardzo wielu młodych wykonawców. Jak się okazuje, talentów muzycznych w naszym powiecie jest co niemiara. Nic dziwnego, że członkowie jury podczas eliminacji w gminach mieli twardy orzech do zgryzienia. Najlepsi otrzymali awans do niedzielnego finału. Co więcej – nagrodą był również udział w specjalnie przygotowanych warsztatach wokalnych i prób z towarzyszeniem orkiestry składającej się z zawodowych muzyków. Dla uczestników było to nie mniejszym przeżyciem i przede wszystkim wyjątkową okazją do poznania tajników wokalistyki od podszewki.

nt33.jpg
Jurorzy: Kuba Sienkiewicz wysoko ocenia występy – na zdjęciu z Aną Andrzejewską i Michałem Gaszem

Organizacyjnie Festiwal wsparły przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz ośrodki kultury: Miejski Dom Kultury w Myszkowie, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach, Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie.
Eliminacje

Uczestnicy Festiwalu najpierw musieli sprawdzić się w swoich przedszkolach i szkołach. Następnie wyłonione przez ośrodki edukacyjne osoby otrzymywały awans do eliminacji o zasięgu gminnym, prowadzonym przez ośrodki kultury. Do finału powiatowego awansowali zwycięzcy poszczególnych kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, gimnazja z klasą VII, szkoły ponadgimnazjalne.
Ostatecznie do finału jurorzy zakwalifikowali 25 solistów.

nt31.jpg

Weronika Skalska w swoim energetycznym recitalu
Warsztaty

Uczestnicy, którzy dotarli do finału powiatowego, mieli możliwość szlifować swoje umiejętności na warsztatach wokalnych, które trwały od czwartku do niedzieli. Była to wyjątkowa nagroda dla najlepszych. Dzięki warsztatom soliści dowiedzieli się bardzo wiele na temat techniki śpiewania i zachowania scenicznego. Bezcenne rady profesjonalnych wokalistów z pewnością przyczynią się do rozwoju talentu muzycznego młodych ludzi. W tym roku warsztaty prowadzili zawodowi wokaliści – Weronika Skalska i Piotr Tłustochowicz przy akompaniamencie Kosmy Kalamarza i Michała Rorata.
Ważnym aspektem warsztatów był ich – jak przed rokiem – indywidualny charakter. Instruktorzy prowadzili szkolenia, pracując po kolei z każdym z finalistów.
Najbardziej wartościowym elementem warsztatów była możliwość uzyskania fachowych porad dotyczących rozmaitych aspektów wokalistyki – np. oddechu, emisji głosu, intonacji itp., zachowań scenicznych, kontaktu z publicznością.
Wszystko to zaowocowało podczas koncertu finałowego, kiedy finaliści mieli za sobą wiele godzin pracy warsztatowej i występów na próbach.
Doświadczenia, jakie uczestnicy zdobyli w czasie tych kilku dni, są czymś, co pozwoli im jeszcze lepiej rozwijać swoje talenty, a przede wszystkim popchnie ich na właściwą drogę. Z pewnością nabrali pewności siebie i uwierzyli w swe umiejętności.
nt32.jpg
Ten duet porwał publiczność: Weronika Skalska i Piotr Tłustochowicz

Finał

Koncert wieńczący tegoroczny Festiwal był znakomitym podsumowaniem wielu dni przygotowań, szkoleń i prób. Tego dnia na scenie zainstalowano okazały podest dla licznej orkiestry festiwalowej, która akompaniowała wykonawcom. Specjalnie na tę okazję sprowadzony sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy sprawił, że scena prezentowała się niezwykle atrakcyjnie i już od pierwszych chwil można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z wydarzeniem o dużej skali.
Na widowni zasiadło wielu znamienitych gości – gospodarze finału Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myszkowie Grażyna Kolasa-Gotkowska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kieras, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Wicewójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady Gminy Żarki Stanisława Nowak, Radni Rady Powiatu Myszkowskiego Dorota Kaim-HagarWiesława Machura, Danuta Służałek-Jaworska, Jolanta Koral, Mariusz Morawiec, Tomasz Ośmiałowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie Aleksandra PodgórskaJustyna Sobczyk-Pluta z firmy Sokpol.

nt1.jpg
Za kulisami: Ostatnie chwile przed występem; Piotr Tłustochowicz daje ważne wskazówki

Specjalnym gościem byli Anna Gmiter i Magdalena Gmiter-Sikorska, Izabela Bożek – żona, córka i siostra patrona Festiwalu Henryka Gmitra. Należy podkreślić, że ten wspaniały muzyk, którzy przez wiele dziesiątek lat swojej działalności wykształcił muzycznie całe pokolenia – jest jedną z najbardziej zasłużonych osób w tej dziedzinie dla naszego Powiatu. To dlatego właśnie zrodził się pomysł, aby jego imieniem nazwać to przedsięwzięcie.
Jako pierwsze zaprezentowały się przedszkolaki. To do nich należało trudne zadanie rozpoczęcia koncertu. Maluchy poradziły sobie świetnie. Widać było, że kilka dni warsztatów i prób pomogło im opanować stres, dzięki czemu ich występy zrobiły na publiczności duże wrażenie.

nt15.jpg
Występ w pełnym, kolorowym świetle

Kolejne kategorie dodawały coraz więcej do i tak już bardzo dobrej atmosfery. Wykonawców cechowała pewność siebie i sceniczna dynamika, co było w dużym stopniu wynikiem wcześniejszych zajęć instruktażowych pod okiem profesjonalistów. Okazało się, że zajęcia warsztatowe przynoszą wymierne efekty, a młodzi soliści radzą sobie ze sceną i publicznością coraz lepiej.
Wykonawcy z każdej kategorii zbierali ogromne brawa, a niekiedy aplauzowi nie było końca. Na widowni pojawiły się nawet transparenty z imionami solistów.
nt26.jpg
Tu liczył się klimat…
W czasie każdego koncertu ogromną rolę odgrywa brzmienie zaaranżowanych wcześniej utworów. To w dużej mierze od tego zależy jak wypadnie całość i jakie wrażenia odniesie publiczność. A to wszystko zapewniła właśnie Orkiestra Festiwalowa, która wystąpiła w składzie: gitary – Sebastian RucińskiTomasz WójcikSzymon Błoch, Weronika Motylewska, instrumenty klawiszowe – Michał Rorat, gitara basowa – Kosma Kalamarz, perkusja – Przemysław Smaczny, Oskar Nowak.

Brzmienie „żywej” orkiestry to coś zupełnie innego niż muzyka puszczona z płyty. Od pierwszych występów słychać było, że mamy do czynienia z prawdziwym koncertem muzycznym bez żadnych ułatwień. Soliści do tej pory najczęściej śpiewali do muzyki puszczanej z płyty, co przypominało karaoke. Tym razem musieli sprostać zupełnie innym wymaganiom. I to im się udało, bowiem wraz z orkiestrą wszyscy zabrzmieli wyśmienicie, czego dowodem żywiołowe reakcje publiczności.
nt24.jpg
Światła i muzyka…

Widownia głośno dopingowała wykonawców, co przełożyło się na wspaniałą atmosferę, która nabierała temperatury z każdym kolejnym wykonaniem. Nastrój ewoluował od radosnego i przepojonego dziecięcym entuzjazmem, poprzez najczystszy romantyzm, aż po dynamiczne, pełne energii uderzenie – jak przystało na mocne, energetyczne „kawałki”.
Kiedy zaprezentowali się już wszyscy uczestnicy, przyszedł czas na ogromnie ważny element koncertu: do akcji wkroczyło jury. Jurorzy uważnie przysłuchiwali się wykonawcom i po ostatnim występie udali się na obrady.

nt34.jpg
Już po werdykcie: nagrody od Powiatu Myszkowskiego wręczają Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo

Należy podkreślić, że jurorami podczas finałowego koncertu byli muzycy znani w całym kraju z dalekich stron.
Przewodniczył jurorom Kuba Sienkiewicz – lider zespołu Elektryczne Gitary, kompozytor i autor tekstów, który wylansował szereg znanych przebojów, np. „Jestem z miasta”, „Co ty tutaj robisz”. W jury zasiadali również Ana Andrzejewska– wokalistka, laureatka VI edycji The Voice of Poland, Michał Gasz – przyjaciel Myszkowa, laureat Debiutów Opolskich, Festiwalu Sopot Top Tredny, koncertujący m.in. z orkiestrą Piotra Rubika.
nt36.jpg
Nagrodę wręcza Radna Dorota Kaim-Hagar
Obrady nie były łatwe, gdyż poziom Festiwalu okazał się bardzo wysoki i – co więcej – wyrównany. Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników wypełnili znakomici wokaliści – Weronika Skalska i Piotr Tłustochowicz, którzy wcześniej prowadzili warsztaty dla finalistów. Teraz to instruowana młodzież mogła posłuchać na żywo swoich nauczycieli.
Mocny, pełen niesamowitych emocji krótki recital porwał publiczność, a końcowy duet  w wykonaniu obojga artystów na długo zapadnie w pamięć widzów.

nt44.jpg

Nagroda, dyplom, gadżety Powiatu – wręczają Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Starosta Dariusz Lasecki
Po jeszcze kilku pełnych napięcia minutach, nadeszła wreszcie długo oczekiwana chwila. Jury powróciło z obrad. Kuba Sienkiewicz w pierwszych słowach zaznaczył wartość, jaką stanowi organizacja Festiwalu dla młodzieży. Przyznał także, że wybór nie był łatwy, ale też nie zawsze kolejność ma największe znaczenie, gdyż zwycięzcami są wszyscy finaliści.

Następnie na scenie zjawił się gospodarz Festiwalu Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo, którym towarzyszyli Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kolasa-Gotkowska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kieras, Radni Dorota Kaim-Hagar, Mariusz Morawiec, którzy wspólnie z jurorami oraz muzykami Sebastianem Rucińskim (także Członkiem Zarządu Powiatu Myszkowskiego) i Tomaszem Wójcikiem oraz oczywiście Jury Festiwalu – wręczyli nagrody i upominki uczestnikom finałowego koncertu.

nt50.jpg
Miła chwila odebrania nagrody

Starosta Dariusz Lasecki pogratulował każdemu z finalistów, podkreślając, że festiwal jest organizowany przez Powiat Myszkowski dla naszych dzieci i młodzieży, aby w ten sposób dać młodym adeptom muzyki szansę na poznanie tego, czym jest smak prawdziwej estrady w najlepszym wykonaniu.
Nagrodą za pierwsze miejsce w każdej kategorii była karta podarunkowa na 1000 zł, drugie miejsce – 600 zł, trzecie miejsce – 400 zł. Do tego zwycięzcy otrzymali i wszyscy uczestnicy otrzymali zestaw gadżetów Powiatu Myszkowskiego.
Na koniec orkiestra festiwalowa zaintonowała słynny przebój Elektrycznych Gitar „To już koniec”, który uczestnicy zaśpiewali wspólnie z Kubą Sienkiewiczem.
Poniżej przedstawiamy ostateczny werdykt jury i wspólne zdjęcia poszczególnych kategorii z Orkiestrą, gospodarzami Festiwalu:

Przedszkola:
1. Natalia Feret – „Małe tęsknoty” Koziegłowy
2. Lena Galuba – „Mam tę moc” – Żarki
3. Magda Kot – „Turecka melodia” – Niegowa
Wyróżnienia:
- Maria Majstryszyn – „Czekolady ach” Poraj
- Wojciech Piecuch – „Ogórek wąsaty” – Poraj
- Oliwia Zawrzykraj – „Zostań moją przyjaciółką” – Myszków

nt35.jpg

Klasy I-III:
1. Roksana Dyrka – „Aleją gwiazd” – Koziegłowy
2. Milena Czernecka – „Laleczka z saskiej porcelany” – Poraj
3. Zosia Wójcik – „Twój kolor” Myszków
Wyróżnienia:
- Diana Koza „Lekcja rysunku” Niegowa
- Maria Wojciechowska „Nie mów mi nie” Żarki

nt40.jpg

Klasy IV-VI:
1. Igor Jerz – „You raise me up” Koziegłowy
2. Julia Tkacz – „All falls down” Myszków
3. Milena Muszczek – „Brother Bear” Myszków
Wyróżnienie:
Julia Tosiek – „Pół kroku stąd” Niegowa

nt42.jpg

Gimnazja + kl. VII:
1. Kamila Góral – „Kolorowy wiatr” Myszków
2. Paulina Urbańczyk – „Read all about it” Koziegłowy
3. Sara Korumbel – „Zagubiony” Żarki
Wyróżnienie:
Julia Kasznia – „Soulmate” Niegowa

nt43.jpg

Szkoły średnie:
1. Klaudia Jagoda – „List” Koziegłowy
2. Weronika Dzieża – „Nie żałuję” Myszków
3. Ania Kot – „Love on the brain” – Żarki
Wyróżnienia:
Chiara Wawryło – „Byłam różą” Myszków
Jakub Pawula – „Gołębi puch” Żarki

nt45.jpg

Poniżej zdjęcia z Festiwalu Nasz Talent:

nt37.jpg

nt2.jpg

nt10.jpgnt11.jpgnt12.jpgnt13.jpgnt14.jpgnt21.jpgnt20.jpgnt19.jpgnt18.jpgnt17.jpgnt16.jpgnt22.jpgnt23.jpgnt25.jpgnt27.jpgnt28.jpgnt30.jpgnt3.jpgnt29.jpgnt38.jpgnt39.jpgnt4.jpgnt47.jpgnt41.jpgnt48.jpgnt49.jpgnt5.jpgnt6.jpgnt7.jpgnt8.jpgnt9.jpg

Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Mini Dance Show po raz czwarty

Blisko 200 roztańczonych, wspaniale przygotowanych przedszkolaków prezentowało swoje umiejętności podczas czwartej edycji MINI DANCE SHOW, która odbyła się w kinie „Bajka”. Mali tancerze z całego powiatu myszkowskiego zjechali do Poraja na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, by wziąć udział w wielkim, tanecznym przedsięwzięciu. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Myszkowski – Dariusz Lasecki i Wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera. Powiat Myszkowski reprezentowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

mini4.jpg
Organizatorzy konkursu razem z laureatami

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w Powiatowym Konkursie „Wiersz i piosenka ekologiczna”. Honorowy patronat nad imprezą objęli Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wójt Poraja Łukasz Stachera. 

eko3.jpg
Organizatorzy Powiatowego Konkursu Ekologicznego razem z laureatami

Konkurs jest stałym elementem wśród wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ASPERA wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół podstawowych powiatu myszkowskiego z klas I – III. Każdy uczeń zaprezentował jedną piosenkę o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej lub wiersz. Konkurs przygotowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Ewelina Kowalczyk, Mariola Wieczorek i Katarzyna Floryszczyk.

Gośćmi honorowymi byli Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Andrzej Kozłowski, którzy w asyście Dyrektor Jadwigi Kidawy wręczyli laureatom nagrody.

eko2.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo wręcza nagrodę jednej z laureatek

W skład jury Powiatowego Konkursu Ekologicznego weszli: Maria Magdalena GurbałaElżbieta Jatulewicz oraz Magdalena Ryziuk-Wilk.

Ostatecznie wyłoniono zwycięzców na podstawie punktów przyznawanych za: dobór repertuaru, umiejętności wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie – ruch sceniczny i oddanie klimatu w piosence lub wierszu.

Zwycięzcy w kategorii wiersz:
I miejsce: Amelia Tkacz
II miejsce:  Kinga Słabosz i Maja Madej
III miejsce: Natan Cupiał i Wiktor Widacki
wyróżnienie: Krzysztof Dębiński

Laureaci w kategorii piosenka:
I miejsce: Zuzanna Jędruszek
II miejsce: Oliwia Będkowska i Lena Stefanik
III miejsce: Kinga Kowacka i Maja Ciosek
wyróżnienie: Eliza Męcik

eko4.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo razem z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim i uczestnikami konkursu

eko1.jpg
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski podczas rozdania nagród

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

W powiecie myślą o małych gospodarstwach rolnych

Z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie Jana Kierasa odbyło się w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym spotkanie wójtów, burmistrzów z udziałem Wicemarszałka województwa śląskiego  Stanisława Dąbrowy, dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Jerzego Motłocha, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie Józefa Ślusarza.

spotkanie.jpg

Tematem wiodącym był program rolny dla małych gospodarstw rolnych oraz działek przyzagrodowych, którego autorem jest Wiceprzewodniczący Jan Kieras, a który planuje się realizować w najbliższych latach na terenie naszego powiatu. Marszałek Dąbrowa przedstawił również zaawansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich.

Pan Jan Kieras uzasadnił potrzebą pomocy celowo finansowej dla gospodarstw rolnych o powierzchni 0.5 ha do około 3 ha użytków rolnych, a także działkach przyzagrodowych poniżej 0.5 ha, w których zanikła na przestrzeni kilkunastu lat produkcja zwierzęca.
Niejednokrotnie wiele z nich nie prowadzi produkcji rolniczej albo ogranicza się do skoszenia użytku zielonego jeden raz w roku bez zbierania zielonej masy, gdyż brakuje im pomysłu, a może małego bodźca finansowego zachęcającego do wprowadzenia produkcji zwierzęcej lub ogrodniczej na potrzeby własne,  a nadwyżkę sprzedawać sąsiadom. Produkcja zwierzęca oparta byłaby na paszach własnych, a więc żywionych tradycyjnie bez dodatków chemicznych. Mięso pochodzące od tak żywionych sztuk jest droższe od żywionych w systemie przemysłowym, ale posiada najwyższe parametry jakościowe i przede wszystkim zdrowotne dla ludzi.  Cieszy się wśród mieszkańców miast wielkim zainteresowaniem z uwagi na jego doskonały smak. Wędliny z takiego mięsa smakują zupełnie inaczej aniżeli te, które kupujemy w sklepach sieciowych wielkopowierzchniowych.

Te małe gospodarstwa nie są w stanie spełnić kryteriów, aby otrzymać pomoc finansową ze środków unijnych, czy krajowych i dlatego naszym obowiązkiem jako samorządowców jest udzielenie im pomocy, aby nie poczuli się opuszczeni  przez władze państwowe i samorządowe- powiedział Jan Kieras.

Nie chodzi tu o to, żeby z tej małej produkcji rolnej mogli utrzymać się, ale żeby to był dodatkowy dochód w bilansie domowym, a jednocześnie by mogli zdrowo odżywiać się.
Program ten adresowany jest przede wszystkim do osób, które uzyskują małe dochody z pracy pozarolniczej, tzw. dwuzawodowców, ale mają energię, zapał i zdrowie, aby czas po przyjściu z pracy etatowej poświęcić na dodatkowe zajęcia w gospodarstwie własnym.

Nie możemy być bierni na to co mówią mieszkańcy wsi i dzielnic peryferyjnych w miasteczkach naszego powiatu: nastąpiło wielkie rozwarstwienie w dochodach gospodarstw rolnych wielkoobszarowych do których płyną duże dotacje rolne w stosunku do większości pozostałych gospodarstw rolnych, które nie posiadają takiej możliwości.  Starsi mieszkańcy, którzy pamiętają czasy przedwojenne na wsiach mówią, że  zmierzamy do okresu gdzie byli wielcy posiadacze ziemscy i cała reszta wiejskiej biedoty, która żyła w nędzy i niedostatku.

Program rolny będzie dotyczył aktywizacji ludności z małych gospodarstw  rolnych i działek przyzagrodowych oraz promocji produkcji zdrowej żywności.

W tym programie będą działania:
1.    „Winnica+” jest w trakcie realizacji. Osoby spełniające kryteria otrzymują bezpłatnie po 50 stuk sadzonek winorośli oraz bezpłatną opiekę merytoryczną przez okres 3 lat, czyli do okresu wejścia w pełne owocowanie winnicy.
2.    „Drób 700+”. Dotyczy finansowania zakupu 10-u sztuk piskląt indyków rasy mięsnej, 20-u sztuk piskląt kaczek rasy mięsnej, 10-u sztuk piskląt gęsi oraz 100kg paszy treściwej na odchowanie drobiu przez okres 1 miesiąca. Potem przechodzimy na żywienie wyłącznie paszami własnymi (zboża, ziemniaki, zielonka).
3.    „Wędzarnia 300+”. Dotyczy finansowania wykonania we własnym zakresie wędzarni z drewna za 300 zł. i nauczenia wytwarzania wędlin na potrzeby własne  i najbliższej rodziny.
4.    „Prosięta 300+”. Dotyczy finansowania zakupu dwóch sztuk prosiąt za 300 zł i odchów na paszach własnych do tuczników o wadze do 120 kg każdy.
5.    „Biohumus 500+”. Dotyczy finansowania wykonania  biokompostownika z desek+ zakup słupków metalowych zabetonowanych, zakup dżdżownic kalifornijskich w ilości 1000 sztuk.
Wartość całego tego działania będzie wynosić 500 zł.

W  jednym gospodarstwie rolnym lub działce przyzagrodowej dopuszczalne będzie prowadzenie więcej niż jedno działanie.

Środki finansowe dla beneficjentów, czyli osób które będą realizować program,  zostaną przekazane za pośrednictwem Stowarzyszenia. W każdym roku będą wprowadzane na terenie całego powiatu 1-2 działań w zależności od ilości osób zainteresowanych programem. Zasada będzie taka,  że w pierwszym roku każde działanie będzie finansowane pilotażowo najpierw przez powiat, w następnym roku to samo działanie będzie finansowanie i powielane przez Gminy w innych gospodarstwach.

Wicemarszałek Dąbrowa stwierdził, że jest to bardzo ambitny program dla gospodarstw małych i ma znamiona programu ogólnopolskiego, trzeba go wprowadzać w sposób bardzo przemyślany aby efekt był widoczny i korzystny dla całego powiatu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kieras poinformował, że każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do programu będzie przeszkolona przez doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie w zakresie określonego tematu. Nie będzie więc przypadków, że pomoc finansowa i doradcza pójdzie do osób przypadkowych.

Patronat nad programem rolnym autorstwa Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie Jana Kierasa objął Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa i Starosta Dariusz Lasecki.
W naszym wspólnym interesie jako samorządowców jest takie działanie, aby ilość odłogów na naszym terenie zmniejszała się, a ścieżki pieszo-rowerowe przebiegały w sąsiedztwie zagospodarowanych pól, a nie wśród ostów, rdestów, ognichy i zakrzaczeń- podsumował Starosta Dariusz Lasecki.

Drugą część spotkania prowadziła Wicestarosta Anna Socha Korendo.

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Policjanci z myszkowskiej komendy przeprowadzili w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie powiatowe eliminacje do „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Najlepszym nagrody wręczyli Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski.

turni.jpg
Zwycięzcy otrzymali puchary oraz rowery

Źródło – Starostwo Powiatowe Myszków
Opublikowano Tekst | Komentowanie nie jest możliwe